Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Konkursy

ŁASZTOWNIA – NOWE SERCE MIASTA – KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPORADOWANIA OBSZARU MIĘDZYODRZA, W TYM TERENU ŁASZTOWNI W SZCZECINIE


Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 17.10.2017 r. w budynku nr 51, tzw. „Cielętniku” znajdującym się na terenie Łasztowni (okolice Starej Rzeźni) odbyło się ogłoszenie wyników i rozstrzygnięcie konkursu: „ŁASZTOWNIA – NOWE SERCE MIASTA – konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru Międzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie". Wyniki konkursu znajdują się u dołu strony.

 


Szanowni Uczestnicy,

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu „ŁASZTOWNIA – NOWE SERCE MIASTA – konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru Międzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie”.

              Uroczystość odbędzie się w dniu 16 października 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00 w  budynku nr 51, tzw. „Cielętniku”, znajdującym się na terenie Łasztowni (okolice Starej Rzeźni), pomiędzy ulicami Władysława IV i Tadeusza Apolinarego Wendy.

Jednocześnie zapraszamy do obejrzenia wystawy prac konkursowych, która zostanie zorganizowana w budynku „Cielętnika” i będzie otwarta od 17 października 2017 r. do 20 listopada 2017 r.

…………………………………………………………………………………

Dear participants,

We are cordially invite you to the decision on and the announcement the results of competition “ŁASZTOWNIA –THE NEW HEART OF THE CITY- competition for the preparation of a conceptual plan for the area of Międzyodrze, including the area of Łasztownia in Szczecin”.

Ceremony will take place on 16 October 2017 (Monday) at 13:00 in the building number 51,called “Cielętnik”, located on the Łasztownia, between street Władysława IV and Tadeusza Apolinarego Wendy.

At the same time we invite you to see the exhibition of competition entries, organised in “Cielętnik”, which shall be open from 17 October to 20 November.

 


Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o modyfikacji Regulaminu konkursu wynikającej ze zmiany składu Sądu konkursowego. Treść modyfikacji została umieszczona w zakładce "Zmiany SIWZu" pod nazwą "Zmiana nr 2 Regulaminu konkursu" oraz poniżej.

"Zmiana nr 2 z dnia 22.09.2017 r. Regulaminu Konkursu „ŁASZTOWNIA – NOWE SERCE MIASTA – konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru Międzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie"

  1. Zamawiający na podstawie Rozdziału III pkt 3 ppkt 2 Regulaminu Konkursu dokonuje następującej modyfikacji

W Rozdziale X pkt 5 ppkt 1 o treści:

„Sekretarzem konkursu jest p. Magdalena Andruszkiewicz – Podinspektor w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Urząd Miasta Szczecin”

zastępuje się następującą treścią: 

„Sekretarzem konkursu jest p. Anna Fabiś – Podinspektor w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Urząd Miasta Szczecin”

 

2. Pozostałe zapisy Regulaminu Konkursu pozostają niezmienione."


 

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w Regulaminie wpłynęło 26 prac konkursowych.


 

Szanowni Państwo,
Zamawiający zamieszcza poniżej odpowiedź na pytanie zadane przez Uczestnika konkursu w dniu 17.07.2017r., tj. po pokreślonym w Regulaminie konkursu terminie do dnia 24.04.2017r. do godziny 15:00

Pytanie: Dzień dobry,

mam pytanie odnośnie rozdziału VII regulaminu, a dokładniej punktu 2. "dokumenty planistyczne"

 

Czy projekt konkursowy powinien uwzględniać obowiązujące plany dla określonych obszarów, czy są one tylko nakreśleniem tego, jak dotychczas wyglądała wizja rozwoju tego obszaru?

 

Czy pomimo projektowania obszarów całkowicie na nowo, bez uwzględniania większości zapisów poprzednich planów, układ ulic powinien być zachowany zgodnie z uchwalonymi dotychczas decyzjami?

Odpowiedź: Zgodnie z Regulaminem konkursu, tj. Rozdział VII,  pkt I, ppkt 2: Wyszczególnione powyżej dokumenty w odniesieniu do niniejszego konkursu stanowią materiał informacyjny. Zamawiający wskazuje, że rozwiązania przedstawione przez Uczestników konkursu nie muszą być zgodne z ww. dokumentami. Zamawiający przewiduje, że wynik konkursu może stanowić podstawę do aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecina oraz zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, realizowanych przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w gminie Miasto Szczecin.

 


 

Szanowni Państwo,
Zamawiający zamieszcza poniżej odpowiedź na pytanie zadane przez Uczestnika konkursu w dniu 17.07.2017r., tj. po pokreślonym w Regulaminie konkursu terminie do dnia 24.04.2017r. do godziny 15:00

Pytanie:Szanowni Państwo,

Organizatorzy konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru Miedzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie,

Członkowie Sąd Konkursowego,

Jako uczestnik konkursu zwracam się z prośbą o uzupełnienienie materiałów konkursowych o model 3d terenu. Jak rozumiem z informacji w mediach, model taki został sporzadzony na zlecenie miasta Szczecin na potrzeby MiastoSfera.Łasztownia360 przez firmę Pixel Legend.

Udostępnienie modelu uczestnikom konkursu pozwoliłoby im na zaoszczędzenie znacznej ilości czasu, usprawnienie prac projektowych i skupienie się na rozwiązaniach merytorycznych. W poważnych konkursach urbanistycznych udostępnienie uczestnikom kompletu wyczerpujących materiałów jest powszechną, dobrą praktyką (m.in. synteza uwarunkowań, zaznaczenie planowanych inwestycji w obszarze konkursowym, zdjecia lotnicze, inwentaryzacja fotograficzna, model 3d, itp.). Udostępnienie uczestnikom konkursu istniejącego modelu 3d nie tylko ułatwiłoby pracę projektantom, ale też mogłoby przyczynić się do lepszej jakości prac konkursowych oraz do lepszego ich porówniania i oceny.

Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie wnisoku,

Z poważaniem,

 

Odpowiedź: Wszystkie materiały niezbędne do realizacji konkursu przez Uczestnika, których przekazanie było możliwe i przewidywane przez Zamawiającego, zostały udostępnione wraz z Regulaminem konkursu. Dodatkowo informujemy, że zadanie o charakterze promocyjnym "MiastoSfera - Łasztownia 360" jest realizowane przez firmę Pixel Legend w oparciu o autorski projekt i technologię, a wykonany dla potrzeb niniejszego działania model 3D jest ściśle związany z ww. zleceniem. Zadanie promocyjne realizowane jest w oparciu o odrębną umowę, a przygotowanie modelu jest dedykowane wyłącznie ww. zadaniu. Sposób wykonania modelu, w tym jego szczegółowość oraz zakres, są ściśle związane z technologią prezentacji projektu "MiastoSfera - Łasztownia 360"tak, iż Zamawiający nie uważa za możliwe i zasadnie udostępnienie ww. modelu Uczestnikom konkursu.

 

 

 


 

Szanowni Państwo,

Zamawiający udzielił odopowiedzi na pytania Uczestników konkursu dotyczące regulaminu konkursu.

Odpowiedzi na pytania

 


 

Szanowni Państwo,

Zamawiający udostępnia załączniki graficzne do Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. (.zip, 123 MB)

 


 

Szanowni Państwo,

Zamawiający dopuścił do udziału w konkursie i zaprosił do składania prac konkursowych następujących Uczestników:

 

 

L.p. Nazwa Uczestnika: Adres:
1 Piotr Płaskowicki & Partnerzy Architekci 03-934 Warszawa,
ul. Wąchocka 1L
2 Pniewski Architekci
Sp. z o. o.
81-389 Gdynia, ul.Świętojańska 79/3
3 Katarzyna Pawluśkiewicz Architekt 30-203 Kraków,
ul. Władysława Anczyca 11/1
4 3MA Sp. z o. o. 81-392 Gdynia,
ul. Słowackiego 46/2
5 Katarzyna Ephraim 2561 AC Haga, Holandia, Columbusstraat 101
6 R3D3 Pracownia Architektoniczna Grzegorz Ziętek 81-392 Gdynia,
ul. Żwirki i Wigury 3/5
7 archiMENTAL s.c. Jerzy Ciba,
Janusz Ochota
41-902 Bytom,
ul. Orląt Lwowskich 7A/12
8 inż. arch. Mateusz Florczak,
inż. arch. Jakub Murawski
02-548 Warszawa,
ul. Różana 25/5
9 Bartosz Warzecha Studio 76-024 Świeszyno, Niekłonice 48
10 APA Czech_Duliński_Wróbel Agencja Projektowa "Architektura" Sp. z o. o. 31-148 Kraków,
ul. Wróblewskiego 3/2
11 KM freie architekten - mgr inż. arch. Maciek Kopeć D-89075 Ulm, Brombeerweg 14/1
12 Filip Kurasz,
Jakub Figel
81-577 Gdynia, Rdestowa 16A/14
80-278 Gdańsk, Chrzanowskiego 36A
13 Łukasz Ligas,
Paulina Ligas
43-150 Bieruń,
ul. Krakowska 81A
43-150 Bieruń,
ul. Krakowska 81A
14 Studio BB Architekci, Tomasz Bradecki 44-105 Gliwice,
ul. Funka 10
15 Agnieszka Desowska 1006 Lausanne, Suisse,
Ch. Des Faverges 16
16 Wiesław Michałek "Studio Projektowe i Wzorcownia "NARADA" 30-864 Kraków,
ul. Mała Góra 18/164
17 Ulczok Architektura Joanna Ulczok 43-170 Łaziska Górne,
ul. Spokojna 14A
18 Paweł Filipek 31-866 Kraków,
ul. Skarżyńskiego 3
19 Biuro Architektoniczne Studio Fikus, Elżbieta Kosińska - Fikus 61-614 Poznań,
ul. Umultowska 100
20 Michał Cichy Architekt 75-544 Koszalin,
ul. Matejki 18
21 Michał Moroz,
Olena Yerusheva
20-560 Lublin,
ul. Wyżynna 51/2
20-618 Lublin,
ul. Nadbystrzycka 39/29
22 Studium Sp. z o. o. sp. k. 00-666 Warszawa,
ul. Noakowskiego 12/99
23 Marek Hys Architekt 04-806 Warszawa,
ul. Pajęcza 33
24 Joanna Karolina Gąsiorowska 02-784 Warszawa,
ul. Pięciolinii 2/20
25 Andreas Vogler Studio 80801 Monachium, Niemcy, Hohenstraufenstrasse 10
26 Zuzanna Szpocińska, Tomasz Marciniewicz 03-307 Warszawa,
ul. Gersona 19/2
03-307 Warszawa,
ul. Gersona 19/2
27 ILMM LIMITED N10 1NW, UK, Londyn, 21 St. Matthews Court 7B, Coppetts Road
28 Jan Mazur Architekt 01-868 Warszawa,
ul. Marymoncka 37/17
29 Karol Bulanda "Bulanda Architekci" 34-615 Słopnice, Słopnice 859
30 Grzegorz Mączka 30-127 Kraków,
ul. Wesele 47/3
31 Sebastian Galikowski Pracownia Architektoniczna 84-300 Lębork,
ul. Gdańska 109/9
32 Marcin Witosławski, Marcin Napiórkowski 80-858 Gdańsk,
ul. Wałowa 38/12
14-200 Iława,
ul. Kopernika 4C/29
33 Maciej Kaufman,
Marcin Maraszej
00-422 Warszawa,
ul. Wilanowska 16/20 m.17
00-401 Warszawa,
al. 3-go Maja 7B/9
34 Marek Leśniewski Architekt krajobrazu 05-800 Pruszków,
ul. Szpitalna 47
35 Czachor Studio Marta Czachorowska 90-105 Łódź,
ul. Piotrkowska 56 lok. 4U "Wyższy poziom"
36 Konsorcjum: Graph'it Studio,
Paweł Łaguna Architekt
00-739 Warszawa,
ul. Stępińska 22/30/424
02-796 Warszawa,
ul. Wąwozowa 4/89
37 Kruk Joanna 34-340 Jeleśnia,
ul. Żywiecka 3
38 Pracownia Projektowa Architekt Adam Kściuczyk,
Studio Projektowe Adrian Gajda
41-902 Bytom,
ul. Wrocławska 56B/2
41-946 Piekary Śląskie,
ul. Roździeńskiego 2
39 Marcin Urbański 61-855 Poznań,
ul. Mostowa 25/34
40 Kolektyw "Dziękuję"
w składzie:
Izabela Tomczak, Leszek Maksym Czaja,
Michał Kisielewski
45-831 Opole,
ul. Zamiejska 6
41 Projarch Damian Kałdonek 44-100 Gliwice,
ul. Szkolna 1C
42 Anna Czyż 31-234 Kraków,
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 15C/13
43 Deltoid Pracownia Architektoniczna
Michał Wręczycki
42-289 Woźniki,
ul. Miodowa 8
44 FUV Architekci -
Michał Poziemski
05-091 Ząbki,
ul. Różana 7/19
45 mgr inż. arch. Paweł Skóra,
mgr inż. arch. Dorota Żurek
85-792 Bydgoszcz,
ul. Pod Reglami 2/47
40-161 Katowice,
ul. Korfantego 40/8
46 ARCA Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury Michał Stangel 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 6/3
47 Mateusz Mastalski, Sonja Stockmarr,
Micki Aaen Petersen
2300 Kopenhaga, Kongedybet 6,2 th
2100 Kopenhaga, Brumleby 184
2100 Kopenhaga, Svendborggade 10, 4th
48 1mm Studio Magdalena Mendrala,
Jerzy Rafa "Rafa projekt"
35-104 Rzeszów,
ul. Potokowa 14D
49 C+HO aR Aleksandra Wachnicka
Paweł Wachnicki s.c.
70-236 Szczecin,
ul. Sowińskiego 24
50 Agnieszka Piątkowska 30-669 Kraków,
ul. Okolna 20/99
51 Paulina Sikora,
Jakub Skrok
26-600 Radom,
ul. Renesansowa 1/15
26-600 Radom,
ul. Bema 1/22
52 Agnieszka Kosobudzka 16-300 Augustów,
ul. Norwida 1/4
53 architekt Rafał Paszenda 44-264 Jankowice,
ul. Prosta 8
54 Magdalena Chodorska, Przemysław Dereszewski 85-324 Bydgoszcz,
ul. 11 Dywizjonu Artylerii Konnej 10/33
13-324 Grodziczno
Mroczno 74
55 Marta Feliksik,
Jakub Jaworski
44-100 Gliwice,
ul. Niedbalskiego 12/12
44-102 Gliwice,
ul. Batalionu Kosynierów 5/7
56 GPP Grupa Projektowa Sp. z o. o. 31-111 Kraków,
al. Krasińskiego 17/6
57 Magdalena Kamińska 00-193 Warszawa,
ul. Stawki 4A/36
58 Biuro Architektoniczne Atrio Sp. z o. o. 81-426 Gdynia,
ul. Ujejskiego 24/1
59 STUDIO S - Biuro Architektoniczne
Michał Szymanowski
30-127 Kraków,
ul. Wesele 15
60 IFA Innowacyjna Firma Architektoniczna
Kamil Domachowski
80-344 Gdańsk,
ul. Gospody 19 A
61 eM4 Pracownia Architektury Brataniec Marcin Brataniec 30-523 Kraków,
ul Zamoyskiego 26/9
62 Archinistyka Violetta Popko - architektura, urbanistyka, planistyka 81-730 Sopot,
ul. Bitwy pod Płowicami 50/1A
63 Lamber Pracownia Projektowa 53-402 Wrocław,
ul. Mielecka 36-6
64 MENIS ARQUITECTOS SLP 38003 Santa Cruz de Tenerife, Spain, Puerta Canseco 35, 2B
65 Cezary Marciniak, Aleksandra Radkowska, Łukasz Szczepaniec 71-547 Szczecin,
ul. Rynkowa 6/30
70-781 Szczecin,
ul. Fioletowa 13/10
71-025 Szczecin,
ul. Wierzbowa 21
66 Studio PZ
Paweł Zaremba
70-384 Szczecin,
ul. Mickiewicza 2
67 Architekt Miłosz Zieliński 31-571 Kraków,
al. Jana Pawła II 31/58
68 Marcin Kudła 03-936 Warszawa, Zwycięzców 30/1
69 Architekci - Grupa Projektowa,
Weronika Chwalibogowska - Roguska
05-505 Prażmów, Zawodne,
ul. Młynarska 5
70 Katarzyna Chmielewska Pracownia Projektowa 70-337 Szczecin,
ul. Legionów Dąbrowskiego 12/23
71 Rafał Lichołai, Katarzyna Pietruszka 35-077 Rzeszów,
ul. Dominikańska 5/12
41-219 Sosnowiec,
ul. Sokolska 24
72 mgr inż. arch. Dariusz Skowron 84-123 Potchowo,
ul. Sportowa 21
73 NOMS Studio Mateusz Nowojski 50-307 Wrocław,
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 134/5
74 Agnieszka Podraza, Przemysław Lak 70-255 Szczecin,
ul. Władysława Łokietka 14/7
70-110 Szczecin,
ul. Powstańców Wlkp. 7B/6
75 PROJEKT PRAGA Sp. z o. o. 03-808 Warszawa,
ul. Mińska 25 bud. 73
76 Kinga Łukasińska, Michał Wasielewski 97-320 Wolbórz,
Adamów 4
54-105 Wrocław,
ul. Potokowa 31/5
77 22ARCHITEKCI
Sp. z o. o.
03-902 Warszawa,
ul. Jakubowska 14/U1
78 Grzegorz Ferber, Grzegorz Kirkiewicz, Piotr Zaniewski 71-132 Szczecin,
ul. Konopnickiej 33c/4
71-125 Szczecin,
ul. Witkiewicza 54/13
70-561 Szczecin,
ul. Staromłyńska 20/14
79 Michał Teller
Teller Architekci
53-150 Wrocław, Gajowicka 181/1
80 GRID architekci
Sp. z o. o.
51-011 Wrocław,
ul. Jarocińska 59
81 Filip Buszkiewicz, Eugeniusz Skrzypczak 62-002 Suchy Las,
ul. Szkółkarska 54
60-194 Poznań,
ul. Leśmiana 16
82 Maria Ignasiak 55-220 Jelcz - Laskowice,
ul. Irysowa 4
83 Piotr Woldan,
Joanna Janikowska, Michał Romański
50-433 Wrocław,
ul. Prądzyńskiego 47/20
65-831 Zielona Góra,
ul. Grzegorza 9
53-226 Wrocław,
ul. Różana 13/6
84 Hubka Andrzej
Autorska Pracownia Projektowa Architektury Hubka
51-630 Wrocław,
ul. Artura Grottgera 7
85 Pracownia Projektowa /Studio/
Zbigniew Sąsiadek
44-122 Gliwice,
ul. Gwarków 6/9
86 Wspólnicy spółki cywilnej JAZ+Architekci:
Julian Żmijewski, Andrzej Jaworski, Zuzanna Masse- Deda
02-309 Warszawa,
ul. Słupecka 9/17
02-309 Warszawa,
ul. Słupecka 9/17
02-309 Warszawa,
ul. Słupecka 9/17
87 Agnieszka Dudzińska - Jarmolińska 02-972 Warszawa,
ul. Sarmacka 12d/13
88 Michał Staniszewski Architektura
i Urbanistyka
03-710 Warszawa,
ul. Stafana Okrzei 24 lok. 53
89 Marcin Galas AUTOGRAF STUDIO 32-087 Zielonki,
Garlica Duchowna 60
90 Konsorcjum: PCA Paweł Chilimoniuk, SAAR ARCHITEKCI mgr inż. arch. Radosław Sadowski 04-906 Warszawa,
ul. Margerytki 23
04-894 Warszawa,
ul. Szachowa 1,
IŁ-PIB
91 Robert Witczak 55-010 Radwanice,
ul. Bzowa 35/6
92 Paula Szczudlińska 70-843 Szczecin,
ul. Szybowcowa 52C
93 S. LAB ARCHITEKTURA Tomasz Sachanowicz, Jakub Gołębiewski 7-450 Szczecin,
ul. Wielkopolska 37/9
71-422 Szczecin,
ul. Piotra Skargi 4/10
94 B2 Studio Sp. z o. o. Sp. Komandytowa 30-011 Kraków,
ul. Wrocławska 37A
95 Architekt Maciej Chodorowski 65-387 Zielona Góra, ul. Zawiszy Czarnego 30
96 Urszula Cryer,
Kaja Chrosczilewska, Martina Troilo,
Marcelo Rivera Leyton
80-140 Gdańsk,
ul. Zakosy 18
01-756 Warszawa,
ul. Przasnyska 14A/60
Włochy, N95 Teramo,
via Mario Capuani
Niemcy, 72072 Tubingen,
Eugenstr. 14/1
97 Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o. o. 20-052 Lublin,
ul. Popiełuszki 28
98 Marek Racki Autorskie Studio Architektoniczne mgr inż. arch. Marek Racki 70-246 Szczecin,
ul. Księcia Bogusława X 35A/ lok. 18
99 Emkaa Architekci Mariusz Krupa 07-320 Małkinia Górna,
ul. Brokowska 126
100 GRAS ARQUITECTURA 07014 Palma de Mallorca, Hiszpania, Son Armadans 24
101 Maciej Wróbel,
Natalia Skolimowska, Filip Bożek
03-414 Warszawa,
ul. Wileńska 14/62
01-496 Warszawa,
ul. Sosnowiecka 10/9
26-060 Chęciny,
ul. Długa 3
102 Przemysław Rafał Trochimiak 21-560 Międzyrzec Podlaski,
ul. Zarowie 15/2
103 Paweł Woźniak 53-201 Wrocław,
al. gen. Józefa Hallera 119/7
104 Przedsiębiorstwo Budowlane
Inter-System SA
50-203 Wrocław,
ul. Dmowskiego 17B
105 BimDesign Łukasz Łyduch,
Marta Sobel,
Krzysztof Ryszawy, Krzysztof Kucharczyk
43-100 Tychy,
al. Piłsudskiego 44/49
43-140 Lędziny,
ul. 3 Maja 28
43-190 Mikołów, Kochanowskiego 12/254
43-100 Tychy,
ul. Morcinka 12/102
106 Magdalena Wrzesień, Michał Kowalski 00-381 Warszawa,
al. 3-go Maja 14/68
00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 7A m. 11
107 GSZAW Grzegorz Szymański 04-674 Warszawa,
ul. Lebiodowa 17R/1
108 Aleksandra Maria Krzywańska,
Maja Matuszewska
05-220 Zielonka,
ul Bankowa 6
00-775 Warszawa,
ul. Konduktorska 1 m. 66
109 Riegler Riewe Architekci Sp. z o. o.  40-040 Katowice,
ul. Powstańców 4/3
110 Grzegorz Layer 40-035 Katowice,
ul. Kochanowskiego 18/19
111 Rafał Stachowicz 42-500 Będzin,
ul. Skośna 3
112 mgr inż. arch. Wojciech Kojdecki 1160 Wiedeń, Austria, Seebockgasse 26/18
113 Paweł Kochański, Karolina Tarkowska 70-787 Szczecin,
ul. Ziemniaczana 18
71-445 Szczecin,
ul. Lenartowicza 21/9
114 Monopi Studio Robert Sendkowski 26-140 Łączna, Klonów 48
115 GADER Sp. z o. o. 00-029 Warszawa,
ul. Nowy Świat 21/9
116 Marcin Batko 61-892 Poznań,
T. Kościuszki 75/2
117 Tomasz Mrzygłocki 84-200 Wejherowo, Brzechwy 7
118 Łukasz Pruchniewicz, Marta Mazur,
Anna Grabańska
61-312 Poznań,
ul. Ostrowska 375
62-081 Przeźmierowo,
ul. Południowa 103
61-306 Poznań,
ul. Porzeczkowa 36a
119 Aterier Anna Tertel  71-272 Szczecin,
ul. Okrzei 74/3
120 Pracownia Projektowa ATRIUM Sp. z o. o. 71-250 Szczecin,
ul. Szafera 196F
121 Marta Kubasińska, Grzegorz Rogacki 02-761 Warszawa,
ul. Cypryjska 49
02-764 Warszawa,
ul. Iberyjska 5 m.15
122 P.A. NOVA SA 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 42
123 Jarosław Banaś,
Kamila Renusz,
Paweł Mielnik
80-809 Gdańsk,
ul. Rogalińska 8H/3
80-143 Gdańsk,
ul. Sowińskiego 2/10
85-799 Bydgoszcz,
ul. Gen. Dowbór- Muśnickiego 2/60
124 Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o. o. 50-441 Wrocław,
ul. Kościuszki 82/14
125 Monika Gołąb-Korzeniowska,
Elżbieta Kaczmarska, Małgorzata Kaczmarska,
Maciej Oczkowski, Urszula Synal
32-089 Czajowice,
ul. Kasztanowa 61
31-216 Kraków,
ul. Bobrzeckiej 9/32
31-135 Kraków,
ul. Stefana Batorego 22/4a
34-130 Kalwaria Zebrzydowska,
Stanisław Dolny 322
32-551 Babice, Olszyny,
ul. Koszykarska 2
126 Paweł Floryn, Aleksandra Czupkiewicz,
Maria Wawer,
Michał Czeszejko - Sochacki
53-018 Wrocław,
ul. Letnia 21B
53-110 Wrocław,
ul. Slężna 185a/4
66-006 Zielona Góra,
Ochla- Kraszewskiego 13
45-316 Opole,
ul. Kaliska 6/9
127 Bień Architekci S. c. 02-673 Warszawa,
ul. Konstruktorska 10B/15
128 WXCA Sp. z o. o. 00-028 Warszawa,
ul. Bracka 18 lok. 62
129 Bulanda, Mucha - Architekci Sp. z o. o. 01-833 Warszawa,
ul. Lipińska 4
130 JEMS Architekci
Sp. z o. o.
00-754 Warszawa,
ul. Gagarina 28A
131 MXL 4 Sp. z o. o. 70-342 Szczecin,
al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A
132 Piotr Lipski,
Krzysztof Sokołowski, Dominik Kędzierski
71-427 Szczecin,
ul. Herbowa 23/7
73-110 Stargard,
ul. Oświaty 22/3
72-002 Dołuje,
ul. Rysiowa 15
133 Projektownia S.C. Bohdan Bay,
Lidia Trzebiatowska
71-150 Szczecin,
ul. Konopnickiej 8/2
134 SOL-AR Jerzy Solarek Pracownia Architektury
i Urbanistyki
02-856 Warszawa,
ul. Ludwinowska
1 m 14
135 Ewa Burzyńska,
Piotr Ciołkowski, Aleksandra Fajfer, Paulina Jank,
Sławomir Orłowski
80-237 Gdańsk,
Uphagena 11/3
80-288 Gdańsk, Arctowskiego 4B/19
83-000 Pruszcz Gdański,
Emilii Plater
83-010 Straszyn,
Saturna 5/5
80-180 Kowale, Gdańsk,
Ateny 8/6
136 BDSTUDIO Pracownia Projektowa
Błażej Depczyk
78-400 Szczecinek, 28 Lutego 54A/2
137 Rafał Majewski 62-800 Kalisz, Wyspiańskiego 36
138 Łukasz Szymanowicz 51-531 Wrocław,
ul. Perkusyjna 15/9
139 Artur Szwaja Architekt 44-100 Gliwice,
ul. A. Asnyka 31/3
140 Magdalena Szwaja Architekt 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 3 m. 1
141 Marcin Krysiak 02-540 Warszawa,
ul. Madalińskiego 42/73
142 Konsorcjum:
Konrad Basan,
Paweł Dadok,
Michał Rogowski,
Maria Roj
41-400 Mysłowice,
ul. Wojska Polskiego 26
53-407 Wrocław,
ul. Pretficza 40C/2C
01-910 Warszawa,
ul. Admiralska 5/5
01-581 Warszawa,
ul. Z. Krasińskiego 20/128
143 inż. arch. Mateusz Gawron,
inż. arch. Aleksander Swinarski,
inż. arch. Franciszek Morka
02-784 Warszawa,
ul. Pasaż Ursynowski 3 m. 60
04-743 Warszawa,
ul. Czeladnicza 9 m. 1
02-793 Warszawa,
ul. Villardczyków 1 m. 8
144 Marka Pracownia Architektoniczna S.C. J. Gąsiorowski,
T. Kozłowski
24-100 Puławy,
ul. Pusta 8/U3
145 Paulina Niebrzydowska 05-806 Komorów,
ul. Nadarzyńska 45
146 Mycielski Architecture & Urbanism 00-544 Warszawa,
ul. Wilcza 29A/16
147 Forma4U Marcin Karaszowski 50-504 Wrocław,
ul. Jesionowa 72/15
148 Karol Drobniewski 80-618 Gdańsk,
ul. Wrzosy 28C/10
149 Michał Wolski,
Joanna Jaskułowska
09-402 Płock,
3-go Maja 10/80
93-521 Łódź,
ul. Strycharska 3/38
150 Aleksandra Skula, Patricia Leo UK, N17 6JJ, Londyn, 177 the Avenue
UK, N5 2NG, Londyn,
Hughbury Grove Court, Flat 17
151 Maciej Siuda,
Michał Duda,
Pracownia Architektury krajobrazu Marta Tomasiak

00-681 Warszawa, ul. Hoża 37
52-413 Wrocław,
ul. Dzierżonia 3/2
00-681 Warszawa, ul. Hoża 37
152 INTRO75 Artur Wiśniewski 61-611 Poznań,
ul. Naramowicka 217/C/44
153 Łukasz Piszczałka 61-512 Poznań,
ul. Pamiątkowa 5/20
154 MPP Sp. z o. o. Sp. k. 50-010 Wrocław,
ul. Podwale 61/1
155 Pracownia Architektoniczno - Konstrukcyjna "FULLBET" J. i R. Szota s.c 40-081 Katowice,
ul. Dąbrówki 15/10
156 Patryk Szuba 37-470 Zaklików, Łysaków 4
157 bauchplan ).( Monachium, Niemcy, Severinstrasse 5
158 Szymon Derdowski 83-220 Skórcz,
ul. Pogodna 5
159 Konrad Onderko 50-380 Wrocław,
ul. Wrocławczyka 42/10
160 Michał Sapko,
Patrycja Stołtny-Sapko, Brygida Zawadzka, Duong Vu Hong
20-807 Lublin,
ul. Batalionów Chłopskich 23
43-400 Puńców,
ul. Długa 17
42-282 Widzów,
ul. Żwirki i Wigury 81
01-382 Warszawa,
ul. Szczotkarska 37a 81
161 Bartłomiej Łużny,
Jakub Senkowski,
Iwona Jałocha
32-020 Wieliczka,
Piłsudskiego 72a
32-600 Oświęcim,
Jagiełły 2
30-699 Kraków,
ul. Kuryłowicza 43
162 Rients Dijkstra, MAXWAN Architects + urbanists b. v. Holandia, 3029 AC, Rotterdam, Benjamin Franklinstraat 509
163 architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice,
ul. Kościelna 1/7
164 MAKA STUDIO Wiktor Kurc,
Aleksandra Mierzwa, Dominika Szymańska, Daria Pawlaczyk
84-200 Wejherowo, Borawiecka 23B
80-358 Gdańsk,
ul. Piastowska 159A/24
80-110 Gdańsk- Siedlce
ul. Na Zboczu 105
81-653 Gdynia,
ul. Narcyzowa 7/117
165 Janusz Mączewski, Joachim Sudry 09-140 Raciąż,
Pęsy 4
27-220 Mirzec,
ul. Langiewicza 41
166 Stężycki Architekci
Sp. z o. o.
51-117 Wrocław,
ul. Paprotna 7 lok.205
167 ANALOG Piotr Śmierzewski 75-573 Koszalin,
ul. Szymanowskiego 13/2
168 Hugon Kowalski
UGO Architecture
61-644 Poznań,
os. Zwycięstwa 6/66
169 mgr inż. arch. Lea Kozanecka-Olejnik 82-300 Elbląg,
ul. Zielona 1/25
170 Anna Andrzejewicz, Adrianna Białęska, Emilia Dudzińska, Monika Majewska 02-942 Warszawa,
ul. Konstancińska 1/11
01-951 Warszawa,
ul. Wrzeciono 1a/104
00-666 Warszawa,
ul. Naokowskiego 12 m.55b
02-121 Warszawa,
ul. Uorotyńskiego 14 m.42
171 Własna Pracownia Projektowa
Bartosz Wojciechowski
62-700 Turek,
ul. Armii Krajowej 7/25
172 Semren& Mansson Poland Sp. z o. o. 71-064 Szczecin,
al. Piastów 30
173 CTRL PLUS Architekci Piotr Zawadzki 71-541 Szczecin,
ul. Cyryla i Metodego 6/2
174 WUNSCH PROJEKT Sławomin Wojciech Wunsch 71-550 Szczecin,
ul. Królewicza Kazimierza 2f/15
175 Tomasz Kierończyk, Zuzanna Pikuła,
Miłosz Korczak,
Igor Migasiewicz,
Marta Aleksandra Nowak,
Natalia Okraska,
Paweł Grabowski
61-765 Poznań, Kramarska 26/1
64-730 Wieleń,
Bęglewo 1/1
87-100 Toruń,
ul. Koniuchy 19a/10
62-800 Kalisz,
ul. Dębowa 10
62-030 Luboń,
ul. Kościuszki 80/5
61-826 Poznań,
ul. Szymańskiego 9/11
61-806 Poznań,
ul. Swięty Marcin 34/11
176 Monika Thadani, Christopher Groesbech, Iwona Forys USA, Chicago,
Evanston. IL. 60202, 838 Sheridan Rd
USA, Chicago,
Evanston. IL. 60202, 838 Sheridan Rd
71-245 Szczecin,
ul. Szafera 78/10
177 ARCHAID Pracownia Architektoniczna
Jacek Szewczyk
75-900 Koszalin,
ul. Letnia 2
178 Architekt Maciej Fischer 71-434 Szczecin,
ul. Słowackiego 1/11
179 Matylda Rakowicz,
Anna Siniecka
60-480 Poznań,
ul Żaglowa 4
61-378 Poznań,
os. Armii Krajowej 65/1
180 Kuryłowicz & Associates Sp. z o. o. 03-908 Warszawa,
ul. Berezyńska 25
181 Paulina Jachyra-Wilk 02-101 Warszawa,
ul. Grójecka 99/87
182 inż. arch Piotr Osipowicz,
inż. arch. Grzegorz Ruta
81-078 Gdynia,
ul. Sępia 19/27
81-589 Gdynia,
ul. Nagietkowa 75B/3
183 Archi-CAD Jacek Szczęsny 80-172 Gdańsk,
ul. Morenowa 22/1
184 Małgorzata Czyż, Grzegorz Krychowski 84-200 Wejherowo,
ul. Smiechowska 4D
80-308 Gdańsk,
ul. Jasia i Małgosi 9A
185 Aneta Tomczak,
Robert Warsza,
Danuta Lipińska,
Paulina Górska, Zuzanna Hibner,
Marta Klosse,
Jakub Tomecki
Informacja utajniona na prośbę Uczestnika
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
186 Marek Husaczuk 72-010 Police,
ul. Nowopol 19/5
187 Aleksander Nowak, Tamara Kalantajevska, Enlai Hooi,
Jack Perry
60-195 Poznań, Szeherezady 46
Dania, 2000 Frederiksberg,
Nordre Fasanvej 52. 2tv
Łotwa, 1010 Ryga,
Krishjana Valdemara 53/12
Dania, 1432 Kopenhaga K,
Margretheholmsvej 42
188 Anna Sokołowska,
Marta Jasińska, Agnieszka Stobińska, Karolina Zelcer,
Marcin Kosior,
Gerard Goszczko, Bartłomiej Idzikowski, Małgorzata Saciuk
90-155 Łodź,
ul Edukacyjna 7
93-267 Łódź,
ul. Broniewskiego 58/15
93-548 Łódź,
ul. Pabianicka 64/72 m. 92
97-306 Grabica,
Papieże 17
91-496 Łódź,
Łososiowa 28 m. 2
90-557 Łódź,
al. Włókniarzy 226 m. 52
90-254 Łódź,
ul. Piramowicza 4/11
91-183 Łódź, ul. Normandzka 21/23
189 TOMCAT.ARCH.DESIGN Tomasz Olszewski 05-501 Piaseczno
ul. Hemara 33
190 Andrzej Makowski, Tomasz Jamielucha, Agnieszka Strąkowska, Filip Błaszczyński, Piotr Świderski, Jakub Obrzydowski, Jakub Misiak, Marcelina Jeżewska, Milena Kołodziejczyk 91-134 Łódź,
ul. Rojna 45 m. 18
90-207 Łódź,
ul. Rewolucji 1905r. 24 m.38
95-054 Ksawerów,
ul. Parkowa 6
97-330 Sulejów,
ul. Leśna 57
96-100 Skierniewice,
ul. Gałeckiego 3 m. 28
91-364 Łódź,
ul. Zgierska 246 m. 96
98-220 Zduńska Wola,
Czechy 254a
92-431 Łódź,
ul. Ketlinga 15 m. 42
95-045 Parzęczew,
Chociszew 34
191 AMC - Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o. o. sp. komandytowa 20-576 Lublin,
ul. Bursztynowa 8/19
192 Krystian Bąkowski,
Piotr Ćwiek,
Szymon Olbrychowski, Marcin Jędra
71-790 Szczecin,
ul. Feniksa 5/2
70-781 Szczecin,
ul. Seledynowa 89/10
71-616 Szczecin,
ul. Malczewskiego 9/14
71-034 Szczecin,
ul. Tarnobrzeska 1
193 Anna Kowalik,
Joanna Lewańska, Paulina Maląg,
Dagmara Pasińska
30-350 Kraków,
ul. Zachodnia 4/50
91-527 Łódź,
ul. Łupkowa 73
93-338 Łódź,
Rzgowska 307/14
92-413 Łódź,
ul. Bacewicz 40
194 Martyna Kaczorowska, Anna Odulińska 71-294 Szczecin,
ul. Berlinga 3/8
63-100 Srem,
ul. Kolberga 12
195 Anna Sabała,
Marta Lenz
80-430 Gdańsk,
ul. Mierosławskiego 1
77-100 Bytów,
ul. Racławicka 26
196 Małgorzata Mader, Michał Suskiewicz 91-069 Łódź,
ul. Legionów 57 m. 7
91-052 Łódź,
ul. Wrocławska 10 m. 24
197 Przemysław Kołodziej 46-300 Olesno,
ul. Starowiejska 23c/9, Stare Olesno
198 Barysz Point Line
Sp. z o. o.
43-100 Tychy,
ul. Norwida 56
199 Agata Barszczyk 98-100 Łask,
ul. Karpińskiego 1/15
200 Agnieszka Radomska, Michał Dybko 02-790 Warszawa,
ul. Pachnąca 83/38
05-077 Warszawa,
ul. Diamentowa 1/27
201 Łukasz Malec,
Justyna Kolarz,
Maciej Wojcieszyn
30-147 Kraków,
ul. Na Błonie 9A/143
31-416 Kraków,
ul. Dobrego Pasterza 48/40
202 Maciej Popławski Pracownia 51-180 Wrocław,
ul. Fryzjerska 21 CB
203 Piotr Pikulski,
Paweł Filipek
30-244 Kraków,
ul. Orla 68
32-860 Czchów,
ul. Sądecka 97
204 Izabela Sykta IDeeS Architektura i Krajobraz 30-010 Kraków,
ul. Władysława Łokietka 12/23
205 N+parametric design, Mieszko B. Niedzwiecki 02-958 Warszawa, Kostki Potockiego 2b/10
206 Dorota Tokarska,
Jesus J. Ruiz Alonso
20-338 Głusk, Abramowice Prywatne 72A
Hiszpania, 47001 Valladolid,
Plaza Mayor 3, 5A
207 Maciejewski Artur Architektura 85-165 Bydgoszcz,
ul. Tucholska 3/70
208 PARERGA:
Paul Cetnarski,
Bartosz Kowal, Wojciech Mazan, Bartłomiej Poteralski, Rafał Śliwa
51-165 Wrocław,
ul. Bolesława Krzywoustego 7/5
Szwajcaria, 7000 Chur, Kasernenstr. 83
Austria, 8010 Graz,
Wartingergasse 12/24
Austria, 8020 Graz,
Reinighausstr. 12/24
50-533 Wrocław,
ul. Przestrzenna 26/3
209 PJPF Pracownia
Jakub Paweł Florek
82-500 Kwidzyn,
ul. Katedralna 11/2
210 OVO Grabczewscy Architekci
Oskar Grąbczewski
40-737 Katowice,
ul. Małopolska 2/4
211 Pracownia Architektoniczno - Urbanistyczna A3, Agnieszka Romanowska - Tarczyńska 44-100 Gliwice,
ul. Bednarska 4/4
212 AXIS MASON Sp. z o. o. 80-890 Gdańsk,
ul. Jana Heweliusza 9
213 Monika Draber,
Paulina Angelczyk,
Alicja Krzywińska, Krzysztof Jakubów
96-500 Sochaczew,
ul. Puławskiego 12
15-448 Białystok,
ul. Żabia 16/19
16-010 Wasilków,
Osowicze 115
00-089 Warszawa,
ul. Gamerskiego 5 m. 2
214 P.W.FUGA -
Jan Kempa
02-697 Warszawa,
ul. Rzymowskiego 33/67
215 Dariusz Witucki,
Marcin Sajdak, Przemysław Gawęda, Ernest Essuman - Mensah,
Piotr Duda
85-163 Bydgoszcz,
ul. Jana Biziela 22/60
86-005 Zielonka,
ul. Długa 24
88-101 Góra,
Góra 11/2
86-005 Białe Błota,
ul. Szubińska 21
216 1050 Pracownia Architektury
Mariusz Więcek
60-826 Poznań,
ul. Mikołaja Reja 1/8
217 Cezary Nazaruk, Pamela Krzyszczak, Alicja Rudowska,
Anna Szewczyk,
Filip Dzimwasha
02-969 Warszawa,
ul. Kremowa 56
08-110 Siedlce,
ul. Sobieskiego 9/12
05-075 Warszawa,
ul. Zaciszna 3
01-866 Warszawa,
ul. Podczaszyńskiego 7/9 m. 18
01-852 Warszawa,
ul. Płatnicza 1/15 m. 22
218 Seweryn Trzyna,
Kamil Ziółkowski
59-430 Wądroże Wielkie,
Budziszów Wielki 41
61-805 Poznań,
ul. Swięty Marcin 28/24
219 DWAA Architekci Marcin Wolszczak 05-506 Władysławów, ul. Polna 8
220 Martyna Cziszewska 02-787 Warszawa,
ul. Nowoursynowska 161I/311 (Dom Asystencki "Ikar")
221 "Architekt&Co" Pracownia Projektowa - arch. Michał Jeleń 02-796 Warszawa, Bronikowskiego 33
222 Piotr Borzęcki,
Beata Świeboda B.
02-798 Warszawa,
ul. Kabacki Dukt 2 m. 58
02-796 Warszawa,
ul. Zaruby 11/84
223 Jan Bollin,
Marta Dominikowska, Artur Tryc
80-292 Gdańsk,
ul. Niedźwiednik 29
86-160 Warlubie,
ul. Polna 22
82-522 Sadlinki,
Nebrowo Wielkie,
ul. Nadwiślańska 37
224 Agnieszka Krudowska, Michał Gosk 05-077 Warszawa,
ul. Jeździecka 21A/12
03-352 Warszawa, Bolesławicka 19D
225 mgr inż. arch. Karol Wójcik 81-187 Gdynia, Jantarowa 63/5
226 APA Bernacki 44-264 Jankowice,
ul. Nowa 117
227 ENONE Architektura i Design Rafał Sokołowski 95-200 Pabianice,
ul. Mokra 20/22 m 59
228 Joanna Migut,
Agnieszka Gozdek,
Adam Derlatka,
Paweł Migut
30-363 Kraków,
Rydlowa 29/36
30-363 Kraków,
Szafrana 5C/52
30-126 Kraków,
Stańczyka 13/27
30-363 Kraków, Rydlowa 29/36
229 dr inż. arch. Grzegorz Zimnicki  
230 MS86A Maciej Sokolnicki Architekt Szwajcaria, 8038 Zurych, Renggerstrasse 12
231 METROPOLIS
Sp. z o. o. Sp. k.
70-240 Szczecin,
ul. Narutowicza 12
232 Atelier
Mateusz Grzybowski
89-620 Chojnice,
Doręgowice 43
233 Architekt Tomasz Kruszelnicki 70-795 Szczecin,
ul. Owcza 33
234 Krzysztof Chrapek 71-670 Szczecin,
ul. Przyjaciół Żołnierza 36/5
235 Studio Projektowe AB s.c.
Marek Antoszczyszyn,
Andrzej Buko
70-260 Szczecin,
ul. Królowej Jadwigi 23/11A
236 Architektura
Ryszard Długopolski
70-453 Szczecin,
al. Papieża Jana Pawła II 22/2
237 Aleksandra Kuśmierek, Maja Boderek,
Joanna Zych,
Sandra Anitowska
71-126 Szczecin,
ul. 26go Kwietnia 51/8
78-411 Wierzchowo,
ul. Wierzchowo 11A/17
72-002 Kościno,
ul. Łabędzia 12
72-010 Police,
ul. Kochanowskiego 34
238 Archispektrum Pracownia Architektoniczna Daniel Konrad Kowalewski 71-604 Szczecin,
ul. Szarotki 8c/2
239 Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj 71-140 Szczecin,
ul. Mickiewicza 118/5
240 Aneta Osakiewicz - Kupniewska 71-210 Szczecin,
ul. 3 Maja 3/21
241 Dobosz Architekci Maciej Dobosz 53-029 Wrocław,
ul. Rodzinna 23B/3D
242 Miłosz Szczęsny 80-172 Gdańsk,
ul. Morenowa 22

 

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o zmianie terminów przewidzianych w konkursie:

1. Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie - 18.04.2017r.

2. Składanie przez Uczestników pytań dotyczących Regulaminu - do dnia 04.05.2017r. do godziny 15:00

3. Udzielenie odpowiedzi na pytania Uczestników dotyczące Regulaminu - do dnia 15.05.2017r.

 

Pozostałe terminy pozostają bez zmian.


  

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o zamieszczeniu Regulaminu konkursu w języku angielskim (jedynie do celów informacyjnych, tekst nie jest wiążący dla uczestników konkursu). Obowiązującym dokumentem jest Regulamin konkursu w języku polskim.


Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o modyfikacji Regulaminu konkursu wynikającej z korekty oczywistej omyłki pisarskiej w Rozdziale IV pkt 1 ppkt 10 Regulaminu. Treść modyfikacji została umieszczona poniżej w zakładce „Zmiany SIWZu” pod nazwą „Zmiana nr 1 Regulaminu Konkursu”.


Ogłoszenie nr 17984 - 2017 z dnia 2017-02-01 r.

 

Szczecin: ŁASZTOWNIA – NOWE SERCE MIASTA – konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru Międzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
Nazwa projektu lub programu:

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Konkurs przeprowadza centralny zamawiający: nie

Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie

W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin, Krajowy numer identyfikacyjny 59982400000, ul. pl. Armii Krajowej  1, 70456   Szczecin, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 914 245 102, faks 914 245 104, e-mail bzp@um.szczecin.pl.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.um.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadają pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie będzie przyznawana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda zostanie przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL): 
www.szczecin.pl/konkursy
Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony - więcej informacji można znaleźć pod adresem: 
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać: 
Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób: 
Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie muszą być złożone w formie PISEMNEJ.
Pod adres: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, pok. nr 271A, Plac Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin
 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL):

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

ŁASZTOWNIA – NOWE SERCE MIASTA – konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru Międzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie

Numer referencyjny: 
 

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników koncepcji zagospodarowania obszaru Międzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie.

 

II.3) Główny kod CPV 71400000-2
Dodatkowe kody CPV

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także ww. podmioty występujące wspólnie, spełniające wymagania określone w Regulaminie, które złożą w odpowiednim terminie Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w Regulaminie. O udział w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w: a)art. 24 ust. 1 ustawy PZP; b)art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; wykluczeniu na tej podstawie podlega Uczestnik: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem uczestnika konkursu, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zmianami).


Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: nie 
Należy podać dla jakiego zawodu:

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Nowatorskie ujęcie wizji rozwoju obszaru - 20

2. Czytelność i trafność przyjętej idei funkcjonowania obszaru - 20

3. Logika i spójność podjętych decyzji - 20

4. Jakość estetyczna i użytkowa koncepcji - 20

5. Uwzględnienie i twórcze rozwinięcie idei Marki Miasta Szczecin Floatnig Garden 2050 - 20

 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:

Data: 27/03/2017, godzina: 15:00


Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe: język polski

 

IV.2.2) Informacje dodatkowe:

1. Przewidywany termin składania prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie - do dnia 20.09.2017 r. do godziny 15:00.

2. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków nazwy kryteriów zostały skrócone. Pełna nazwa znajduje się w Regulaminie konkursu.

 

IV.3) NAGRODY

Rodzaj, liczba i wysokość nagród: 
Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne:

I NAGRODA – 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);

II NAGRODA – 75 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);

III NAGRODA – 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);

do 6 WYRÓŻNIEŃ po 25 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Zastrzega się, że praca nagrodzona I NAGRODĄ musi otrzymać minimum 80, a prace wyróżnione - minimum 60 punktów w ocenie Sądu konkursowego.


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: nie 
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: nie 
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: nie

 

Informacje dodatkowe:
Pytania dotyczące Regulaminu Uczestnicy składają pisemnie w języku polskim, faksem lub drogą elektroniczną na adres: konkurs.lasztownia@um.szczecin.pl .

Adres do korespondencji:

Urząd Miasta Szczecin, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Plac Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin.

W sprawach organizacyjnych związanych z niniejszym konkursem, w celu uzyskania informacji o konkursie i w celu złożenia pytań dotyczących Regulaminu należy kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach: 8°°-15°° z:

p. Magdaleną Andruszkiewicz – Sekretarzem konkursu tel. 435 11 21, faks: 91 424 55 86;

p. Anną Bednarz – Zastępcą Sekretarza konkursu tel. 424 50 54. 

Zamawiający informuje o modyfikacji Regulaminu konkursu wynikającej ze zmiany składu Sądu konkursowego. Treść modyfikacji została umieszczona poniżej z zakładce "Zmiany SIWZu" pod nazwą "Zmiana nr 1 Regulaminu konkursu"

Załączniki:

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 17.10.2017 r. w budynku nr 51, tzw. „Cielętniku” znajdującym się na terenie Łasztowni (okolice Starej Rzeźni) odbyło się ogłoszenie wyników i rozstrzygnięcie konkursu: „ŁASZTOWNIA – NOWE SERCE MIASTA – konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru Międzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie". Zgodnie z Regulaminem konkursu Sąd konkursowy w składzie:

Przewodnicząca Sądu konkursowego:

p. Magdalena Staniszkis - SARP

Członkowie Sądu konkursowego:

p. Jarosław Bondar - Architekt Miasta Szczecin, Urząd Miasta Szczecin

p. Jacek Lenart - SARP

p. Piotr Lorens – Towarzystwo Urbanistów Polskich

p.  Robert Barełkowski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

p.  Marek Sietnicki – SARP

p.  Ewa Stanecka – Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

p.  Anna Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta

p.  Martine De Maeseneer – Uniwersytet KU LEUVEN, Ghent, Belgia

p.  Sergio Figueiredo – Technishe Universiteit Eindhoven, Holandia

p.  Claudi Aguilo Aran – Politecnic Univerity of Catalunya, Barcelona, Hiszpania

dokonał oceny prac konkursowych złożonych w konkursie w oparciu o kryteria wskazane w Regulaminie konkursu.

 

Zamawiający przyznał następujące nagrody:

 

I NAGRODA – 150 000,00 zł brutto

praca nr 16 (numer nadany przez uczestnika: 172700)

Liczba uzyskanych punktów: 1021 pkt

Autor pracy: Maćków Pracownia Projektowa Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Podwale 61/1, 50-010 Wrocław

 

II NAGRODA – 75 000,00 zł brutto

praca nr 24 (numer nadany przez uczestnika: 130664)

Liczba uzyskanych punktów: 907 pkt

Autor pracy: PARERGA: Paul Cetnarski, Bartosz Kowal, Wojciech Mazan, Bartłomiej Poteralski, Rafał Śliwa

ul. Bolesława Krzywoustego 7/5, 51-165 Wrocław, Szwajcaria, 7000 Chur, Kasernenstr. 83, Austria, 8010 Graz, Wartingergasse 12/24, Austria, 8020 Graz, Reinighausstr. 12/24, ul. Przestrzenna 26/3, 50-533 Wrocław 

 

III NAGRODA – 50 000,00 zł brutto

praca nr 3 (numer nadany przez uczestnika: 665752)

Liczba uzyskanych punktów: 793 pkt

Autor pracy: Aleksandra Krzywańska, Maja Matuszewska

ul. Bankowa 6, 05-220 Zielonka, ul. Konduktorska 1 m. 66, 00-775 Warszawa

 

WYRÓŻNIENIA (każde po 25 000,00 zł brutto):

 

- wyróżnienie – praca nr 15 (numer nadany przez uczestnika: 031059)

Liczba uzyskanych punktów: 775 pkt

Autor Pracy: Magdalena Wrzesień, Michał Kowalski

al. 3-go Maja 14/68, 00-381 Warszawa, ul. Smulikowskiego 7A m. 11, 00-389 Warszawa

 

- wyróżnienie – praca nr 18 (numer nadany przez uczestnika: 810622)

Liczba uzyskanych punktów: 696 pkt

Autor Pracy: P.A. NOVA SA

ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice

 

- wyróżnienie – praca nr 23 (numer nadany przez uczestnika: 737585)

Liczba uzyskanych punktów: 647 pkt

Autor Pracy: Hubka Andrzej Autorska Pracownia Projektowa Architektury Hubka

ul. Artura Grottgera 7, 51-630 Wrocław

 

- wyróżnienie – praca nr 14 (numer nadany przez uczestnika: 688539)

Liczba uzyskanych punktów: 630 pkt

Autor Pracy: Projektownia S.C. Bohdan Bay, Lidia Trzebiatowska

ul. Konopnickiej 8/2, 71-150 Szczecin

 

- wyróżnienie – praca nr 22 (numer nadany przez uczestnika: 831472)

Liczba uzyskanych punktów: 603 pkt

Autor Pracy: S. LAB ARCHITEKTURA Tomasz Sachanowicz, Jakub Gołębiewski

ul. Wielkopolska 37/9, 70-450 Szczecin,ul. Piotra Skargi 4/10, 71-422 Szczecin

 

- wyróżnienie – praca nr 21 (numer nadany przez uczestnika: 112358)

Liczba uzyskanych punktów: 598 pkt

Autor Pracy: GRAS ARQUITECTURA

07014 Palma de Mallorca, Hiszpania, Son Armadans 24

 

W tabeli poniżej znajdują się informacje o pracach konkursowych, złożonych w terminie określonym w Regulaminie konkursu.

LISTA AUTORÓW PRAC W KONKURSOWYCH

Nr pracy

Nr nadany przez uczestnika

Uczestnik

Adres

Miejsce

Ilość uzyskanych punktów

1

854290

C+HO aR Aleksandra Wachnicka
Paweł Wachnicki s.c.

ul. Sowińskiego 24,

70-236 Szczecin

23

239

2

943001

Łukasz Pruchniewicz, Marta Mazur, Anna Grabańska

ul. Ostrowska 375,
61-312 Poznań,
ul. Południowa 103
62-081 Przeźmierowo,
ul. Porzeczkowa 36a
61-306 Poznań

24

212

3

665752

Aleksandra Krzywańska, Maja Matuszewska

ul Bankowa 6
05-220 Zielonka,
ul. Konduktorska 1 m. 66
00-775 Warszawa

3

793

4

030578

Joanna Karolina Gąsiorowska

ul. Pięciolinii 2/20,

02-784 Warszawa

25

179

5

550626

Filip Buszkiewicz, Eugeniusz Skrzypczak

ul. Szkółkarska 54
62-002 Suchy Las,
ul. Leśmiana 16
60-194 Poznań

11

490

6

105755

Mycielski Architecture & Urbanism

ul. Wilcza 29A/16,

00-544 Warszawa

18

371

7

121317

Grzegorz Ferber, Grzegorz Kirkiewicz, Piotr Zaniewski

ul. Konopnickiej 33c/4,

71-132 Szczecin,
ul. Witkiewicza 54/13,

71-125 Szczecin,
ul. Staromłyńska 20/14,
70-561 Szczecin

14

427

8

136745

Cezary Marciniak, Aleksandra Radkowska, Łukasz Szczepaniec

ul. Rynkowa 6/30,
71-547 Szczecin,
ul. Fioletowa 13/10
70-781 Szczecin,
ul. Wierzbowa 21
71-025 Szczecin

22

284

9

723427

ARCA Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury Michał Stangel

ul. Konarskiego 6/3,

44-100 Gliwice

17

378

10

061240

DWAA Architekci Marcin Wolszczak

ul. Polna 8, 05-506 Władysławów

10

590

11

480181

Seweryn Trzyna,
Kamil Ziółkowski

Budziszów Wielki 41,
59-430 Wądroże Wielkie,
ul. Swięty Marcin 28/24,
61-805 Poznań

19

353

12

100129

Kruk Joanna

ul. Żywiecka 3,

34-340 Jeleśnia

20

312

13

151515

Bień Architekci S. C.

ul. Konstruktorska 10B/15

02-673 Warszawa

15

425

14

688539

Projektownia S.C. Bohdan Bay,
Lidia Trzebiatowska

ul. Konopnickiej 8/2,                71-150 Szczecin

7

630

15

031059

Magdalena Wrzesień, Michał Kowalski

al. 3-go Maja 14/68
00-381 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 7A m. 11
00-389 Warszawa

4

775

16

172700

Maćków Pracownia Projektowa Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Podwale 61/1,   50-010 Wrocław

1

1021

17

065813

"Architekt&Co" Pracownia Projektowa - arch. Michał Jeleń

Bronikowskiego 33,

02-796 Warszawa

21

300

18

810622

P.A. NOVA SA

 ul. Górnych Wałów 42,

44-100 Gliwice

5

696

19

938479

Marcin Galas AUTOGRAF STUDIO

Garlica Duchowna 60,

32-087 Zielonki

13

462

20

241116

Marek Racki Autorskie Studio Architektoniczne mgr inż. arch. Marek Racki

ul. Księcia Bogusława X 35A/ lok. 18,

70-246 Szczecin

26

164

21

112358

GRAS ARQUITECTURA

07014 Palma de Mallorca, Hiszpania, Son Armadans 24

9

598

22

831472

S. LAB ARCHITEKTURA Tomasz Sachanowicz, Jakub Gołębiewski

ul. Wielkopolska 37/9
70-450 Szczecin,
ul. Piotra Skargi 4/10
71-422 Szczecin

8

603

23

737585

Hubka Andrzej
Autorska Pracownia Projektowa Architektury Hubka

ul. Artura Grottgera 7,

51-630 Wrocław

6

647

24

130664

PARERGA: Paul Cetnarski, Bartosz Kowal, Wojciech Mazan, Bartłomiej Poteralski, Rafał Śliwa

ul. Bolesława Krzywoustego 7/5
51-165 Wrocław,
Szwajcaria, 7000 Chur, Kasernenstr. 83
Austria, 8010 Graz,
Wartingergasse 12/24
Austria, 8020 Graz,
Reinighausstr. 12/24
ul. Przestrzenna 26/3
50-533 Wrocław

2

907

25

777777

MXL 4 Sp. Z o.o.

al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A,

70-342 Szczecin,

16

384

26

080100

Agnieszka Podraza, Przemysław Lak

ul. Władysława Łokietka 14/7
70-255 Szczecin,
ul. Powstańców Wlkp. 7B/6
70-110 Szczecin

12

491


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2017/02/01
udostępnił: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, wytworzono: 2017/10/17, odpowiedzialny/a: Jarosław Bondar, wprowadził/a: Anna Bednarz, dnia: 2017/10/17 16:53:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Bednarz 2017/10/17 16:53:35 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/10/17 16:52:54 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/10/17 16:42:08 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/10/17 16:41:00 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/10/17 16:39:22 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/10/17 16:37:18 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/10/12 08:53:15 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2017/09/22 13:18:46 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2017/09/22 13:11:46 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2017/07/18 15:07:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/05/19 12:31:15 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/05/19 11:01:03 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2017/05/16 11:33:08 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2017/05/04 12:57:15 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2017/05/02 07:36:59 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2017/04/25 07:39:05 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2017/04/18 12:57:24 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2017/04/07 10:34:27 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/02/06 08:56:53 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/02/02 11:43:08 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/02/02 11:42:12 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/02/02 11:39:58 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/02/02 11:39:33 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/02/01 13:22:02 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/02/01 13:18:42 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/01/31 10:06:16 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/01/31 08:29:55 nowa pozycja