Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Przebudowa dachu budynku Gimnazjum nr 20 przy ul. Brodnicka10Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

                                                               INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

                               Gmina Miasto Szczecin- Gimnazjum nr 20, ul. Brodnicka 10; 71-044 Szczecin 

 

Szczecin, dnia 09.08.2014 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Przebudowę dachu budynku Gimnazjum nr 20 w Szczecinie przy ul. Brodnickiej 10”.

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień Publicznych zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Nazwa(firma):   Przedsiębiorstwo Budowlane OPTIM-BUD Maciej Lemańczyk

Siedziba i adres:   ul. Londyńska 24/A6, 66-400 Gorzów Wlkp.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa firmy

Siedziba i adres

 Liczba uzyskanych punktów

(kryterium 100% cena)

 

1.

Konsorcjum w składzie:

Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane OPTIM-BUD Lemańczyk Maciej

Ul. Londyńska 24/A6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

oraz

Uczestnik Konsorcjum:

JANK-BUD Janusz Kina,

ul. Szkolna16: 66-415 Kłodawa

 

 

 

 

 

 

 

 

    100   pkt

 

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AB Marek Andrych

Ul. 9-go Maja 21/4, 74 -101 Gryfino

 

 

     79,60 pkt

 

3.

Jonda Sp. z o.o.

ul. Welecka 21B, 72-006 Mierzyn

 

 

    82,66 pkt


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Zamawiający informuje, że umowa będzie zawarta zgodnie z art 94 ust 2 pkt 3a.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2014/07/17
IV
udostępnił: Gimnazjum nr 20 w Szczecinie, wytworzono: 2014/08/09, odpowiedzialny/a: Jolanta Rymuszka, wprowadził/a: Praktyka1, dnia: 2016/11/02 08:55:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Praktyka1 2016/11/02 08:55:02 modyfikacja wartości
Janina Kruszyniewicz 2014/08/09 21:34:25 modyfikacja wartości
Janina Kruszyniewicz 2014/08/09 21:30:42 modyfikacja wartości
Janina Kruszyniewicz 2014/08/09 21:11:07 modyfikacja wartości
Janina Kruszyniewicz 2014/08/09 21:02:12 modyfikacja wartości
Janina Kruszyniewicz 2014/08/09 20:40:17 nowa pozycja