Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2016-12-20 10:00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie Pani Beacie Andruszkiewicz honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych” za 2016 rok.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 22 listopada 2016 r.
4. Przyjęcie projektu uchwały nr 317/16 (komentarzy: 0) w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
5. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczącym Rady został Mariusz Bagiński
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 27
6. Przyjęcie projektu uchwały nr 318/16 (komentarzy: 0) w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Wiceprzewodniczącym Rady został Michał Wilkocki
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
8. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacja Prezydenta Miasta na temat przeprowadzonych konkursów na stanowiska kierownicze w miejskich placówkach kulturalnych.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 280/16 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 17
  - 281/16 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 18
  - 282/16 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 17
  - 249/16 (komentarzy: 1) - uchwalenia budżetu Miasta na 2017 rok,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 250/16 (komentarzy: 0) - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 279/16 (komentarzy: 0) - uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do roku 2023,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 245/16 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały Nr II/N/848/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
projekt odesłany do wnioskodawców
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 247/16 (komentarzy: 0) - przyjęcia regulaminu korzystania z parkingu typu Parkuj i Jedź (Park&Ride) w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 259/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 260/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 11, 12, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych - spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 20
  - 261/16 (komentarzy: 0) - sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kniewskiej 1,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 7 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 18
  - 262/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 29/U1 w Szczecinie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 18
  - 263/16 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo-Łukasińskiego rzeka Bukowa” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 17
  - 264/16 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka – Rynek Warzywny” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 17
  - 265/16 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Włościańska" w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 17
  - 266/16 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Żołnierska - rejon pętli Krzekowo” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 267/16 (komentarzy: 0) - zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 268/16 (komentarzy: 0) - przyjęcia regulaminów cmentarzy komunalnych, regulaminu Kwatery Zasłużonych, zasad prowadzenia robót budowlanych lub kamieniarskich oraz świadczenia usług pogrzebowych na cmentarzach komunalnych w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 20
  - 269/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 271/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 272/16 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 273/16 (komentarzy: 0) - przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok",
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 274/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji projektu pn. "Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina",
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 275/16 (komentarzy: 0) - ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 276/16 (komentarzy: 0) - ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 277/16 (komentarzy: 0) - zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie poprzez likwidację wchodzących w skład tego zespołu: Szkoły Podstawowej nr 29 przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie oraz Gimnazjum nr 55 przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
  - 278/16 (komentarzy: 0) - opłaty prolongacyjnej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 17
  - 257/16 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy pl. Rodła 8-10 w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 19
  - 258/16 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 283/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezprawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 15
  - 284/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 16
  - 285/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 16
  - 286/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 16
  - 287/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 18
  - 288/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 9 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 16
  - 289/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 17
  - 290/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 8 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 15
  - 291/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 17
  - 292/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 16
  - 293/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 17
  - 294/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 17
  - 295/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 17
  - 296/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 17
  - 297/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 17
  - 298/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 9 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 16
  - 299/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 17
  - 300/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 16
  - 301/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 16
  - 302/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 18
  - 303/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 17
  - 304/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 16
  - 305/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 16
  - 306/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 16
  - 307/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 16
  - 308/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 18
  - 309/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 16
  - 310/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 17
  - 311/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 16
  - 312/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 17
  - 313/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 16
  - 314/16 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie (skwer im. Narodowych Sił Zbrojnych),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 9 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 17
  - 315/16 (komentarzy: 0) - nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 316/16 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 17
  - 319/16 (komentarzy: 0) - zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 17
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
14. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XXV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin