Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Nr 6 im Mikołaja Reja


 

Gmina Miasto Szczecin

Zespół Szkół Nr 6 im Mikołaja Reja

ul. Gen. Józefa Sowińskiego 3

 

 

 

na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 ze zmianami)

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na  " Zakup i dostawę artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja"

 1. Przedmiot Zamówienia:
  Dostawa artykułów żywnościowych.
  a) warzywa i owoce świeże
  b) produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
  c) ryby
  d) jaja
  e) warzywa, owoce i  produkty przetworzone
  f) oleje i tłuszcze
  g) produkty mleczarskie
  h) produkty przemiału ziarna
  i) różne produkty
  j) napoje
  k) ziemniaki
  l) pieczywo i wyroby cukiernicze
  III. Warunkiem udziału w przetargu jest:
       złożenie pisemnej oferty wg formularza zawartego w Specyfikacji 
       Istotnych Warunków 
       Zamówienia   w terminie do dnia 12.12.2007 r. do godziny 11:00 w
  Zespole Szkół nr 6 im.  Mikołaja Reja przy ulicy Sowińskiego 3 
  w pok. nr 1.
   
  IV. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych  Warunków  
        Zamówienia    można otrzymać   
        bezpłatnie w Zespole Szkół nr 6 im Mikołaja Reja przy ulicy  
         Sowińskiego 3 w pok. nr 1. 
        
        Do kontaktów z wykonawcą upoważniona jest kierownik 
        administracyjny -
        Pani Emilia Drążek , tel. 091 4333504 wew. 114 ;  fax 091 4489541
   
  V. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.12.2007 r. o godz. 11.30 w  pok. 
       nr 1
       Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja przy ulicy Sowińskiego 3. 
  VI. Zamawiający nie pobiera wadium za udział w przetargu.
   
  VII.  Kryterium oceny ofert: cena – 100%
  VIII. Termin związania z ofertą: 30 dni

  IX. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający 
        warunki określone
  w SIWZ oraz którzy złożą wymagane 
        oświadczenia i dokumenty.
   


Dopuszcza się składanie ofert częściowych a nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

II. Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2008 z wyłaczeniem 
    okresu wakacji i ferii zimowych w zachodniopomorskim.


SIZW - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 - oferta cenowa 
Załączniki od 1a do 1l - kalkulacje cenowe.
1a
1b
1c
1d
1e
1f
1g
1h
1i
1j
1k
1l
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - wzór umowyData publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/11/29
udostępnił: Zespół Szkół Nr 6 im. M. Reja w Szczecinie, wytworzono: 2007/11/29, odpowiedzialny/a: Emilia Drążek, wprowadził/a: Jan Mackiewicz, dnia: 2007/11/29 15:15:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jan Mackiewicz 2007/11/29 15:15:57 modyfikacja wartości
Jan Mackiewicz 2007/11/29 14:11:59 modyfikacja wartości
Jan Mackiewicz 2007/11/29 13:43:56 modyfikacja wartości
Jan Mackiewicz 2007/11/29 13:24:16 nowa pozycja