Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawy art. spożywczych do Domu Pomocy Społecznej


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM KOMBATANTA I PIONIERA
ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ

71-246 SZCZECIN, UL. ROMERA 21/29, TEL (091)432-77-60, CENTRALA (091)432-77-41, FAX (091) 432-77-12
NIP: 852-21-17-662

Gmina Miasto Szczecin
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 tys. euro na dostawę artykułów spożywczych w okresie 12 miesięcy.

1. Przedmiotem zamówienia są stałe dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie w okresie 12 miesięcy.

2. Kryterium oceny ofert jest cena 100%.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie DPS pokój 126 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 14.30

5. Termin składania ofert upływa 22.11.2007r. o godz. 09.30. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 22.11.2007r. o godz. 10.00.

6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

7. Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Pani Katarzyna Kałucka
tel. 091/432-77-12 w godz. 08.00 – 14.00


 

W celu pobrania SIWZ należy kliknąć  -  SIWZ
W celu pobrania Załącznika nr 1 należy kliknąć - Załącznik nr 1
W celu pobrania Załącznika nr 1A należy kliknąć - Załącznik nr 1A
W celu pobrania Załącznika nr 2 należy kliknąć - Załącznik nr 2
W celu pobrania wzoru umowy Załącznika nr 3  należy kliknąć - Załącznik nr 3Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Gmina Miasto Szczecin Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ulicy Romera 21-29 w Szczecinie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawy art. spożywczych w okresie 24 miesięcy.
Dyrektor Jednostki informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy art. spożywczych w okresie 24 miesięcy wpłynęła jedna oferta. Ofertę złożyła firma FHU Chem-Aj S.C. Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka z siedzibą
ul. W. Starkiewicza 1a Szczecin 70-112
Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Gmina Miasto Szczecin Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ulicy Romera 21-29 w Szczecinie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawy art. spożywczych w okresie 24 miesięcy.
Dyrektor Jednostki informuje, iż w dniu 29.11.2007r. została zawarta umowa na dostawy art. spożywczych w okresie 24 miesięcy do Domu Pomocy Społecznej "Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie z FHU Chem-Aj S.C. Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka
z siedzibą
ul. W. Starkiewicza 1a Szczecin 70-112
Wartość przedmiotu umowy wynosi 147 550,60 zł brutto (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt groszy).
Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
Oferta firmy FHU Chem-Aj S.C. Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka z siedzibą
ul. W. Starkiewicza 1a Szczecin 70-112 była jedyną ofertą która wpłynęła, jednocześnie oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/11/14
IV
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2007/11/14, odpowiedzialny/a: Katarzyna Kałucka, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/05 14:30:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/05 14:30:48 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2007/12/11 14:30:32 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2007/11/14 17:55:55 nowa pozycja