Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup i dostawa artykułów żywnosciowych


Gmina Miasto Szczecin - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących
ul. Szpitalna 15
70-116 Szczecin

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH”

 

I.   Zakres rzeczowy zadania:
I.        Wędliny i mięso, przetwory
II.       Drób, przetwory
III.      Ryby i przetwory rybne.
IV.      Mrożonki i lody.
V.       Warzywa i owoce.
VI.      Cytrusy.
VII.      Ziemniaki.
VIII.     Mleko, śmietana.
IX.       Przetwory nabiałowe.
X.         Jaja.
XI.        Słodycze.
XII.       Napoje.
XIII.      Przyprawy.
XIV.     Artykuły sypkie.
XV.       Przetwory warzywno-owocowe, warzywa strączkowe.
  • Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do magazynu zamawiającego.
  • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
II.   Terminy wykonania zamówienia
  • Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30.11.2006 r.
III. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  1. Oświadczenie wykonawcy zgodnie z Rozdz. V SIWZ.
  2. Odpis z rejestru zgodnie z Rozdz. V SIWZ.
IV. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest p. Hanna Janicka, telefon: 0-91 482-11-51.
 
V. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.08.2006 r. o godz. 11.00 w SOSW dla Dzieci Niesłyszacych w Szczecinie ul. Szpitalna 15.
VI. Kryterium oceny ofert: cena – 100 %.
VII. Termin związania z ofertą: 30 dni.
VIII. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki      określone w SIWZ oraz, którzy złożą wymagane oświadczenia i dokumenty.
 
IX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
X. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 Ogłoszenie o wyniku postępowania:

    
Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/08/24
udostępnił: SOSW dla Dzieci Nieslyszacych, wytworzono: 2006/08/24, odpowiedzialny/a: Hanna Janicka, wprowadził/a: Krzysztof Kozakowski, dnia: 2006/09/05 12:31:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Kozakowski 2006/09/05 12:31:06 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/08/24 14:16:42 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/08/24 14:14:21 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/08/24 14:12:59 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/08/24 14:09:31 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/08/24 13:55:27 modyfikacja wartości
Alicja Zyska 2006/08/24 13:52:34 modyfikacja wartości
Alicja Zyska 2006/08/24 13:16:38 nowa pozycja