Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VI
Data sesji:
2012-09-17 11:00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina.
3. Zatwierdzenie protokołów z:
  - XX zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25 czerwca 2012 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - II uroczystej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 5 lipca 2012 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - XXI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 16 lipca 2012 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Stanowisko Rady Miasta Szczecin.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  ­- 251/12 (komentarzy: 28) – bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Duńskiej,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  ­- 307/12 (komentarzy: 1) – przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie,
Projekt został odrzucony w głosowaniu
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  ­- 223/12 – zmiany uchwały w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów,
Projekt został odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  ­- 276/12 (komentarzy: 0) – wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  ­- 292/12 (komentarzy: 0) – ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  ­- 267/12 (komentarzy: 0) – przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Odzieżowa 2” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 24
  ­- 278/12 (komentarzy: 0) – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - Niemierzyńska 2” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  ­- 279/12 (komentarzy: 0) – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, Drzetowo-Grabowo, Stocznie” w Szczecinie, ­
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  ­- 268/12 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo - Łukasińskiego” w Szczecinie,
Projekt został odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  ­- 269/12 (komentarzy: 0) – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn – Mewia, Kacza” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  ­- 270/12 (komentarzy: 0) – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino – Czarnołęka, Radolin” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  ­- 274/12 (komentarzy: 0) – zmiany treści uchwały nr XLI/774/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 17
  - ­275/12 (komentarzy: 0) – zmiany uchwały Nr XII/247/03 z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie przejęcia obiektu sportowego Bukowe na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  ­- 289/12 (komentarzy: 0) – zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  ­- 285/12 (komentarzy: 0) – dofinansowania prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  ­- 281/12 (komentarzy: 0) – zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Szczecin w latach 2012 – 2017,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  ­- 294/12 (komentarzy: 0) – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  ­- 282/12 (komentarzy: 0) – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  ­- 271/12 (komentarzy: 0) – wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Walecznych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  ­- 272/12 (komentarzy: 0) – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr: 48/12 i 48/21 z obrębu 4084, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Dąbskiej,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  ­- 273/12 (komentarzy: 0) – wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 54,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  ­- 280/12 (komentarzy: 0) – sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 2/13 z obr. 2254, położoną w Szczecinie przy Alei Bohaterów Warszawy nr 40,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  ­- 284/12 (komentarzy: 0) – wyrażenia zgody na udzieleie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  ­- 286/12 (komentarzy: 0) – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Jagiellońskiej,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  ­- 287/12 (komentarzy: 0) – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy z Limone sp. z. o. o. i wstąpienia przez wyżej wymieniony podmiot w prawa i obowiązki "SPOŁEM" Spółdzielni Usługowo - Handlowej wynikające z umowy dzierżawy z dnia 18 stycznia 2011 roku,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  ­- 288/12 (komentarzy: 0) – pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego na rzecz jego najemcy,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  ­- 290/12 (komentarzy: 0) – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wolnych lokali użytkowych położonych przy ul. Wielkopolskiej 32/U3 i al. Papieża Jana Pawła II 42/U4,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
 291/12 (komentarzy: 0) – przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  ­- 293/12 – wystąpienia przez Miasto Szczecin ze Stowarzyszenia na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich,
Projekt został odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  ­- 296/12 (komentarzy: 0) – ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - ­295/12 (komentarzy: 0) – nadania nazwy urzędowej ulicy Kazimierza Królewicza,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  ­- 283/12 (komentarzy: 0) – nadania nazw urzędowych ulicom,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  ­- 297/12 (komentarzy: 0) – nadania nazwy urzędowej ulicy,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  ­- 266/12 (komentarzy: 0) – zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  ­- 298/12 (komentarzy: 0) – skargi pana Wojciecha Kielmasa,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  ­- 299/12 (komentarzy: 0) – zmiany uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  ­- 300/12 (komentarzy: 0) – skargi pani Aleksandry Kadrzyńskiej,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  ­- 301/12 (komentarzy: 0) – zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok”,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  ­- 302/12 (komentarzy: 0) – zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok”,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  ­- 303/12 (komentarzy: 1) – zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  ­- 304/12 (komentarzy: 0) – podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  ­- 305/12 (komentarzy: 0) – zmiany uchwały Nr XX/565/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz uchwałę Nr LI/1314/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 17
  ­- 306/12 (komentarzy: 0) – skargi pana Radosława Zielińskiego,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  ­- 308/12 – skargi pani Urszuli Suchy,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 15
  ­- 309/12 – skargi Pana Samuela Strączyńskiego,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  ­- 310/12 – skargi Państwa Józefa, Klary, Leszka i Barbary Gryć,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 19
  ­- 311/12 – skargi Państwa Stanisławy i Stanisława Janiszewskich,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 17
  ­- 312/12 – skargi Pani Stanisławy Ornafa,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 21
  ­- 313/12 – skargi Pani Róży Kopacz,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 17
  ­- 314/12 – skargi Pana Janusza Bayera,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 19
  ­- 315/12 – skargi Pana Jan Murawskiego,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 17
  ­- 316/12 – skargi Państwa Joanny i Radosława Mazurów.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 18
  - 319/12 (komentarzy: 0) - rozwoju i zaspokojenia potrzeb społecznych osiedla Warszewo
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 14 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
8. Informacja na temat sprawozdań z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 rok samorządowych instytucji kultury.
9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin za I półrocze 2012 roku.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawozdanie z działalności;
  ­- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin
  ­- Prezydenta Miasta Szczecin
12. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
13. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin