Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXVII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VI
Data sesji:
2013-02-25 11.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołów z XXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28 stycznia 2013 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 409/12 (komentarzy: 117) – przyjęcia "Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016 dla mieszkańców miasta Szczecina",
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 20/13 (komentarzy: 0) - zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok,
Projekt uchwały został wycofany przez projektodawcę
  - 21/13 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 – 2045,
Projekt uchwały został wycofany przez projektodawcę
  - 33/13 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2013-2017,
Projekt uchwały został wycofany przez projektodawcę
  - 22/13 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulic: Szosa Polska, Policka,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 24/13 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Podbórzańskiej 5,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 26/13 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Adama Mickiewicza, Pocztowej,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 27/13 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Zakopiańskiej,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 28/13 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kombatantów 15, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 29/13 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Słowackiego,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 31/13 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ul. Kolberga 6,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 25/13 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 32/13 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 23
  - 34/13 (komentarzy: 0) - utworzenia na terenie Gminy Miasta Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 35/13 - skargi Pani Małgorzaty Buzor,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 36/13 (komentarzy: 0) - nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  ­- 8/13 (komentarzy: 0) - intensyfikacji działań zmierzających do uruchomienia produkcji przemysłowej na terenach „postoczniowych”,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 18
  - 37/13 (komentarzy: 0) - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Somosierry” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 38/13 (komentarzy: 0) - zmieniającej uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli przetargu,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 39/13 (komentarzy: 0) - zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin,
Projekt uchwały został odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 40/13 (komentarzy: 0) - zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 41/13 (komentarzy: 0) - zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 42/13 (komentarzy: 0) - w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 43/13 - w sprawie skargi Pani Sylwii Romanowskiej.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 7 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 11
6. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin