Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VI
Data sesji:
2011-09-12 11.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina.
3. Zatwierdzenie protokołu z X zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25 lipca 2011 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Informacja Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich na temat inwestycji pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej”.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 267/11 (komentarzy: 0)- przystąpienia do sporządzenia zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – lotnisko” w Szczecinie, pod nazwą „Dąbie – lotnisko 2”
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
  - 268/11 (komentarzy: 0)- przystąpienia do sporządzenia zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – plaża” w Szczecinie, pod nazwą „Dąbie – plaża 2”
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 291/11 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sławociesze - Stary Szlak” w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 298/11 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko-Rynkowa 3” w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 299/11 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno-Żołnierska” w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 300/11 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno-Reymonta” w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 301/11 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – cmentarz – Bronowicka 2” w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 306/11 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Krakowska 2” w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 305/11 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica 4” w Szczecinie
projekt odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 292/11 (komentarzy: 0) - zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ - Bazarowa” w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 303/11 (komentarzy: 0) - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Złoty Szlak” w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 22
  - 313/11 (komentarzy: 0) - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Płocka" w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 272/11 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w „Żłobkach Miejskich”
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 15
  - 293/11 (komentarzy: 0) - pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin
projekt odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 302/11 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 16
  - 295/11 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Żeńców 3, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 15
  - 297/11 (komentarzy: 0) - sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Milczańskiej 7h
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 307/11 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy: ul. Maciejowickiej 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, ul. Marii Dąbrowskiej 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 99, 101, 103, 105, 107, 109 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 16
  - 315/11 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 316/11 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 296/11 (komentarzy: 0) - przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 304/11 (komentarzy: 0) - przyznania dotacji na dofinansowanie inwestycji obejmującej konserwację obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 314/11 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 317/11 (komentarzy: 0) - likwidacji instytucji kultury „Szczecin 2016”
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 312/11 (komentarzy: 0) - ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2012 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 311/11 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 308/11 (komentarzy: 0) - trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla publicznych szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 319/11 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wojska Polskiego 74-74A w Szczecinie
projekt odrzucony przez Radę Miasta
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 4 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 18
  - 320/11 (komentarzy: 0) - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 321/11 (komentarzy: 0) - reprezentowania Miasta Szczecin w Konferencjach Ogólnych Związku Miast Bałtyckich
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 322/11 (komentarzy: 0) – skargi adwokata Dariusza Szałańskiego
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 21
  - 323/11 (komentarzy: 0) – wyrażenia zgody na przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do Spółki Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 324/11 (komentarzy: 0) – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.
projekt odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 326/11 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą „Nieruchomości i Opłaty Lokalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 327/11 – opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wojska Polskiego 49 w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 328/11 – zawarcia porozumienia międzygminnego Gminy Miasto Szczecin z Gminą Dobra
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 329/11 – nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 330/11 – skargi Pani Krystyny Maćkowiak i innych mieszkańców budynku przy ul. Mickiewicza 22
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 331/11 – skargi pana Wiesława Kołakowskiego
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 332/11 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawozdanie z działalności:
  ­- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin
  ­- Prezydenta Miasta Szczecin.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin