Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Nr 6 w Szczecinie


Gmina Miasto Szczecin - Zespół Szkół Nr 6 im. M. Reja 
ul. Gen. J. Sowińskiego 3
70-236 Szczecin

ogłasza przetarg nieograniczony na:

zakup i dostawę artykułów spożywczych”

 1. Zakres rzeczowy zadania:

- przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów spożywczych przeznaczonych do kuchni internatu

 1. Termin złożenia oferty: do dnia 21.12.2006 r

 2. Warunkiem udziału w przetargu jest:

- złożenie pisemnej oferty wg formularza zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- spełnienie warunków określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r -”Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 ze zm.)

 1. Bliższych informacji i wyjaśnień udziela Kierownik Administracyjno-Gospodarczy Zespołu Szkół Nr 6 im. M. Reja w Szczecinie – Jan Mackiewicz; tel. 0-91-43-33-504 wew. 114, w godz. 8.00 – 15.00, email: mackiewicz.zs6@vp.pl

 2. Miejsce i termin składania ofert: Zespół Szkół Nr 6 im. M. Reja w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3, 70-236 Szczecin, budynek główny, parter, pokój nr 1, do dnia 21.12.2006 r do godz. 11.00.

 3. Miejsce i termin otwarcia ofert: Zespół Szkół Nr 6 im. M. Reja, ul. Gen. J. Sowińskiego 3, 70-236 Szczecin, pokój nr 1, w dniu 21.12.2006 r o godz. 11.30

 4. Kryteria oceny ofert: cena – 100%    

        

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - kliknij i pobierz

Załączniki:

    

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Zamawiający informuje, że w postępowaniu na zakup i dostawę artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół Nr 6 im. M. Reja w Szczecinie zostały wybrane następujące oferty:

 • w gr. I Warzywa i owoce świeże
  Warzywa - Owoce Adam Chomicz, ul. Inspektowa 24, 71-220 Szczecin za cenę 20.182,55 zł w gr. II Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
  - „BYK" Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski S.J. ul. Welecka 38, 72-006 Szczecin-Mierzyn za cenę 22.113,50 zł
 • w gr. III Ryby
  - Przedsiębiorstwo Handlowe „MARGO" Sp. z o.o. al. Wojska Polskiego 117, 70-483 Szczecin za cenę 4.528,00 zł
 • w gr. IV Ryby przetworzone
  - Przedsiębiorstwo Handlowe „MARGO" Sp. z o.o. al. Wojska Polskiego 117, 70-483 Szczecin za cenę 1.365,80 zł
 • w gr. V Warzywa, owoce i produkty przetworzone
  - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ALA POL" L.Wójcik-Hundert, ul. Letnia 12, 70-813 Szczecin za cenę 7.061,20 zł
 • w gr. VI Oleje i tłuszcze
  - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PIK" J. BUŁAT, ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard Szcz. za cenę 2.925,00 zł
 • w gr. VII Produkty mleczarskie
  Przedsiębiorstwo Handlowe „MARGO" Sp. z o.o. al. Wojska Polskiego 117,
  70-483 Szczecin za cenę 31.680,00 zł w gr. VIII Produkty przemiału ziarna
  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ALA POL" L.Wójcik-Hundert, ul. Letnia 12,
  70-813 Szczecin za cenę 2.780,70 zł w gr. IX Różne produkty spożywcze
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PIK" J. BUŁAT, ul. Rzeźnicza 6-8,
  73-110 Stargard Szcz. za cenę 34.956,00 zł wgr. X Napoje
  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ALA POL" L.Wójcik-Hundert, ul. Letnia 12,
  70-813 Szczecin za cenę 380,00 zł

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/12/04
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem