Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ BASENU, HALI SPORTOWEJ ORAZ POMIESZCZEŃ PRZYNALEŻNYCH (PAWILON E)


Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń basenu, hali sportowej oraz pomieszczeń przynależnych (pawilon E) w Centrum Kształcenia Sportowego ul. Rydla 49”
Kody CPV:
37400000-2: artykuły i sprzęt sportowy,
37420000-8: sprzęt gimnastyczny,
39150000-8: różne meble i wyposażenie,
39160000-1: meble szkolne,
33196200-2: sprzęt dla osób niepełnosprawnych,
37482000-0: sportowe tablice informacyjne,
37451000-4: sprzęt do sportów uprawianych na boiskach,
34928480-6: pojemniki i kosze na odpady i śmieci,
43324100-1: urządzenia do basenów kąpielowych,
39130000-2: meble biurowe,
39153000-9: meble konferencyjne,
39173000-5: meble do przechowywania,
39113000-7: różne siedziska i krzesła,
39110001-6: siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części,
37442000-8: ciężarki i sprzęt do ćwiczeń na wytrzymałość,
37442500-8: ciężarki do ćwiczeń fizycznych,
39831700-3: dozowniki mydła,
42995000-7: różne maszyny czyszczące,
39530000-6: dywany, maty, dywaniki,
44619000-2: inne pojemniki,
38622000-1: lustra,
39136000-4: wieszaki na odzież,
39712210-1: suszarki do włosów,
33141620-2: zestawy medyczne,
33192100-3: łóżka do użytku medycznego,
33196000-0: pomoce medyczne,
34912000-4: wózki popychane,
30195800-0: szyny lub uchwyty do zawieszania,
33141700-7: wyroby ortopedyczne.


Załączniki:

Sprostowanie.
Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi na zadane pytanie nr 3.6.
Jest:
Odpowiedź:
Trybuna powinna być systemowa, na gumowanych kółkach, z niskimi
siedziskami plastikowymi koloru niebieskiego mocowanymi do stelażu typu
ławka. Profile zabezpieczone antykorozyjnie, podesty z listew
drewnianych, bukowych, o przekroju 3 mm x 100 mm impregnowanych,
lakierowanych lakierem bezbarwnym. W środkowej części trybuna posiada
przejście – schodki o szerokości max. 40cm. Pozostałe parametry podano w
opisie przedmiotu zamówienia.

Powinno być:
Odpowiedź:
Trybuna powinna być systemowa, na gumowanych kółkach, z niskimi
siedziskami plastikowymi koloru niebieskiego mocowanymi do stelażu typu
ławka. Profile zabezpieczone antykorozyjnie, podesty z listew
drewnianych, bukowych, o przekroju 30 mm x 100 mm impregnowanych,
lakierowanych lakierem bezbarwnym. W środkowej części trybuna posiada
przejście – schodki o szerokości max. 40cm. Pozostałe parametry podano w
opisie przedmiotu zamówienia.

Błąd wynika z oczywistej omyłki edytorskiej.

MODYFIKACJA NR 1 SIWZ
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:
1. W SIWZ Rozdział X „Składanie i otwarcie ofert” - pkt 1 otrzymuje następujące
brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Centrum Kształcenia Sportowego, ul. Rydla 49. w Szczecinie, sekretariat, w terminie do dnia 07.10.2010 r., do godz. 9:00.”
2. W SIWZ Rozdział X „Składanie i otwarcie ofert” - pkt 5 otrzymuje następujące
brzmienie:
„5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.10.2010 r., o godz. 9:30 w Centrum Kształcenia Sportowego, ul. Rydla 49. w Szczecinie, sekretariat.
 

W dniu 24 września 2010r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o podanie kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania o następującej treści:
„Na podstawie art. 6 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o podanie kwoty środków finansowych zabezpieczonych w planie finansowym Jednostki na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń basenu, hali sportowej oraz pomieszczeń przynależnych (pawilon E) w centrum Kształcenia Sportowego ul. Rydla 49 ”


Centrum Kształcenia Sportowego wyjaśnia, iż na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń basenu, hali sportowej oraz pomieszczeń przynależnych (pawilon E) w centrum Kształcenia Sportowego ul. Rydla 49 ” zabezpieczono w planie finansowym 452 177,99 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt siedem złotych 99/100).
 

W dniu 24 września 2010r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące doprecyzowania treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

1. Prosimy o udostępnienie załącznika nr 6 do SIWZ opis oferowanego wyposażenia w formacie umożliwiającym uzupełnienie tabeli elektronicznie (np. w Wordzie).

Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia załącznik nr 6 do SIWZ w formacie edytowalnym.

2. Na podstawie art. 96 ust.3 prosimy o umożliwienie zapoznania się z prowadzonym protokołem postępowania o udzielenie zamówienia (druk ZP-2).

Odpowiedź:
Zamawiający już wcześniej udzielił odpowiedzi na to pytanie.

3. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:

3.1 Lustra nad umywalkami - grubość i rodzaj szkła, sposób montażu ( klejone na całej powierzchni, mocowane na wieszakach, inne ?), sposób wykończenia krawędzi

Odpowiedź:
Lustra zabezpieczone specjalną folą przed odpryskami szkła w przypadku stłuczenia z frezowanymi krawędziami, przykleić specjalnym klejem,

3.2 Lustra w szatniach - grubość i rodzaj szkła, sposób montażu ( rodzaj podłoża), sposób wykończenia krawędzi.

Odpowiedź:
Lustra zabezpieczone specjalną folą przed odpryskami szkła w przypadku stłuczenia z frezowanymi krawędziami, przykleić specjalnym klejem,

3.3 Obudowa grzejnika w formie ławki - z jakich profili stalowych ma być wykonany stelaż ławki, proszę podać przekrój; z jakiego rodzaju drewna ma być wykonane siedzisko, jaki przekrój mają mieć listwy siedziska. Czy koszt niezbędnego dla montażu obudowy, demontażu i ponownego montażu grzejnika należy wliczyć
w cenę oferty, czy też demontaż i ponowny montaż grzejnika będzie należał do Zamawiającego?

Odpowiedź:
Profile stalowe o przekroju min. 30mm x30 mm, siedzisko wykonane z Lisew sosnowych, o przekroju 30mm x 100mm. W ramach tego projektu należy uwzględnić intensywność i ilość osób mogących korzystać z tych ławeczek. Całość prac montażowych należy ująć w cenie.

3.4 Gablota aluminiowa - z jakiego rodzaju szkła bezpiecznego ma być wykonana gablota: klejonego czy hartowanego?

Odpowiedź:
Z dwóch warstw szkła hartowanego sklejonych ze sobą specjalną folią.

3.5 Lada kasy/ bufetu wg indywidualnego projektu aranżacji - czy Zamawiający jest w posiadaniu przywołanego ’ indywidualnego projektu aranżacji ’ , jeśli tak prosimy o udostępnienie. Jeśli brak takiego projektu, prosimy o uzupełnienie opisu o następujące elementy: grubość, szerokość, długość, wysokość, konstrukcja, kolor lady. Czy ladę należy rozumieć jako blat umieszczony na ściance konstrukcyjnej czy przewidywane są dodatkowe elementy, takie jak półki, szuflady, przegródki, przelotki na kable itp.

Odpowiedź:
Zamawiający przedstawia koncepcję lady (wizualizacja). Wyłoniony w przetargu wykonawca opracuje, albo zleci opracowanie szczegółowego projektu nawiązującego estetycznie do tej koncepcji, ale odpowiadającego aktualnemu rozwiązaniu funkcjonalno-przestrzennemu. W ramach lady należy uwzględnić szafki, szuflady, blat roboczy i blat recepcyjny. Całość rozwiązania powinna mieć możliwość bezpiecznego zamknięcia po godzinach użytkowania.

3.6 Trybuny składane - proszę o przedstawienie projektu trybun określającego ilość
i rodzaj siedzisk (wysokie- niskie oparcie, kolor, szerokość i rozmieszczenie przejść - schodów) oraz rodzaju materiału, z jakiego ma być wykonana konstrukcja, czy konstrukcja ma być zabezpieczona antykorozyjnie?

Odpowiedź:
Trybuna powinna być systemowa, na gumowanych kółkach, z niskimi siedziskami plastikowymi koloru niebieskiego mocowanymi do stelażu typu ławka. Profile zabezpieczone antykorozyjnie, podesty z listew drewnianych, bukowych, o przekroju 3 mm x 100 mm impregnowanych, lakierowanych lakierem bezbarwnym. W środkowej części trybuna posiada przejście – schodki o szerokości max. 40cm. Pozostałe parametry podano w opisie przedmiotu zamówienia.

3.7 Ławeczka, wieszak i półka w kabinie przebieralniowej - proszę podać materiał
z jakiego mają być wykonane ławeczka, półka i wieszak oraz ich wymiary, sposób montażu, ponadto proszę określić rodzaj podłoża, do którego mają być montowane.
Odpowiedź:
Ławeczka i półka z materiału trwałego i odpornego na wilgoć np. płyta HPL (grubość należy dopasować do ciężaru). Długość ławeczki – 100cm, szerokość – 25 cm. Wieszak ze stali nierdzewnej lub odlewu aluminium. Mocowanie do podłoża nośnego ściany. Wymiary ławeczki

3.8 Wycieraczka modułowa eko - mata - proszę o informację, czy wycieraczka ma być ułożona na równej powierzchni czy w zagłębieniu posadzki. Jeśli wycieraczka ma być ułożona w zagłębieniu, czy zagłębienie zostanie/ło przygotowane przez Zamawiającego czy też koszt jego przygotowania należy uwzględnić w ofercie ?

Odpowiedź:
Wycieraczka ma być ułożona na równej powierzchni.

3.9 Krzesło obrotowe z podłokietnikami - w związku z tym, że na rynku dostępna jest bardzo szeroka gama krzeseł obrotowych z podłokietnikami, prosimy o bliższą charakterystykę krzeseł objętych zamówieniem oraz podanie jako przykład konkretnego modelu z katalogu przywoływanej firmy PROFIm.

Odpowiedź:
Zamawiający podaje parametry krzesła obrotowego:
Podstawa piecioramienna, metalic, krzesło z możliwością płynnej regulacji wysokości, kółka miękkie, hamowalne, podłokietnik regulowany, obicie czarne np. Ilio firmy Profi M lub równoważne,

wysokość całkowita 960-1030 mm


szerokość całkowita 680 mm
głębokość całkowita 640 mm
wysokość siedziska 435-545 mm
szerokość siedziska 470 mm
głębokość siedziska 410 mm
wysokość podłokietnika P45 610-680 mmnp. krzesło RAYA 21E / 23E firmy Profi M lub równoważne

3.10 Krzesło do komputera z podparciem odcinka lędźwiowego z podłokietnikami - w związku z tym, że na rynku dostępna jest bardzo szeroka gama tego typu krzeseł, prosimy o bliższą charakterystykę krzesła objętego zamówieniem oraz podanie jako przykład konkretnego modelu z katalogu przywoływanej firmy PROFIm

Odpowiedź:
Parametry jak przy krześle obrotowym

3.11 Krzesło konferencyjne - w związku z tym, że na rynku dostępna jest bardzo szeroka gama krzeseł konferencyjnych, prosimy o bliższą charakterystykę krzeseł objętych zamówieniem oraz podanie jako przykład konkretnego modelu z katalogu przywoływanej firmy PROFIm

Krzesło konferencyjne, na nogach ze stopkami, stelaż metalowy z rurek o przekroju 20mm x 2mm, kolor obicia zielona oliwka np. NEXT09, oparcie wyłożone pianką ciętą, tapicerowane

wysokość całkowita 810 mm
szerokość całkowita 520 mm
głębokość całkowita 515 mm
wysokość siedziska 470 mm
szerokość siedziska 465 mm
głębokość siedziska 465 mm
wysokość podłokietników 680 mm

np. Dream 570H firmy Profi M lub równoważne

3.12 Kontener biurowy 4 - szufladowy, zamawiany na wymiar - prosimy o podanie wymiarów, rodzaju prowadnic oraz rodzaju szuflad.

Odpowiedź:
Kontener o wymiarach dostosowanych do ustawienia go pod biurkiem (wymiary typowe) . prowadnice samo domykające.

3.13 W przypadku wszystkich mebli biurowych objętych zamówieniem, prosimy o podanie rodzaju płyty i okleiny, z jakich mają być wykonane a także kolorystyki. Czy szafy, biurka, regały mają być wyposażone w zamki ?

Odpowiedź:
Wszystkie meble w okleinie z folii w kolorze orzech-cynamon, na stelażu w kolorze srebrnym (aluminiowym). Całość zamykana zamkami,

3.14 Modułowy stelaż po 5 plastikowych siedzisk - czy stelaż ma być wolno stojący czy montowany do posadzki lub ściany, z jakim oparciem - wysokim czy niskim mają być siedziska.

Odpowiedź:
Stelaż wolnostojący z niskim oparciem.

4. Ponadto prosimy o informację, czy w związku z nieuniknionym naruszeniem izolacji przeciwwilgociowej na ścianach pomieszczeń sanitarnych przy okazji montażu wyposażenia ( pojemniki na mydło itp.) Wykonawca ma obowiązek ująć koszt jej odtworzenia w swojej ofercie ?

Odpowiedź:
Wszelkie zniszczenia muszą być naprawione. Wszelkie koszty z tym związane ponosi wykonawca.

5. Czy oferta ma obejmować koszt niezbędnych prac malarskich i posadzkowych wynikłych przy okazji montażu wyposażenia sportowego w sali gimnastycznej?

Odpowiedź:
Wszelkie zniszczenia muszą być naprawione, a elementy nienadające się do naprawy wymienione na nowe. Ryzyko i wszelkie koszty z tym związane ponosi wykonawca.
 Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Ogłoszenie o wyniku postępowania:
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Centrum Kształcenia Sportowego, 70-424 Szczecin ul. Mazurska 40 informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń basenu, hali sportowej oraz pomieszczeń przynależnych (pawilon E) w Centrum Kształcenia Sportowego ul. Rydla 49”

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 4 złożoną przez:

firmę (nazwa): interplastic Roger Żółtowski
siedziba i adres: Tuchom 146, 80-209 Chwaszczyno

Uzasadnienie wyboru: Wyżej wymieniony wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonych w SIWZ.
Liczba punktów w kryterium „cena”: 100 punktów.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1
firma (nazwa): Biuro Techniczno-Handlowe Rafał Rytwiński
siedziba i adres: os. Kosmonautów 1/17, 61-621 Poznań
Liczba punktów w kryterium „cena”: 94,40 punktów.

Oferta nr 2
firma (nazwa): KWADRA Firma Budowlano – Usługowa Waldemar Kapella
siedziba i adres: ul. Dąbrowskiego 38,pok. 406, 70-100 Szczecin
Liczba punktów w kryterium „cena”: 70,91 punktów.

Oferta nr 3
firma (nazwa): Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AS POMORZANKA”
Andrzej Szarmach
siedziba i adres: ul. Prusa 7, 83-220 Skórcz
Liczba punktów w kryterium „cena”: 95,23 punktów.


W związku z tym, że nie wykluczono żadnej z ofert oraz żadna oferta nie została odrzucona umowa w sprawie ww. postępowania może zostać zawarta niezwłocznie po zamieszczeniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (art.94 ust. 2 pkt 3).
 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY


Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin - Centrum Kształcenia Sportowego, ul.
Mazurska 40, 70 - 424 Szczecin


Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń basenu,
hali sportowej, oraz pomieszczeń przynależnych (pawilon E) w Centrum
Kształcenia Sportowego, ul. Rydla 49.

Wartość przetargu: mniejsza od kwot określonych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy


Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007
r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informujemy, iż w wyniku postępowania
przetargowego na dostawę i montaż wyposażenia zamawiający zawarł, w dniu
03 listopada 2010r., umowę z Interplastic Roger Żółtowski, Tuchom 146,
80-209 Chwaszczyno.

Wartość umowy brutto: 409 .488,74 zł.

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie art.10 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/09/21
IV
udostępnił: Centrum Kształcenia Sportowego, wytworzono: 2010/09/21, odpowiedzialny/a: Dorota Krupa, Paweł Jaworski, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/11/14 09:29:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/11/14 09:29:41 modyfikacja wartości
Marcin Kowalewski 2010/11/08 14:19:15 modyfikacja wartości
Marcin Kowalewski 2010/10/08 12:55:53 modyfikacja wartości
Marcin Kowalewski 2010/09/28 10:31:02 modyfikacja wartości
Marcin Kowalewski 2010/09/27 14:08:20 modyfikacja wartości
Marcin Kowalewski 2010/09/21 10:13:58 nowa pozycja