Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Rejestr petycji - 2018 r.

Nr petycji: 152.9

Nr UNP:

76/S/18

Data złożenia:

2018/05/21

Przedmiot sprawy:

treść petycji

Przewidywany termin załatwienia:

2018/09/21

Przebieg postępowania:

Petycja wielokrotna w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości przejazdu pojazdów o masie pow. 10 ton, posiadających zgody (decyzje) na przejazd ul. Batalionów Chłopskich, Granitową, Przodowników Pracy, Metalową wpłynęła do Prezydenta Miasta w dniu 21.05.2018 r.

W następnych dniach napływały od osób fizycznych kolejne petycje tej samej treści.

Do chwili obecnej złożono łącznie 23 petycje.

Z uwagi na to, że wpływające petycje dotyczą tej samej sprawy - zarządzono łączne rozpatrzenie złożonych petycji.

Okres oczekiwania na dalsze petycje ustala się do dnia 21.06.2018 r.

Wystąpiono do Straży Miejskiej w Szczecinie, Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie i Inspekcji Transportu Drogowego  z prośbą o podjęcie działań mających na celu wzmożenie kontroli poruszających się w przedmiotowym rejonie pojazdów ciężarowych.

Sposób załatwienia sprawy:

załatwiono 21.09.2018 r.

petycja została uwzględniona

treść zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2018/05/28, odpowiedzialny/a: -, wprowadził/a: Beata Sikorska, dnia: 2018/09/21 12:47:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Sikorska 2018/09/21 12:47:18 modyfikacja wartości
Beata Sikorska 2018/07/24 13:24:20 modyfikacja wartości
Anna Mikołajczyk-Błoniarz 2018/05/29 13:54:32 modyfikacja wartości
Anna Mikołajczyk-Błoniarz 2018/05/29 13:49:44 modyfikacja wartości
Anna Mikołajczyk-Błoniarz 2018/05/28 10:19:50 nowa pozycja

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.