Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VI
Data sesji:
2013-09-09 11.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołów z:
  - IV uroczystej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 5 lipca 2013 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 15 lipca 2013 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 180/13 (komentarzy: 1) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Północ - Centrum - Wyzwolenia" w Szczecinie,
projekt odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 182/13 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Południowa – rz. Bukowa 2” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 209/13 (komentarzy: 0) - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Sanatoryjna” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  ­- 210/13 (komentarzy: 0) - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn Port 2” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  ­- 247/13 (komentarzy: 0) – przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica 6” w Szczecinie
projekt odrzucony w głosowaniu
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 211/13 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ul. Kaczeńców 33,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 212/13 (komentarzy: 0) - przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Budynki do dyspozycji Gminy – ul. Koszarowa” i złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację Projektu w przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 214/13 (komentarzy: 0) - sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 10/14 z obr. 1028 położoną w Szczecinie przy ul. Jana z Kolna,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 215/13 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  ­- 234/13 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 235/13 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Szarotki,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 244/13 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Ks. bpa Władysława Bandurskiego,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 245/13 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Łowieckiej 17,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 246/13 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 2/24 z obrębu 3091, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Pokoju,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  ­- 225/13 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  ­- 233/13 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 237/13 (komentarzy: 0) - zaopiniowania projektu planu aglomeracji Szczecin Prawobrzeże
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 239/13 (komentarzy: 0) - ustalenia przebiegu drogi gminnej nieruchomości "dr" o nr ewidencyjnym 12/20 obr. 1084
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 240/13 (komentarzy: 0) - zaliczenia do kategorii drogi gminnej nieruchomości "dr" o nr ewidencyjnym 12/20 obr. 108
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 14
  - 241/13 (komentarzy: 0) - zaliczenia do kategorii drogi gminnej nieruchomości "dr" o nr ewidencyjnym 36/44 obr. 2012
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - 242/13 (komentarzy: 0) - ustalenia przebiegu drogi gminnej nieruchomości "dr" o nr ewidencyjnym 36/44 obr. 2012
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 14
  - 243/13 (komentarzy: 0) - ustanowienia pomnika przyrody
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 11
  - 217/13 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie "Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok",
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 17
  - 218/13 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 16
  - 226/13 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla jednostki budżetowej pod nazwą „Żłobki Miejskie” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  ­- 171/13 (komentarzy: 0) - pozbawienia części ulicy kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 216/13 (komentarzy: 0) - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 22
  - 219/13 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Monte Cassino 36 lok. A, lok. D, lok. E w Szczecinie (BOOKMACHER Sp. z o.o.),
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 220/13 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wojska Polskiego 49 w Szczecinie (ZPR S.A.),
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  ­- 221/13 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Tkackiej 7,8,9 w Szczecinie (FORGAME Sp. z o.o.),
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 222/13 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Struga 15 w Szczecinie (Polskie Kasyna Sp. z o.o.),
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 22
  - 223/13 (komentarzy: 0) – opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wojska Polskiego 49 w Szczecinie (Casino Games Sp. z o.o.),
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 224/13 (komentarzy: 0) - o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wojska Polskiego 49 w Szczecinie (Fortuna Sp. z o.o.),
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  ­- 227/13 (komentarzy: 0) - lokalizacji kasyna gry przy Al. Wojska Polskiego 49 w Szczecinie (Polskie Kasyna Sp. z o.o.),
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 228/13 (komentarzy: 0) - skargi Pani Danieli Mazurskiej,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 229/13 (komentarzy: 0) - rozpatrzenia ponownej skargi Pani Wiesławy Smolińskiej,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 16
  - 230/13 (komentarzy: 0) - skargi na Prezydenta Miasta w związku z wydaniem zaświadczenia o samodzielności lokalu.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  ­- 231/13 (komentarzy: 0) - skargi na Prezydenta Miasta w związku z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 232/13 (komentarzy: 0) - skargi na Dyrektora MOPR w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  ­- 236/13 (komentarzy: 0) - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa (T. Gonda)
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 238/13 (komentarzy: 0) - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa (W. Dyguś)
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 248/13 - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
6. Stanowisko Rady Miasta Szczecin w sprawie obniżki cen dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 17
7. Informacja na temat oświadczeń majątkowych za rok 2012 radnych Rady Miasta Szczecin, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych miasta, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego osobami prawnymi Miasta, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta.
8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych.
9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r. samorządowych instytucji kultury.
10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin za I półrocze 2013 roku.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
14. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin