Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VI
Data sesji:
2014-07-21 11:00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z VII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 26 maja 2014 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Prezydenta Miasta na temat zwrotu bonifikat udzielonych przez Miasto przy zakupie lokali mieszkalnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 163/14 (komentarzy: 0) - nadania imienia Gimnazjum Nr 5 w Szczecinie, ul. Komuny Paryskiej 5,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 164/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody przez Gminę Miasto Szczecin na zawarcie aneksu do porozumienia z Gminą Miasto Świnoujście zawartego w dniu 17 września 2010 r.,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 172/14 (komentarzy: 0) - przyznania dotacji celowej w kwocie 13 000 zł dla Parafii Polskokatolickiej pw. św. Piotra i św. Pawła z siedzibą przy pl. św. Piotra i św. Pawła 4 w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 173/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego generała Stanisława Sosabowskiego,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 167/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w rejonie ul. Dąbskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 37/7 o pow. 0,8447 ha, obr. 4153,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 168/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Jakuba Bojki,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 169/14 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 170/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 171/14 (komentarzy: 0) - bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej halą handlową „Fala”, na okres dziewięciu lat, położonej przy al. Wyzwolenia 44a w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 165/14 (komentarzy: 0) - zaliczenia ulicy Włoskiej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 166/14 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 177/14 (komentarzy: 0) - upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do określania wysokości opłat za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjnego "ARKONKA",
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 27
  - 174/14 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie - plaża 3" w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 175/14 (komentarzy: 1) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Bukowo - Szosa Polska” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 176/14 (komentarzy: 0) - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo 4" w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 218/14 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - skrzyżowanie Wkrzańska" w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 18 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 219/14 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zawadzkiego - Klonowica 7" w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 14 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 179/14 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2014 rok,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 220/14 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 221/14 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 178/14 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin i nadania jej statutu,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 180/14 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Szyszkowa),
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 181/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Centrum,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 182/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Drzetowo - Grabowo,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 183/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Łękno,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 184/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Międzyodrze - Wyspa Pucka,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 185/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 186/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Nowe Miasto,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 187/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Stare Miasto,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 188/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście Północ,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 189/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście Zachód,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 190/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 191/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Bukowo,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 192/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Golęcino - Gocław,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 193/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 194/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Skolwin,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 195/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Stołczyn,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 196/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Warszewo,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 197/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 198/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie Niemierzyn,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 199/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Głębokie - Pilchowo,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 200/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Gumieńce,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 201/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo - Bezrzecze,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 202/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Osów,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 203/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Pogodno,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 204/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Pomorzany,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 205/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Świerczewo,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 206/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Zawadzkiego - Klonowica,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 207/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Bukowe - Klęskowo,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 208/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Dąbie,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 209/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Kijewo,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 210/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Majowe,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 211/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 212/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Podjuchy,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 213/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Słoneczne,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 214/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 215/14 (komentarzy: 1) - Statutu Osiedla Miejskiego Załom - Kasztanowe,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 216/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Zdroje,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 217/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Żydowce - Klucz,
Projekt wycofany przez projektodawcę w trakcie obrad.
  - 222/14 (komentarzy: 0) - wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2015 rok,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 223/14 (komentarzy: 0) – uchylenia uchwały Rady Osiedla Krzekowo-Bezrzecze,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - 224/14 (komentarzy: 0) – skargi na nieprawidłowe działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 15
  - 225/14 (komentarzy: 0) – skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 17
  - 226/14 (komentarzy: 0) – skargi na Prezydenta Miasta Szczecin.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Szczecina oraz Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2013 - 2017.
9. Sprawozdanie z działalności:
  ­- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin,
  ­- Prezydenta Miasta Szczecin.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XLIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin