Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 56426096

Aktualna strona: 40422

Wydrukowano: 0

Rejestr petycji

Nr petycji: 152.12

Nr UNP:

216/S/17

Data złożenia:

2017/11/15

Przedmiot sprawy:

treść petycji

Przewidywany termin załatwienia:

2018/02/15

Przebieg postępowania:

Petycja rozpatrzona

Sposób załatwienia sprawy:

Petycja nie została uwzględniona

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin