Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Ochrona osób i mienia oraz konwojowanie wartości pieniężnych z obiektu SPP przy al. Woj. Polskiego 63 w Szczecinie oraz konwojowanie wartości pieniężnych z obiektu SPP przy ul. P. Skargi 20

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej
ul. Czesława 9
70 – 504 Szczecin
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ppkt a i b na ochronę osób i mienia oraz konwojowanie wartości pieniężnych z obiektu SPP
przy al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie oraz konwojowanie wartości pieniężnych z obiektu SPP przy ul. P. Skargi w Szczecinie do Centrum Zarządzania Gotówką banku przy ul. Rydla 41/42 w Szczecinie udzielono zamówienia dodatkowego wykonawcy EKOTRADE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Przedstawicielstwo w Szczecinie, 70-215 Szczecin, 3 Maja 22.
Zamówienie dodatkowe z przyczyn technicznych i gospodarczych może wykonać tylko ww wykonawca, tj. wykonawca zamówienia podstawowego.


Szczecin, dnia 19 września 2008 r.Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/09/22
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem