Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do SOSWDNS.


    
GMINA MIASTO SZCZECIN
                                                             SOSW dla Dzieci Niesłyszących
                                                                         ul. Szpitalna 15
                                                                         70-116 Szczecin
 
na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zmianami)
 
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
„ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH”
 
      I.   Zakres rzeczowy zadania:
I.        Wędliny i mięso, przetwory
II.       Drób, przetwory
III.      Ryby i przetwory rybne.
IV.      Mrożonki i lody.
V.       Warzywa i owoce.
VI.      Cytrusy.
VII.      Ziemniaki.
VIII.     Mleko, śmietana i przetwory nabiałowe.
IX.       Pieczywo i wyroby cukiernicze.
X.        Jaja.
XI.       Słodycze.
XII.       Napoje.
XIII.      Przyprawy.
XIV.     Artykuły sypkie.
XV.      Przetwory warzywno-owocowe, warzywa strączkowe.
 
          Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do magazynu zamawiającego.
          Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 
II.                Terminy wykonania zamówienia
 
    Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30.06.2007 r.
 
III.             Warunkiem udziału w przetargu jest:
 
1.      Oświadczenie wykonawcy zgodnie z Rozdz. V SIWZ.
2.      Odpis z rejestru zgodnie z Rozdz. V SIWZ.
 
IV.      Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  otrzymać w SOSW dla Dzieci
           Niesłyszących ul. Szpitalna 15 w Szczecinie w godz. 8.00 – 14.00 oraz na stronie internetowej
          www.bip.um.szczecin.pl
 
            Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest p. Hanna Janicka
            telefon 0-91 482-11-51.
 
V.        Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7.03.2007 r. o godz. 11.00
             w SOSW dla Dzieci Niesłyszacych w Szczecinie ul. Szpitalna 15.
VI.              Kryterium oceny ofert: cena – 100 %.
VII.           Termin związania z ofertą: 30 dni.
VIII.        W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w SIWZ oraz, którzy złożą wymagane oświadczenia i dokumenty.
 
IX.              Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
X.                 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 
 

    siwz

    Załącznik nr 1 - oferta cenowa

   Załączniki nr 1a - 1n

   Załącznik nr 2 - oświadczenie

  Załącznik nr 3 - wzór umowyOgłoszenie o wyniku postępowania:

    
        -    w grupie  I  na kwotę 7 442,74 i grupie II na kwotę 3 409,30 wybrano firmę
             Hurtownia Mięsa, Wędlin i Drobiu PIGGY  P.Głamowski, M.Szczerbetka   
            Przecław 150 (Rolhurt), 72-005 Szczecin
            - najniższa cena
   
       -     w grupie III na kwotę 1 410,22 i grupie IV na kwotę 511,15 wybrano firmę
             Przedsiębiorstwo Handlowe MARGO Sp.z o.o.  
             Al. Wojska Polskiego 117 , 70-483 Szczecin
             - najniższa cena
 
       -     w grupie V na kwotę 3 942,25; grupie VI na kwotę 562,70; grupie VII na kwotę
              3 100,00; grupie XII na kwotę 593,66; grupie XIII na kwotę 1 379,15; grupie XIV
             na kwotę 1 635,50  wybrano firmę Handel Art. Spożywczymi RYBKA                                       
             Marek Rupiński ul. Szafera 8/3, 71-211 Szczecin       
            - najniższa cena
 
        -     w grupie VIII na kwotę 6 051,60 wybrano firmę LECH Sp. z o.o.  
              ul. Rybacka 11 b, 78-100 Kołobrzeg
             - najniższa cena
 
       -    w grupie IX na kwotę 3 500,25 wybrano firmę „Piekarnia      Wacław Wasilewski”
            Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 29, 73-155 Węgorzyno
            - najniższa cena
 
-          W grupach :  XI, XV postępowanie zostało unieważnione na podst. Art.93 ust.1 p.4
 
-     W grupie X    postępowanie zostało unieważnione na podst. Art.93 ust.1 p.5

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

    Zawarto 5 umów:

                  Hurtownia Mięsa, Wędlin i Drobiu PIGGY  P.Głamowski, M.Szczerbetka   
                   Przecław 150 (Rolhurt), 72-005 Szczecin
               
                  Przedsiębiorstwo Handlowe MARGO Sp.z o.o.  
                   Al. Wojska Polskiego 117 , 70-483 Szczecin
            
                  Handel Art. Spożywczymi RYBKA                                       
                  Marek Rupiński ul. Szafera 8/3, 71-211 Szczecin       
           
                 LECH Sp. z o.o.
                 ul. Rybacka 11 b, 78-100 Kołobrzeg
            
              „Piekarnia   Wacław Wasilewski”
              Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 29, 73-155 Węgorzyno
           

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/04/27
IV
udostępnił: SOSW dla Dzieci Nieslyszacych, wytworzono: 2007/04/27, odpowiedzialny/a: Hanna Janicka, wprowadził/a: Alicja Zyska, dnia: 2007/05/09 10:15:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Zyska 2007/05/09 10:15:42 modyfikacja wartości
Alicja Zyska 2007/04/27 13:11:02 modyfikacja wartości
Alicja Zyska 2007/02/28 11:30:09 nowa pozycja