Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Wyniki przetargu


GMINA MIASTO SZCZECIN Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, tel. (091) 42 45 527, fax. 42 45 548
informuje,

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 euro na „Wykonywanie w roku 2006 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami” dla zadań: XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI i XXII za korzystną uznano ofertę Stowarzyszenia „Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych” z siedzibą w Szczecinie przy al. Jedności Narodowej 42 z następującymi cenami:

ZADANIE XI  - 28.518,00 zł;
ZADANIE XII  - 27.342,00 zł;
ZADANIE XIII - 28.126,00 zł;
ZADANIE XIV - 39.004,00 zł;
ZADANIE XV - 50.078,00 zł;
ZADANIE XVI - 23.672,00 zł;
ZADANIE XVII - 5.520,00 zł;
ZADANIE XVIII - 21.120,00 zł
ZADANIE XIX -27.192,00 zł;
ZADANIE XX - 24.112,00 zł;
ZADANIE XXI -15.048,00 zł;
ZADANIE XXII -15.752,00 zł.

Oferta Stowarzyszenia „Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych” była jedyną złożoną na te zadania.

W częściach dot. zadań I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI i XXXII postępowanie zostało unieważnione:

  • dla zadań I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXI i XXII na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia);
  • dla zadań III i XXVI na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 Ustawy PZP (nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu).    Szczecin, 8 sierpnia 2006 r.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/08/16
udostępnił: WGN, wytworzono: 2006/08/16, odpowiedzialny/a: Marcin Wajdziak, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2007/08/16 13:15:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2007/08/16 13:15:37 modyfikacja wartości
Beata Kuczyńska 2006/08/16 12:12:17 nowa pozycja