Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
VIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2015-05-26 10.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przemówienie Prezydenta Miasta z okazji 25-lecia samorządu w Polsce.
3. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina prof. Marii Radomskiej-Tomczuk.
4. Zatwierdzenie protokołu z VII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 21 kwietnia 2015 r.
5. Stanowisko Rady Miasta Szczecin w sprawie złożenia hołdu Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w 80 rocznicę śmierci.
6. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 116/15 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - E. Plater - kościół” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 25
  - 117/15 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 6” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 118/15 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port 2” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 119/15 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Małe Błonia” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 105/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Aleksandra Kostki Napierskiego, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 106/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ul. Kwiatów Polskich 45,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 107/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego pułkownika Ryszarda Kuklińskiego,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 102/15 (komentarzy: 0) - zaopiniowania projektu planu aglomeracji Szczecin Lewobrzeże,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 103/15 (komentarzy: 0) - zaopiniowania projektu planu aglomeracji Szczecin Prawobrzeże,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 114/15 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 89/15 (komentarzy: 0) - wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 6 z Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3 i jej likwidacji oraz zmiany nazwy Stałego Ośrodka Dokształcenia Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 90/15 (komentarzy: 0) - wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 4 z Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19 i jego likwidacji oraz zmiany nazwy Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 91/15 (komentarzy: 0) - wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3, Szkoły Policealnej Nr 2 z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6, i ich likwidacji oraz zmiany nazwy Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 96/15 (komentarzy: 0) - wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 7 z Zespołu Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, al. 3 Maja 1a oraz jej likwidacji,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 97/15 (komentarzy: 0) - wyłączenia Technikum Uzupełniającego Łączności z Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 27/30 oraz jego likwidacji,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 98/15 (komentarzy: 0) - wyłączenia Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego z Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, ul. Portowa 21 oraz jego likwidacji,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 99/15 (komentarzy: 0) - wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3, Technikum Handlowego, Szkoły Policealnej Nr 3 z Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 1 i ich likwidacji oraz zmiany nazwy Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 111/15 (komentarzy: 0) - zmiany nazwy Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie, ul. Klonowica 14,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 112/15 (komentarzy: 0) - zmiany nazwy Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie, ul. Racibora 60,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 113/15 (komentarzy: 0) - zmiany nazwy Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 121/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia stanowiska przez Radę Miasta Szczecin dotyczącego utworzenia Zespołu Szkół Nr 16 w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 23
  - 122/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia stanowiska przez Radę Miasta Szczecin dotyczącego utworzenia Zespołu Szkół Nr 15 w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 123/15 (komentarzy: 0) - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 23
  - 14/15 (komentarzy: 0) (wersja 2) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 104/15 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 115/15 (komentarzy: 0) - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 25
  - 110/15 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie uaktualnienia adresów obiektów komunalnych stanowiących bazę Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 108/15 (komentarzy: 0) - delegowania przedstawicieli Miasta Szczecin do Rady Euroregionu „Pomerania”,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 109/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na odnowienie porozumienia o współpracy partnerskiej między Gminą Miasto Szczecin a Miastem Kłajpeda w Republice Litewskiej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 120/15 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 124/15 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 22
  - 125/15 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 126/15 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 127/15 (komentarzy: 0) - nadania nazw urzędowych ulicom oraz skwerowi w Szczecinie (skwer Kapitanów, ul. Generalska, ul. Muzyczna, ul. Czesława Niemena, ul. Salamandry, ul. Franciszka,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 129/15 (komentarzy: 0) - zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Żelechowa,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 128/15 (komentarzy: 0) - zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - Stanowisko Rady Miasta w sprawie wspierania starań Gminy Kołbaskowo wybudowanie obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK-13.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
9. Raport z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku.
10. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto Szczecin za 2014 r.
11. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XLVI/1356/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 03 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodziny Gminy Miasto Szczecin na lata 2014 -2016".
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
14. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z VIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin