Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XIX zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2016-05-17 10.30


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie srebrnych odznak przyznanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa w uznaniu zasług w dziedzinie opieki nad zabytkami następującym osobom:
  - Panu insp. Piotrowi Ostrowskiemu - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,
  - Panu Markowi Jasztalowi - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,
  - Panu mł. ins. Arkadiuszowi Popiołowi - Naczelnikowi Wydziału Prewencji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,
  - Panu nadinsp. w stanie spoczynku Jarosławowi Sawickiemu z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
3. Zatwierdzenie protokołu z XVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 19 kwietnia 2016 r.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Stanowisko Rady Miasta w sprawie stosowania się władz Miasta Szczecin do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
Stanowisko nie zostało przyjęte przez Radę Miasta
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
6. Stanowisko Rady Miasta w sprawie podjęcia przez Prezydenta Miasta Szczecin działań zmierzających do zapobiegania objazdowych przedstawień i pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt na terenach należących do Miasta Szczecin.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
7. Wystąpienie Pana Macieja Kasprzyka - inicjatora projektu uchwały nr 326/15 w sprawie określenia kierunków działań Prezydenta Miasta Szczecina w zakresie budowy nowego stadionu na terenie Miasta Szczecina.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 317/14 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. ks. abp. Kazimierza Majdańskiego),
projekt został odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 95/16 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kijewo - polana leśna" w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 26
  - 96/16 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo 4” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 97/16 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo 5” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 98/16 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo - Ku Słońcu” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 99/16 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Duńska 2” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 100/16 (komentarzy: 0) - Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 101/16 (komentarzy: 0) - upoważnienia Prezydenta Miasta do zawarcia porozumień z Powiatem Polickim dotyczących realizacji projektu „Wsparcie rozwoju gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin”,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 102/16 (komentarzy: 0) - powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 103/16 (komentarzy: 0) - powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 104/16 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 105/16 (komentarzy: 0) - założenia Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej nr 11 i włączenia jej w strukturę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 106/16 (komentarzy: 0) - wyłączenia Ośrodka Kształcenia Kursowego z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6 i jego likwidacji,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 107/16 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 108/16 (komentarzy: 0) - wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 109/16 (komentarzy: 0) - ustanowienia pomników przyrody na terenie Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 110/16 (komentarzy: 1) - uchylenia uchwały w sprawie ustalenia zasad prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Miasta Szczecina,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 114/16 (komentarzy: 0) - wspólnej realizacji zadania polegającego na uporządkowaniu systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 115/16 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Szczecin dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 117/16 (komentarzy: 1) - określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie opracowania polityki tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju ruchu pieszego,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 25
  - 118/16 (komentarzy: 2) - usunięcia pomnika Wdzięczności dla Armii Czerwonej w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 119/16 (komentarzy: 1) - zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. "Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego".
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 120/16 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy i ronda w Szczecinie (ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Fregaty, Klimatyczna, rondo Gryfa)
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 121/16 (komentarzy: 0) - zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 122/16 (komentarzy: 0) - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
10. Raport z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku.
11. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto Szczecin za 2015 r.
12. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XLVI/1356/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodziny Gminy Miasto Szczecin na lata 2014-2016".
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin,
  - Prezydenta Miasta Szczecin.
15. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
16. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin