Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 458/17 w sprawie przyjęcia i stosowania "Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin" oraz "Katalogu Nawierzchni Miasta Szczecin"

Data podpisania: 2017/10/24

Data wejścia w życie: 2017/10/24


Zarządzenie Nr 458/17
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie przyjęcia i stosowania "Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin" oraz "Katalogu Nawierzchni Miasta Szczecin"

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 oraz art. 31ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2017r. poz.1875), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i wprowadza do stosowania na terenie Gminy Miasto Szczecin "Katalog Mebli Miejskich Miasta Szczecin", zwany dalej "Katalogiem mebli", w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się i wprowadza do stosowania na terenie Gminy Miasto Szczecin "Katalog Nawierzchni Miasta Szczecin", zwany dalej "Katalogiem nawierzchni", w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Katalogi, o których mowa w §1 i §2, stanowią dokumenty przeznaczone do stosowania w procesie przygotowania i realizacji inwestycji prowadzonych przez wydziały, biura i pracowników Urzędu Miasta Szczecin, jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin oraz spółki z udziałem Miasta.

§ 4. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od stosowania rozwiązań zawartych w Katalogu mebli wyłącznie w sytuacji wynikającej bezpośrednio zobowiązujących przepisów prawa, pracach remontowych o charakterze odtworzeniowym a także, gdy w procesie przygotowania i realizacji zakupów oraz inwestycji stosowana jest procedura konkursu architektonicznego, a wytyczne do projektu indywidualnego w ww. zakresie zostaną określone przez Architekta Miasta.

§ 5. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od stosowania rozwiązań zawartych w Katalogu nawierzchni wyłącznie w sytuacji wynikającej bezpośrednio zobowiązujących przepisów prawa, wykonywania remontów nawierzchni zakładających odtworzenie nawierzchni istniejących a także, gdy  w procesie przygotowania i realizacji zakupów oraz inwestycji stosowana jest procedura konkursu architektonicznego, a wytyczne do projektu indywidualnego w ww. zakresie zostaną określone przez Architekta Miasta.

§ 6. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów, kierowników biur, pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy działających poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin, dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz prezesów spółek z udziałem Miasta do przestrzegania zasad wynikających z Zarządzenia.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcom Prezydenta Miasta oraz Sekretarzowi, zgodnie z zakresem działania ww. osób.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

 

Katalog mebli

Katalog nawierzchni


 


udostępnił: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, wytworzono: 2017/11/02, odpowiedzialny/a: Jarosław Bondar, wprowadził/a: Anna Bednarz, dnia: 2017/11/03 13:05:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Bednarz 2017/11/03 13:05:56 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/11/02 15:32:15 nowa pozycja