Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79494576

Aktualna strona: 532182

Wydrukowano: 949

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


INFORMACJA

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3

ul. Orawska 1

70-131 Szczecin

www.blekitna.szczecin.pl

 

Znak sprawy: ZSO3/BA-323-2/2013                                                                                            Szczecin, dnia 26.08.2013 r.

 

Dotyczy: informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowania prowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę warzyw, przetworów warzywnych i owoców na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie”.

Informujemy, że Zamawiający unieważnił czynność wyboru oferty najkorzystniejszej i na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania    i oceny.

 W przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Nazwa (firma):         WARZYWA – OWOCE
                                    Adam Chomicz
Siedziba i adres: ul. Inspektowa 24, 71-220 Szczecin

Jednocześnie informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie.Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2013/08/26
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin