Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77407621

Aktualna strona: 509875

Wydrukowano: 949

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla dostaw


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla dostaw poniżej 30 000 euro

Szkoła Podstawowa nr 42, 71-699  Szczecin, ul. Hoża 25 zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę różnych artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 42 w Szczecinie ul. Hoża 25

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa artykułów spożywczych – różne artykuły spożywcze

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych, tj. różnych artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej  nr 42  w Szczecinie  okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. - gr I

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych, tj. mięsa, drobiu i przetworów do stołówki Szkoły Podstawowej  nr 42  w Szczecinie  okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. - gr II

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych, tj. warzyw, owoców i kiszonek do stołówki Szkoły Podstawowej  nr 42  w Szczecinie  okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. - gr III

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych, tj. mrożonek do stołówki Szkoły Podstawowej  nr 42  w Szczecinie  okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. - IV

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych, tj. przetworów nabiałowych do stołówki Szkoły Podstawowej  nr 42  w Szczecinie  okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. - gr V

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych, tj. garmażerki świeżej do stołówki Szkoły Podstawowej  nr 42  w Szczecinie  okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r - gr VI

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych, tj. pieczywa do stołówki Szkoły Podstawowej  nr 42  w Szczecinie  okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019. - gr VII

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa soków, napojów i wody do stołówki Szkoły Podstawowej  nr 42  w Szczecinie  okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. - gr VIIIData publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2018/10/18
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin