Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VI
Data sesji:
2012-01-30 11:00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XIV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 19 grudnia 2011 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Informacja Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o stanie zieleni miejskiej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  ­- 18/12 (komentarzy: 0) – zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminów targowisk zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
Projekt został wycofany przez projektodawcę
  ­- 4/12 (komentarzy: 0) – zmiany uchwały Nr XXX/587/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecin, zmienioną uchwałą Nr XXXV/875/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 maja 2009 r.,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 7 Głosujących PRZECIW: 20 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 22/12 (komentarzy: 0) - ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecin.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - stanowisko dotyczące sprzedaży alkoholu
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 27
  ­- 12/12 (komentarzy: 0) – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 18
  ­- 19/12 (komentarzy: 0) – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 18
  ­- 8/12 (komentarzy: 0) – wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2011,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  ­- 7/12 (komentarzy: 0) – ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  ­- 9/12 (komentarzy: 0) – ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  ­- 11/12 (komentarzy: 0) – tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  ­- 16/12 (komentarzy: 0) – zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników, trenerów, działaczy, menedżerów sportu, animatorów sportu oraz nadawania tytułów „Mecenas Sportu” i „Sportowa Impreza Roku”,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  ­- 15/12 (komentarzy: 0) – zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla jednostki budżetowej pod nazwą „Żłobki Miejskie” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  ­- 374/11 (komentarzy: 3) – (projekt po autopoprawkach) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin, w sprawach ważnych dla Gminy, w których przeprowadzenie konsultacji nie jest wprost przewidziane zapisami ustawy,
projekt odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 18
  ­- 355/11 (komentarzy: 0) – wydzierżawienia na okres 30 lat w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po dawnej szkole podstawowej, położonej w Szczecinie przy ul. Duńskiej 43,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  ­- 424/11 (komentarzy: 0) – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Emilii Plater,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 15
  ­- 425/11 (komentarzy: 0) – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie na Osiedlu Bukowo składającej się działek o numerach 38/83 i 38/85 z obrębu 3011,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  ­- 427/11 (komentarzy: 0) – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Unisławy,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  ­- 428/11 (komentarzy: 0) – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Jesiennej w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  ­- 429/11 (komentarzy: 0) – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w Szczecinie w rejonie ulic Kormoranów, Kukułeczki stanowiących działki o numerach 1/187, 1/189, 1/204, 1/206, 1/209, 1/208 z obrębu 3085,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  ­- 430/11 (komentarzy: 0) – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Fryderyka Chopina 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 15
  ­- 431/11 (komentarzy: 0) – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Małopolskiej,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  ­- 432/11 (komentarzy: 0) – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie, w rejonie ulic: Pawia, Zwierzyniecka, stanowiącej działkę nr 150 z obrębu 4107,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  ­- 5/12 (komentarzy: 0) – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  ­- 6/12 (komentarzy: 0) – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Szerokiej stanowiącej działkę nr 16/6 z obrębu 2052,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  ­- 10/12 (komentarzy: 0) – zmiany Uchwały Nr XII/265/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  ­- 13/12 (komentarzy: 0) – oddania na rzecz Kompresor Centrum PPUH S.C. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Rumuńskiej 19 nieruchomości położonej przy ulicy Goleniowskiej w Szczecinie (część działki nr 9/36 z obrębu 4002) w dzierżawę na okres 30 lat,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  ­- 3/12 (komentarzy: 0) – uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Rokiciny” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  ­- 399/11 (komentarzy: 0) – przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Duńska” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo-Duńska 2”,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  ­- 403/11 (komentarzy: 0) – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewo – Łosiowa” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  ­- 1/12 (komentarzy: 0) – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Dunikowo 2” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 17
  ­- 2/12 (komentarzy: 0) – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie - Sadlińskie Łęgi” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  ­- 17/12 (komentarzy: 0) – nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 15
  ­- 20/12 (komentarzy: 0) – zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 21/12 (komentarzy: 0) - uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin,
projekt odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 23/12 - skargi Pana Krzysztofa Karpińskiego
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 4 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 21
  - 25/12 - zmieniająca uchwałę Nr XXIX/736/08 z dnia 5 grudnia 2008 r. z późniejszymi zmianami w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 24/12 - skargi pana Karola Dąbrowskiego
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w roku 2010 w związku z uchwaleniem planów miejscowych albo ich zmian.
9. Informacja Komisji Rewizyjnej na temat kontroli w zakresie postanowień ugody zawartej w sprawie zwrotu nakładów poniesionych na remont lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w nieruchomości budynkowej nr 21 przy ul. Obrońców Stalingradu w Szczecinie.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin