Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XVI sesja zwyczajna Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VI
Data sesji:
2012-02-20 11.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 30 stycznia 2012 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  ­- 77/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 64 im. I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w Szczecinie, ul. L. Rayskiego,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 79/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji XV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Szczecinie, ul. Hoża 3,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 80/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. M.T. Hubera w Szczecinie, ul. Racibora 60,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 81/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji XXV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, ul. 3 Maja 1a,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 82/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji XIX Liceum Ogólnokształcącego, VI Liceum Profilowanego Technikum Przemysłu Spożywczego, oraz w sprawie stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 83/12 (komentarzy: 0) - zamiaru stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 84/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego, ul. Unisławy 32/33,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 85/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji XX Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Profilowanego, I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Handlowego Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 3 w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 1,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  ­- 86/12 (komentarzy: 0) - zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 27/30 poprzez likwidację Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9 wchodzącej w skład tego Zespołu Szkół, stopniową likwidację i przeniesienie Technikum Uzupełniającego Łączności do Zespołu Szkół nr 4 oraz likwidację Technikum Łączności i przeniesienie kształcenia w określonych zawodach do Technikum Kolejowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie, ul. Kusocińskiego 3,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 30
  - 87/12 (komentarzy: 0) - w sprawie: 1) zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4, 2) przeniesienia kształcenia w określonych zawodach z Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 do Technikum Zawodowego Nr 2 przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6, 3) stopniowej likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6, 4) rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 oraz Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6 w celu utworzenia Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 30
  - 88/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2, zamiaru stopniowej likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 89/12 (komentarzy: 0) - zamiaru stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, ul. Grzymińska 6,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  ­- 90/12 (komentarzy: 0) - zamiaru stopniowej likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie, ul. Szpitalna 15,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 91/12 (komentarzy: 0) - utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Szczecinie, ul. Małkowskiego 12,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 30
  - 112/12 (komentarzy: 0) - zamiaru stopniowej likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 3 im. J. Kusocińskiego w Szczecinie, ul. Malczewskiego 22 A,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 107/12 (komentarzy: 0) - zmieniający uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 26/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 1 w Szczecinie ul. Grażyny 7, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 27/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 3 w Szczecinie ul. Potulicka 62, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 28/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Szczecinie ul. Ogińskiego 9, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 29/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 5 w Szczecinie ul. Tomaszowska 6, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  ­- 30/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 8 w Szczecinie ul. Różowa 24, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 31/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 9 w Szczecinie ul. K. Napierskiego 13, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 32/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 10 w Szczecinie ul. Wołogoska 5, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 33/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 11 w Szczecinie Osiedle Kasztanowe 54, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 14 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 34/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 13 w Szczecinie ul. Jodłowa 11, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 35/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 14 w Szczecinie ul. Bandurskiego 56, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 36/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 18 w Szczecinie ul. Unisławy 15a, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 37/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 20 w Szczecinie ul. Wieniawskiego 17, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 38/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 23 w Szczecinie ul. Ofiar Oświęcimia 12, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 39/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 27 w Szczecinie ul. H. Pobożnego 6/8, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  ­- 40/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 29 w Szczecinie ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 6, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 41/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 30 w Szczecinie ul. Piotra Skargi 18, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  ­- 42/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 31 w Szczecinie ul. Monte Cassino 17, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 43/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 32 w Szczecinie ul. Farna 2, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 44/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 33 w Szczecinie ul. Piotra Ściegiennego 62/65, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 45/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 35 w Szczecinie ul. Jaracza 5a, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 46/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 37 w Szczecinie ul. Jagiellońska 61, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 47/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 38 w Szczecinie ul. Włościańska 5, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 48/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 41 w Szczecinie ul. Malczewskiego 24, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 49/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 43 w Szczecinie ul. Emilii Gierczak 33, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  ­- 50/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 44 w Szczecinie ul. Ruska 16, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 51/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 45 w Szczecinie ul. Bol. Czwójdzińskiego 9, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 14 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 52/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 46 w Szczecinie ul. Zawadzkiego 128, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 53/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 48 w Szczecinie ul. 9-go Maja 13, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 54/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 49 w Szczecinie ul. Marmurowa 7, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 55/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 50 w Szczecinie ul. Franciszka Gila 13,15, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 56/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 51 w Szczecinie ul. Krzywa 59, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 57/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 52 w Szczecinie ul. Milczańska 44, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 58/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 53 w Szczecinie ul. Dunikowskiego 44, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 59/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 54 w Szczecinie ul. Jaracza 3, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  ­- 60/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 58 w Szczecinie ul. Benesza 26, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 61/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 59 w Szczecinie ul. Księżnej Zofii 3, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 62/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 60 w Szczecinie ul. Romera 5, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 63/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 61 w Szczecinie ul. Maciejowicka 26, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 64/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 62 w Szczecinie ul. Jasna 74, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 65/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 64 w Szczecinie ul. Księcia Barnima III Wielkiego 26, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 66/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 65 w Szczecinie ul. J. Ch. Paska 34, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 67/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 66 w Szczecinie ul. Czesława 7, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 68/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 67 w Szczecinie ul. Cegielskiego 9, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 69/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 72 w Szczecinie ul. Felczaka 14, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  ­- 70/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 73 w Szczecinie ul. Ceglana 4, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 71/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 74 w Szczecinie ul. 26-go Kwietnia 3, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 72/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 75 w Szczecinie ul. Romera 11, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 73/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 77 w Szczecinie ul. Hoża 8-10, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 74/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 79 w Szczecinie ul. Krzemienna 42a, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 75/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 80 w Szczecinie ul. Łokietka 16, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 76/12 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Środowiskowej Placówki Edukacyjno - Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie ul. Koszalińska 13, z powodu zmian organizacyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 30
  - 97/12 (komentarzy: 0) - zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok,
  - 98/12 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 29
  - 93/12 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 27
  - 94/12 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 95/12 (komentarzy: 0) - przyznania dotacji na dofinansowanie inwestycji obejmujących konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 96/12 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Płonia - Przyszłości" w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 99/12 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 100/12 (komentarzy: 0) - przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 101/12 (komentarzy: 0) - przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok”,
  - 102/12 - powołania Komisji do dokonania zniszczenia nieodebranych zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012-2015,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 103/12 - zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 104/12 - zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 105/12 - nadania nazw urzędowych ulicom,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 106/12 (komentarzy: 0) - zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów targowisk zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 108/12 (komentarzy: 0) - zmieniający uchwałę w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
5. Stanowisko w sprawie pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście.
6. Informacja Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie dotacji przyznanych w 2011 r. na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin