Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2017-03-28 10.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie tytułu Pioniera Miasta Szczecina Panu Zenonowi Zielińskiemu.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 28 lutego 2017 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Stanowisko Rady Miasta w sprawie samorządu terytorialnego. ( http://bit.ly/2n98jws )
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 27
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 71/17 (komentarzy: 0) - pozbawienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 50/17 (komentarzy: 1) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 25
  - 51/17 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 24
  - 52/17 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 25
  - 72/17 (komentarzy: 0) - dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 73/17 (komentarzy: 0) - dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 74/17 (komentarzy: 0) - nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie, ul. Eugeniusza Romera 2,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 75/17 (komentarzy: 0) - nadania statutu Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Szczecinie, ul. Unisławy 26,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 76/17 (komentarzy: 0) - nadania statutu Szkole Podstawowej nr 8 im. Młodych Europejczyków w Szczecinie, ul. Brodnicka 10,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 77/17 (komentarzy: 0) - nadania statutu Szkole Podstawowej nr 15 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Szczecinie, ul. Andrzeja Małkowskiego 12,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 78/17 (komentarzy: 0) - nadania statutu Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza 40,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 79/17 (komentarzy: 0) - nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 2 w Szczecinie, ul. Jagiellońska 58,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 80/17 (komentarzy: 0) - nadania statutu Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 81/17 (komentarzy: 0) - nadania statutu XVI Liceum Ogólnokształcącemu w Szczecinie, ul. Xawerego Dunikowskiego 1,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 54/17 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 5” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 55/17 (komentarzy: 0) - zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 22
  - 56/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Gocławskiej 18,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 57/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 58/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 59/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 60/17 (komentarzy: 0) - wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 61/17 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. "Zakład Usług Komunalnych" w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. "Zakład Usług Komunalnych",
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 62/17 (komentarzy: 0) - zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 63/17 (komentarzy: 0) - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 64/17 (komentarzy: 0) - określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 65/17 (komentarzy: 0) - określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 66/17 (komentarzy: 0) (wersja 2) - zmieniająca Uchwałę Nr XXII/630/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 67/17 (komentarzy: 0) - wysokości opłaty związanej z pobytem w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 68/17 (komentarzy: 0) - sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Krzysztofa Kolumba nr 79, 80,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 69/17 (komentarzy: 0) - określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2017,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 70/17 (komentarzy: 0) - skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 53/17 (komentarzy: 0) - utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą "Szczecińskie Inwestycje Miejskie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.
Projekt odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 9 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 21
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z udzielonych ulg i umorzeń za 2016 r.
10. Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu Szczecin za 2016 r.
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
12. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin