Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

demontaż istniejących 3 szt., dostawę i montaż trzech fabrycznie nowych wind(dźwigów) osobowych w Domu Pomocy Społecznej


Gmina Miasto Szczecin
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 71-246 Szczecin,  ul. E. Romera 21-29, TEL/FAX  (091)432-77-12,  Tel. (091)432-77-60 NIP: 852-21-17-662
ogłasza przetarg nieograniczony na  demontaż istniejących 3 szt., dostawę i montaż trzech fabrycznie nowych wind(dźwigów) osobowych w Domu Pomocy Społecznej

1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejących 3 szt., dostawę i montaż trzech fabrycznie nowych wind(dźwigów) osobowych w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie

2. Kryterium oceny ofert jest cena 100%.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie DPS pokój 126 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 14.30

5. Termin składania ofert upływa 08.04.2008r. o godz. 09.30. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 08.04.2008r. o godz. 10.00.

6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

7. Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Pani Katarzyna Kałucka
tel. 091/432-77-12 wew. 126 w godz. 08.00 – 14.00


SIWZ - UMSzczecinFiles/SIWZ 2008 windy 3.pdf

załącznik nr 1 - UMSzczecinFiles/Zal1(28).pdf

załącznik nr 2 - UMSzczecinFiles/Zal2(25).pdf

załącznik nr 3- UMSzczecinFiles/Zal3_wykaz-prac_podobnych.pdf

załącznik nr 4- UMSzczecinFiles/Załącznik Nr 4 do SIW1.pdf

załącznik nr 5 - UMSzczecinFiles/Projekt_umowy.pdfOgłoszenie o wyniku postępowania:

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na demontaż istniejących 3 szt., dostawę            i montaż trzech fabrycznie nowych wind (dźwigów) osobowych w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy               E. Romera 21-29 w Szczecinie.

Dyrektor informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na demontaż istniejących 3 szt., dostawę  i montaż trzech fabrycznie nowych wind (dźwigów) osobowych w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy  E. Romera 21-29 w  Szczecinie znak:  ZP/05/AG/08 wpłynęły 3 oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy

Adres

Wartość oferty brutto

1

PUHP „Pilawa” Eugeniusz Pilawa

78-100 Kołobrzeg ul. Tęczowa 1

609.867,90 zł

2

Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych

Lift service S.A.

20-722 Lublin ul. Roztocze 6

353.100,00 zł

3

Masterlift Sp. z o.o.

02-758 Warszawa
ul. Sozopolska 1/103

426.227,01 zł

 Oferta nr 2 firmy Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych Lift service S.A.  jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego wg. kryterium cena 100%.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie  uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  na demontaż istniejących 3 szt., dostawę  i montaż trzech fabrycznie nowych wind (dźwigów) osobowych w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie.  zawarto umowę w dniu 24.04.2008r. roku z  firmą:
Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych Lift service S.A. o wartości netto 330000,00zł  łącznie z podatkiem Vat- 353100,00zł.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/03/25
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2008/03/25, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2012/09/21 10:28:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2012/09/21 10:28:08 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2012/09/21 10:18:42 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/06/09 09:58:36 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2008/05/12 12:36:06 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2008/03/25 17:15:41 nowa pozycja