Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa trzech samochodów osobowych na potrzeby Straży Miejskiej


DOSTAWA TRZECH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA POTRZEBY STRAŻY MIEJSKIEJ

Numer ogłoszenia: 148371 - 2008; data zamieszczenia: 03.07.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 442 76 13, fax 0-91 422 87 24.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA TRZECH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA POTRZEBY STRAŻY MIEJSKIEJ.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuję dostawę 3 fabrycznie nowych samochodów osobowych do siedziby Straży Miejskiej.
1. WYMAGANIA OGÓLNE ( dotyczące wszystkich samochodów)
1) wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielenia konsultacji przy montażu w pojeździe:
- instalacji antenowych;
- instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej;
- innego specjalistycznego sprzętu;
2) zmiany adaptacyjne pojazdu powstałe w trakcie jego eksploatacji, dotyczące montażu wyposażenia specjalnego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji;
A. 2 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych spełniających poniższe warunki:
I. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SAMOCHODU
1) silnik
a. pojemność silnika 1200-1400 cm3
b. paliwo - benzyna Pb
2) nadwozie
a. ilość miejsc - 4
b. przednie drzwi boczne skrzydłowe po obu stronach pojazdu
c. tylne drzwi boczne przesuwane po obu stronach pojazdu
d. tylne drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne, przeszklone z podgrzewaną szybą, wycieraczką i spryskiwaczem
e. dwa lusterka zewnętrzne regulowane od wewnątrz
3) przekładnia
a. skrzynia biegów manualna - 5 biegów + wstecz
b. napęd na przednie koła
4) układ kierowniczy
a. regulacja kolumny kierowniczej w płaszczyźnie: góra - dół
b. wspomaganie układu kierowniczego
5) bezpieczeństwo
a. trzypunktowe przednie bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami i regulacją wysokości
b. poduszka powietrzna dla kierowcy
c. układ zapobiegawczy blokowanie kół - ABS
6) oświetlenie dodatkowe pojazdu
a. trzecie światło stopu
b. dodatkowe światło w przedziale II- zabezpieczone przed dewastacją
7) wyposażenie elektryczne i elektroniczne
a. napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V
b. dodatkowy akumulator żelowy w obudowie, o takich samych parametrach jak w pojeździe, podłączony do prądnicy, umieszczony w przedziale II za siedzeniami dla zatrzymanych
8) wyposażenie dodatkowe
a. na dachu zamontowane lampy ostrzegawcze świetlne typ /BELKA/ z nagłośnieniem:
- napięcie zasilania 12V
- kolor pomarańczowy (dwa z możliwością wymiany na niebieskie)
- podświetlony napis STRAŻ MIEJSKA widoczny z przodu, z tyłu i z góry
- 4 elementy stroboskopowe
- Tablica tekstowa L.E.D.
b. pojazd powinien być oznakowany zgodnie z obowiązującym dotychczas wzorem - pomarańczowy pas przebiegający wzdłuż pojazdu i z tyłu, napis STRAŻ MIEJSKA oraz numer pojazdu (wskazany przez zamawiającego) wykonane z folii samoprzylepnej odblaskowej koloru - pastel orange; napis TEL.986 - wykonany z folii samoprzylepnej koloru białego
c. centralny zamek
d. elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich
e. gaśnica proszkowa typu samochodowego, zamontowana w miejscu łatwo dostępnym
f. linka holownicza zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz.262 z późniejszymi zmianami)
g. trójkąt ostrzegawczy wg regulaminu 27 EKG ONZ
h. apteczka samochodowa,
i. zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi co najmniej: podnośnik samochodowy, klucz do kół, wkrętak, klucz umożliwiający odłączenie biegów akumulatora
j. komplet opon zimowych
k. koło zapasowe – dojazdowe
l. komplet dywaników gumowych z wysokimi bokami (2 szt.)
9) ergonomia
a. wszystkie fotele przedziału I-go wyposażone w pełne zagłówki z regulacją wysokości
10) rok produkcji
a. bieżący
11) kolorystyka
a. niebieski akrylowy
II. WYPOSAŻENIE WNĘTRZA
1) przestrzeń osobowa musi posiadać wykończenia w postaci:
a. tapicerki bocznych przednich drzwi wykonane z płyty laminowanej
b. tapicerka siedzeń w kolorze szarym
2) wnętrze pojazdu musi być oddzielone przegrodą na dwa przedziały:
przedział I - dla kierującego pojazdem oraz pasażera
przedział II - do przewozu zatrzymanych
3) przedział I - oddzielony będzie od przedziału II pionową przegrodą umieszczoną za przednimi siedzeniami przy maksymalnie odsuniętych fotelach wykonaną z metalu do wysokości oparć przednich siedzeń, powyżej wykonana krata z szybą nietłukącą( pleksi) o grubości minimum 4 mm.
4) przedział II - zrobiony z przestrzeni tylnych siedzeń i części bagażowej
a. drzwi boczne przesuwane po obu stronach, bez możliwości otwarcia od środka
b. szyby tylne boczne zabezpieczone kratą (siatka), bez możliwości otwierania, przyciemniane
c. ściany, sufit i podłoga wykonana z materiału łatwo zmywalnego
d. 2 miejsca siedzące dla zatrzymanych przodem do kierunku jazdy, zamontowane w połowie części bagażowej, wykonane z plastiku łatwo zmywalnego z wysokim oparciem spełniającym rolą zagłówka, wyposażone w pasy bezpieczeństwa biodrowe.
e. krata z szybą nietłukącą (pleksi) o grubości minimum 4 mm. zamontowana za siedzeniami dla zatrzymanych.
 
B. 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego spełniającego poniższe warunki:
I. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SAMOCHODU
1) silnik
a. pojemność silnika 1200-1400 cm3
b. paliwo - benzyna Pb
2) nadwozie
a. ilość miejsc - 5
b. przednie drzwi boczne skrzydłowe po obu stronach pojazdu
c. tylne drzwi boczne przesuwane po obu stronach pojazdu
d. tylne drzwi jednoskrzydłowe otwierane do góry, przeszklone, bez wycieraczki
i spryskiwacza
e. dwa lusterka zewnętrzne regulowane od wewnątrz
3) przekładnia
a. skrzynia biegów manualna - 5 biegów + wstecz
b. napęd na przednie koła
4) układ kierowniczy
a. regulacja kolumny kierowniczej w płaszczyźnie: góra – dół
b. wspomaganie układu kierowniczego
5) bezpieczeństwo
a. trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją górnych mocowań i napinaczami dla foteli
b. poduszka powietrzna dla kierowcy
c. układ zapobiegawczy blokowanie kół - ABS
6) oświetlenie dodatkowe pojazdu
a. trzecie światło stopu
b. światło w przestrzeni ładunkowej
7) wyposażenie elektryczne i elektroniczne
a. napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V
8) wyposażenie dodatkowe
a. na dachu zamontowane lampy ostrzegawcze świetlne typ /BELKA/ bez nagłośnienia:
- napięcie zasilania 12V
- kolor pomarańczowy
- podświetlony napis STRAŻ MIEJSKA
- 4 elementy obrotowe
- 4 elementy stroboskopowe
- tablica tekstowa L.E.D.
b. pojazd powinien być oznakowany zgodnie z obowiązującym dotychczas wzorem - pomarańczowy pas przebiegający wzdłuż pojazdu i z tyłu, napis STRAŻ MIEJSKA oraz numer pojazdu (wskazany przez zamawiającego) wykonane z folii samoprzylepnej odblaskowej koloru - pastel orange; napis TEL. 986 - wykonany z folii samoprzylepnej koloru białego
c. centralny zamek
d. elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich
e. gaśnica proszkowa typu samochodowego zamontowana w miejscu łatwo dostępnym
f. linka holownicza zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2002 r. Nr 32, poz.262 z późniejszymi zmianami)
g. trójkąt ostrzegawczy wg regulaminu 27 EKG ONZ
h. apteczka samochodowa,
i. zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi co najmniej: podnośnik samochodowy, klucz do kół, wkrętak, klucz umożliwiający odłączenie biegów akumulatora
j. komplet opon zimowych
k. koło zapasowe dojazdowe
l. komplet dywaników gumowych z wysokimi bokami (4 szt.)
9) ergonomia
a. wszystkie fotele wyposażone w pełne zagłówki z regulacją wysokości
10) rok produkcji
a. bieżący
11) kolorystyka
a. niebieski akrylowy
12) apteczka, trójkąt, linka holownicza i narzędzia mają być zamontowane w przedziale I
II. WYPOSAŻENIE WNĘTRZA 1) przedział I - dla kierującego pojazdem oraz pasażera, musi posiadać wykończenia w postaci:
a. tapicerki boczne przednich drzwi wykonane z płyty laminowanej
b. podsufitki
c. siedzenia w kolorze ciemnym
2) przedział II - rząd siedzeń oraz cześć bagażowa musi posiadać wykończenia w postaci:
a. wyjmowany rząd siedzeń dla trzech osób
b. szyby boczne przyciemniane, bez możliwości otwierania
c. podsufitki
d. podłogi wyłożone odporną na uszkodzenia mechaniczne, łatwo zmywalną i antypoślizgową wykładziną
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.
 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 80.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od pobierania wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Złożenie pisemnej oferty wg formularza zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do 11.07.2008 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Straży Miejskiej Szczecin
2) W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniają warunki określone w art. 22 ust. ustawy
 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy;
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.sm.szczecin.pl/
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ul. Zygmunta Felczaka 9
71 - 417 Szczecin.
 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2008 godzina 10:00,
miejsce: Sekretariat Zamawiającego
ul. Zygmunta Felczaka 9
71 - 417 Szczecin.
 
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
 
 
 
 
Komendant Straży Miejskiej
Leon Gajewski


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
 
GMINA MIASTO SZCZECIN
Straż Miejska Szczecin
ul. Zygmunta Felczaka 9
71 – 417 Szczecin
 
W PRZETARGU NA DOSTAWY
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:
 
„DOSTAWĘ TRZECH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA POTRZEBY STRAŻY MIEJSKIEJ”
 
Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., informuję, że kierując się kryterium oceny ofert przedstawionej w SIWZ, wybrano ofertę firmy AUTO-GRYF Sp. z o.o. z ceną 178 876,40 zł brutto.

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/07/03
udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2008/07/03, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2009/03/23 12:19:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2009/03/23 12:19:59 modyfikacja wartości
Paulina Mucha 2008/07/11 14:17:32 modyfikacja wartości
Paulina Mucha 2008/07/03 08:09:23 nowa pozycja