Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Rejestr petycji - 2018 r.

Nr petycji: 152.6

Nr UNP:

64/S/18

Data złożenia:

2018/05/07

Wniósł:

Imię i nazwisko: Przemysław Słowik (Nowoczesna), dr Helena Freino , Igor Podeszwik (Nowy Szczecin), Piotr Czypicki (SENS), Łukasz Listwoń (Radny Osiedla Szczecin Drzetowo-Grabowo), Patryk Jaskulski (Młodzi Demokraci)

Przedmiot sprawy:

treść petycji

Przewidywany termin załatwienia:

2018/08/07

Przebieg postępowania:

petycja rozpatrzona

Sposób załatwienia sprawy:

petycja nie została uwzględniona

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2018/05/10, odpowiedzialny/a: -, wprowadził/a: Barbara Ledwon, dnia: 2018/07/09 10:40:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Barbara Ledwon 2018/07/09 10:40:49 modyfikacja wartości
Anna Mikołajczyk-Błoniarz 2018/05/10 13:26:29 modyfikacja wartości
Anna Mikołajczyk-Błoniarz 2018/05/10 13:23:53 nowa pozycja

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.