Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2017-09-12 10:00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołów z:
  - XXXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 20 czerwca 2017 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - V uroczystej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 5 lipca 2017 r.,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 5 lipca 2017 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Stanowisko w sprawie wystąpienia do Wojewody o niedokonywanie zmian nazw ul. 26 Kwietnia i ul. Obrońców Stalingradu. ( http://bit.ly/2gIJvu5 )
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 288/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika poświęconego "Ofiarom Nacjonalistów Ukraińskich w latach 1939-47",
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 291/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego pracowników służby zdrowia - ofiar Zbrodni Katyńskiej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 286/17 (komentarzy: 8) - przebudowy "Pomnika Wdzięczności dla Armii Czerwonej" i nadania mu nazwy "Pomnik Matki Bożej Królowej Pokoju - Patronki Pojednania Narodów Europy" oraz w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/459/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 maja 2016 r.,
Projekt uchwały odrzucony w głosowaniu
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 0 Głosujących PRZECIW: 23 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 243/17 (komentarzy: 0) - udzielenia Gminie Czersk, Sulęczyno, Dziemiany i Lipusz pomocy finansowej na usuwanie skutków nawałnicy,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 278/17 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 23
  - 279/17 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 280/17 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 21
  - 246/17 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 247/17 (komentarzy: 0) - zamiaru przekształcenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki" w Szczecinie poprzez zmianę siedziby z ul. Bolesława Śmiałego 42/43 na ul. Cyryla i Metodego 43 w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 248/17 (komentarzy: 0) - projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 249/17 (komentarzy: 0) - projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 21
  - 250/17 (komentarzy: 0) - ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 21
  - 206/17 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn - szpital” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 207/17 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Grzymińska” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 259/17 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna - Zimowa” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 260/17 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Wkrzańska 2” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 261/17 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Rafy Koralowej” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 262/17 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów - Miodowa 3” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 25
  - 263/17 (komentarzy: 0) - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 264/17 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Duńska 3” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 244/17 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/728/17 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2017,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 281/17 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 245/17 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 274/17 (komentarzy: 0) - zaliczenia ul. Ułanów Krechowieckich do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 275/17 (komentarzy: 0) - zaliczenia drogi na terenach inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - podstrefa Szczecin przy ul. Nad Odrą do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 276/17 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwalę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 277/17 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 251/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Narożnej stanowiącej działki numer 345/2 oraz 346/3 z obrębu ewidencyjnego 2019,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 252/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Trygława 21,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 253/17 (komentarzy: 0) - uchylenia uchwały oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie, składającej się z działki nr ewid. 20/1 z obr. 3031 o adresie ul. Dębogórska 31, 32, 33 oraz działki nr ewid. 20/3 z obr. 3031, oddawanej w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą budynków w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
Projekt uchwały odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 254/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiącej działkę nr 65/5 z obrębu 4014,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 255/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy. Piskorskiego 22 - działka nr 43 z obrębu 4049,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 256/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 4/3 z obrębu ewidencyjnego 1010, położonej w Szczecinie przy ulicy Niemierzyńskiej 3,4,
Projekt uchwały odrzucony w głosowaniu
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 257/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr: 48/5 i 48/7 oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek gruntu nr nr: 48/9 i 48/10 z obrębu ewidencyjnego 4084, położonych w Szczecinie przy ulicy Olszynki Grochowskiej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 258/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Wita Stwosza 7,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 265/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 1 położonego w Szczecinie przy Al. Wyzwolenia 63 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 266/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr g2 położonego w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 89 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 23
  - 267/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr g1 położonego w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 89 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 268/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 269/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 5a położonego w budynku przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 29 w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 270/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 5 położonego w budynku przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 29 w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 271/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr g1 położonego w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 42 wraz ze zbyciem udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 272/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr g2 położonego w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej wraz ze zbyciem udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 240/17 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Szafranowa),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 241/17 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Irysowa),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 242/17 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Leśny Brzeg),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 283/17 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Pod Urwiskiem),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 282/17 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 238/17 (komentarzy: 0) - skargi na działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 23
  - 239/17 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 24
  - 284/17 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 285/17 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 287/17 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 20
  - 289/17 (komentarzy: 0) - skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w zakresie nieprawidłowego działania,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 290/17 (komentarzy: 0) - skargi na bezprawne działanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Szczecinie.
Projekt uchwały odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
7. Informacja na temat oświadczeń majątkowych za rok 2016 złożonych przez: radnych Rady Miasta Szczecin, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego osobami prawnymi Miasta, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta.
8. Sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 rok samorządowych instytucji kultury.
9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych.
10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2017 roku.
11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne, za I półrocze 2017 roku.
12. Informacja w zakresie kosztów wprowadzenia reformy systemu oświaty - skutki finansowe dla budżetu Gminy Miasta Szczecin.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin,
  - Prezydenta Miasta Szczecin.
15. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
16. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin