Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Plany i raporty

"Program ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2008-2019"

UCHWAŁA NR XXVIII/717/08
Rady Miasta Szczecin
z dnia 24 listopada 2008 r.

w sprawie Programu Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na lata 2008-2019

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708 i Nr 138, poz. 865); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na lata 2008-2019, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/481/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Szczecina na lata 2004-2015.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki:

udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2008/06/02, odpowiedzialny/a: Jolanta Sikora, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/12/12 14:25:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/12/12 14:25:59 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/12/12 14:12:03 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/06/02 13:16:09 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/06/02 13:07:30 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/06/02 12:46:26 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/06/02 12:45:31 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/06/02 12:45:11 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/06/02 12:43:30 nowa pozycja