Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VI
Data sesji:
2013-10-14 11.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina przyznanego pośmiertnie Panu Arkadiuszowi Gacparskiemu.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 9 września 2013 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Informacja na temat realizacji Uchwały Nr XXXI/898/13 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie rozważenia możliwości komunalizacji terenów po byłej Stoczni Szczecińskiej Nowa.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  ­- 249/13 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 15
  - 250/13 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kombatantów 64, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 251/13 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Grudziądzkiej 25, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 13
  - 252/13 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakładowej 3, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 257/13 (komentarzy: 0) - przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przy ul. Emilii Plater 4/U2
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 16
  - 258/13 (komentarzy: 0) - przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przy ul. Przodowników Pracy 101/U2
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 259/13 (komentarzy: 0) - przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przy Alei Bohaterów Warszawy 101/U2
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 14
  - 260/13 (komentarzy: 0) - przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 256/13 (komentarzy: 0) - zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej lokalizacji Filii Nr 43 oraz lokalizacji Filii Nr 54
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 180/13 (komentarzy: 1) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Północ - Centrum - Wyzwolenia" w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 29
  - 254/13 (komentarzy: 0) - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sławociesze – Stary Szlak” w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 255/13 (komentarzy: 0) – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Policka 3” w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  ­- 261/13 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Małe Błonia" w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 263/13 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Turzyn – Szwoleżerów” w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 277/13 (komentarzy: 0) - przyznania dotacji celowej w kwocie 200 000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. Połabskiej 1, 70-115 Szczecin
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 264/13 (komentarzy: 0) - zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  ­- 265/13 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 – 2045
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 269/13 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2013-2017
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
  - 266/13 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 267/13 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 274/13 (komentarzy: 0) - nadania nazw urzędowych ulicom
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 270/13 (komentarzy: 0) - przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 268/13 (komentarzy: 0) - skargi na niewłaściwe rozpatrzenie wniosku przez Prezydenta Miasta
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 271/13 (komentarzy: 0) - skargi na Dyrektora ZBiLK (członków Wspólnoty Mieszkaniowej)
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 16
  - 272/13 (komentarzy: 0) - skargi na Dyrektora ZBiLK (Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej)
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 25
  - 273/13 (komentarzy: 0) - skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 275/13 (komentarzy: 0) - skargi na Prezydenta Miasta – brak informacji o działaniach na Osiedlu Skarbówek
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 276/13 (komentarzy: 0) - skargi na Prezydenta Miasta – brak odpowiedzi na pismo
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
8. Wstępna informacja Prezydenta Miasta dot. Terenów po byłym Szpitalu Miejskim.
9. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin
  - Prezydenta Miasta Szczecin.
12. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
13. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin