Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VI
Data sesji:
2014-10-13 11:00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie.
3. Zatwierdzenie protokołu z XLIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 8 września 2014 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 317/14 - nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. ks. abp. Kazimierza Majdańskiego)
projekt odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 299/14 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie - Wrzesińska” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 302/14 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 3” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 303/14 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kijewko - Teligi" w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 304/14 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo – Kredowa 2” w Szczecinie,
projekt odrzucony w głosowaniu
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 8 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 244/14 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - Rynkowa 3” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 296/14 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2014 rok,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 26
  - 300/14 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2014 rok i lata następne,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 17
  - 301/14 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2014-2018 z perspektywą do roku 2023,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 23
  - 297/14 (komentarzy: 0) - ustalenia na rok 2015 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów związanych z wydaniem dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 298/14 (komentarzy: 0) - „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 22
  - 305/14 (komentarzy: 0) - nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 306/14 (komentarzy: 0) - zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 307/14 (komentarzy: 0) - skargi na Prezydenta Miasta.
projekt odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 308/14 - ponownej skargi na Prezydenta Miasta w związku z nienależnym pobieraniem opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 20
  - 309/14 - nadania nazwy urzędowej ulicom i skwerowi (ul. prof. Erazma Kuźmy, ul. Orczykowa, skwer im. Raoula Wallenberga)
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 315/14 - skargi na niegospodarność, nienależytą staranność oraz nieposzanowanie prawa przez Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Mieszkalnych w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 316/14 - skargi na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Mieszkalnych w Szczecinie dot. remontu klatki schodowej
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
7. Informacja na temat oświadczeń majątkowych za rok 2013 złożonych przez: radnych Rady Miasta Szczecin, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego osobami prawnymi Miasta, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta.
8. Przedstawienie raportu o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014.
9. Sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku samorządowych instytucji kultury.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
12. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XLV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin