Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Rejestr petycji - 2018 r.

Nr petycji: 152.2.2018

Nr UNP:

51/S/18

Data złożenia:

2018/03/23

Przedmiot sprawy:

TREŚĆ PETYCJI

Przewidywany termin załatwienia:

2018/06/23

Przebieg postępowania:

  • 04 KWIETNIA 2018 ROKU - PETYCJA PRZEKAZANA DO KOMISJI DS. ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ RM CELEM ROZPATRZENIA
  • podjęcie przez Radę Miasta Szczecin w dniu 22 maja br. Uchwały nr XLI/1180/18 w sprawie ustalenia na terenie miasta Szczecin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na podstawie art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości.

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131126.asp?soid=654E6119C90D477E8BB74DF4D24F2162

  • 18.06.2018r. wysłanie zawiadomienia do wnoszącego petycję  - informujące o jej częściowym uwzględnieniu
udostępnił: Biuro Rady Miasta , wytworzono: 2018/04/03, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2018/06/19 11:30:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2018/06/19 11:30:25 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2018/06/14 13:31:55 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2018/04/17 09:02:10 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2018/04/16 12:04:08 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2018/04/03 13:50:34 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2018/04/03 13:37:41 nowa pozycja

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.