Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2017-04-25 10.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 28 marca 2017 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 105/17 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tor Wodny” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 25
  - 100/17 (komentarzy: 0) - rozwiązania Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie poprzez likwidację wchodzących w skład tego zespołu: Szkoły Podstawowej nr 29 przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie oraz Gimnazjum nr 55 przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 53/17 (komentarzy: 0) - utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą "Szczecińskie Inwestycje Miejskie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,
Projekt uchwały odrzucony w głosowaniu
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 9 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 82/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej przy ul. Spiżowej 11, stanowiącej działkę nr 19 o pow. 0,0710 ha, obr. 4133,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 26
  - 83/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie na Osiedlu Warszewo, w rejonie ulic Sarniej, Podmokłej, stanowiących działki nr 22/3 oraz nr 22/4 z obrębu 3079,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 21
  - 84/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Bluszczowej 9a,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 85/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Przyszłości 13 stanowiącej działkę numer 353/1 z obrębu ewidencyjnego 4196,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 87/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 37a - działka nr 4/6 z obrębu 2032,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 88/17 (komentarzy: 0) - sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zawadzkiego nr 145,
Projekt został odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 89/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miasta Szczecin lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ulicy Władysława Jagiełły 22 m 5,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 94/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych naliczanych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Szczecinie, przy ul. Śląskiej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 95/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 1a położonego w budynku przy ul. Księcia Bogusława X 29, w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 96/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
Projekt uchwały odrzucony w głosowaniu
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 9 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 23
  - 97/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 9 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
  - 90/17 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Bajeczna 2” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 91/17 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grabowo - Jana Kazimierza” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 92/17 (komentarzy: 0) - (wersja 2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-plaża 3” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 24
  - 106/17 (komentarzy: 0) - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 93/17 (komentarzy: 0) - delegowania przedstawicieli Gminy Miasto Szczecin do Rady Euroregionu „Pomerania”,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 98/17 (komentarzy: 0) - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 99/17 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 101/17 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie i nadania jej statutu,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 102/17 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta oraz Dyrektora Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 22
  - 103/17 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin,
Projekt został odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 20
  - 104/17 (komentarzy: 0) - powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 107/17 (komentarzy: 0) - określenia trybu zbycia udziałów Gminy Miasto Szczecin w Spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
Projekt uchwały odrzucony w głosowaniu
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 108/17 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 109/17 (komentarzy: 0) - rozpatrzenia ponownej skargi Dyrektora Szczecińskiej Szkoły Florystycznej
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 20
  - 110/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Centrum
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 111/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Drzetowo - Grabowo
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 112/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Łękno
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 113/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Międzyodrze - Wyspa Pucka
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 114/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 115/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Nowe Miasto
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 116/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Stare Miasto
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 117/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście Północ
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 118/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście Zachód
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 119/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 120/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Bukowo
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 121/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Golęcino - Gocław
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 122/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 123/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Skolwin
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 124/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Stołczyn
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 125/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Warszewo
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 126/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 127/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie - Niemierzyn
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 128/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Głębokie - Pilchowo
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 129/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Gumieńce
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 130/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo - Bezrzecze
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 131/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Osów
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 132/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Pogodno
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 133/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Pomorzany
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 134/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Świerczewo
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 135/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Zawadzkiego - Klonowica
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 136/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Bukowe - Klęskowo
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 137/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Dąbie
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 138/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Kijewo
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 139/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Majowe
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 140/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 141/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Podjuchy
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 142/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Słoneczne
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 143/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 144/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Załom - Kasztanowe
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 145/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Zdroje
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 146/17 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Żydowce - Klucz
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli związanej z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora Domu Kultury "Klub 13 Muz".
 
8. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku.
 
9. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 
10. Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2016 rok samorządowych instytucji kultury.
 
11. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za 2016 rok.
 
12. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
13. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin