Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

przetarg na zakup i dostawę artykułów żywnościowych


    

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

Al. Piastów 6

70-327 Szczecin

 

 

na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.117 ze zm.)

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro

na dostawę i zakup artykułów żywnościowych

dla Szkoły Podstawowej nr 1

przy Al. Piastów 6 w Szczecinie

 

1.      Zakres rzeczowy zadania:

Dostawa i zakup artykułów żywnościowych:

·         Gr I                       - Przetwory sypkie                                          

·         Gr. II                     - Ziemniaki                                                     

·         Gr. III                    - Drób i przetwory drobiowe                            

·         Gr. IV                    - Nabiał                                                          

·         Gr. V                     - Wyroby garmażeryjne świeże

·         Gr VI                     - Przetwory nabiałowe                         

·         Gr. VII                  - Mrożonki                                                      

·         Gr. VIII                 - Warzywa , owoce i kiszonki               

·         Gr. IX                    - Jaja                                                              

 

 

2.      Wymagany termin realizacji zamówienia – 365 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

 

     3.    Warunki wymagane od Wykonawców:

         W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu   na podstawie art. 24 spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1  ustawy.

 

4.      Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać

W Szkole Podstawowej nr 1 przy Al. Piastów 6 w Szczecinie pok. nr 4 w godz. 8,00  - 15,00, tel. 484-35-70.

 

5.      Miejsce i termin składania ofert:

Szkoła Podstawowa nr 1 przy Al. Piastów 6 w Szczecinie, pok. nr 4 do dnia. 05.01. 2007 r. do godz. 12,00

 

6.      Nie dopuszcza się składania oferty częściowej i wariantowej.

7.      Zamawiający nie pobiera wadium za udział w przetargu.

8.      Miejsce i termin otwarcia ofert:

Szkoła Podstawowa nr 1 przy Al. Piastów 6 w Szczecinie, pok. nr 2, dnia 01.01 .2007 r. o godz. 12,30

9.      Kryterium oceny ofert;

-           cena    -           100%

    10.   Termin związania ofertą: 30 dni


    SIWZ

tabele produktów

oświadczenie

umowa

 

 

 Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczecinie informuje, że postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy. Zamawiający nie zamieścił na stronie internetowej formularza oferty cenowej oraz nie przekazał go wykonawcom, którzy zgłosili się po Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do Zamawiającego.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/12/22
udostępnił: Szkoła Podstawowa nr 1, wytworzono: 2006/12/22, odpowiedzialny/a: Anita Drożdż, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2007/08/29 13:51:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2007/08/29 13:51:58 modyfikacja wartości
Anita Drożdż 2007/01/31 12:36:07 modyfikacja wartości
Anita Drożdż 2006/12/22 09:35:49 nowa pozycja