Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VI
Data sesji:
2013-01-28 11.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie tytułu Pioniera Miasta Szczecina.
3. Zatwierdzenie protokołów z:
  - XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26 listopada 2012 r.
  - V nadzwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 10 grudnia 2012 r.
  - III uroczystej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 17 grudnia 2012 r.
  - XXV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 19 grudnia 2012 r.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 428/12 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Taczaka” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 429/12 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto - Dąbrowskiego, Sowińskiego” w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 426/12 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych, naliczanych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, przy ul. Bolesława Śmiałego 18
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 427/12 (komentarzy: 0) - nabycia przez Gminę Miasto Szczecin lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Władysława Sikorskiego 12a/7
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 2/13 (komentarzy: 0) - sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 28/7 z obr. 3025, położoną w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej, niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 28/9 z obr. 3025, położoną w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej i niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 28/6 z obr. 3025 położoną w Szczecinie oraz udzielenia bonifikaty
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 1/13 (komentarzy: 0) - wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecina za rok 2012
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 4/13 (komentarzy: 0) - przyznawania dotacji na dofinansowanie inwestycji obejmujących konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 3/13 (komentarzy: 0) - likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 5 oraz Rodzinnego Domu Dziecka Nr 11
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 383/12 (komentarzy: 0) - zgłoszenia kandydatów do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Projekt został odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 5/13 (komentarzy: 0) - skargi Pana Ryszarda Hryńczuka
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 14
  - 6/13 (komentarzy: 0) - skargi mieszkańców ul. Łukasińskiego w Szczecinie reprezentowanych przez Panią Liliannę Gnoińską
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 7/13 (komentarzy: 0) - skargi Pana Ryszarda Torczyńskiego i mieszkańców ul. Planty w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 19
  - 9/13 (komentarzy: 0) - w sprawie skargi Pani Agnieszki Staszewskiej
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 18
  - 10/13 (komentarzy: 0) - w sprawie skargi Pani Żanety Korpas-Stoppa
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 19
  - 11/13 (komentarzy: 0) - w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 17
  - 12/13 (komentarzy: 0) - w sprawie skargi Pana Stefana Drabika
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 13/13 (komentarzy: 0) - w sprawie skargi Państwa Sylwii i Kazimierza Sołtowskich
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 17
  - 14/13 (komentarzy: 0) - w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Witolda Marczewskiego
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 15/13 (komentarzy: 0) - w sprawie skargi Państwa Izabeli i Arkadiusza Nagłowskich
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - 16/13 (komentarzy: 0) - w sprawie skargi mieszkańców budynku przy ul. Klonowica 1
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 18
  - 17/13 (komentarzy: 0) - w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego NK.3.4131.436.2012.WE
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 18/13 (komentarzy: 0) - w sprawie nadawania nazw urzędowych ulicom
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 19/13 (komentarzy: 0) - skargi Stowarzyszenia Rowerowy Szczecin
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 19
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2011.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin