Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
IV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VI
Data sesji:
2012-11-19 11.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  - 392/12 (komentarzy: 0) - zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 388/12 (komentarzy: 0) - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik (od zużycia wody)
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 390/12 (komentarzy: 0) - terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 18
  - 389/12 (komentarzy: 0) - wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Projekt uchwały został odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 23
  - 391/12 (komentarzy: 0) - określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 386/12 (komentarzy: 0) - wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 21
  - 387/12 (komentarzy: 0) - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 23
3. Zamknięcie obrad.