Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Przetarg pisemny - sprzedaż uszkodzonego samochodu osobowego Nissan Primera 2001 r.


Gmina Miasto Szczecin

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

Jednostka Budżetowa

z siedzibą przy ul. Czesława 9

71-504 Szczecin

 

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z dnia 29 czerwca 2010 r.)

 

 

ogłasza

przetarg pisemny na sprzedaż

uszkodzonego samochodu osobowego

marki Nissan, model Primera, rok prod. 2001

 

Opis pojazdu:

 1. Szczegółowy opis pojazdu:

 

Marka

Nissan

Model

Primera Sedan 99-02

Typ

Primera 2.0i Comfort High

Rodzaj nadwozia

sedan

Lakier

beżowy metalic

Liczba drzwi

4

Liczba miejsc

5

Pojemność silnika (cm3)

1 998

Moc kW/KM

103/140

Paliwo/katalizator

benzyna/katalizator 3-drożny

Układ/liczba cylindrów

R/4

Skrzynia/liczba biegów

m/5

Numer rejestracyjny

ZS 26281

Numer VIN

SJNBCAP11U00556412

Numer silnika

SR20DE

Rok produkcji

2001

Data pierwszej rejestracji

04.04.2001

Przebieg

159 290

Liczba właścicieli

1

Wyposażenie

ABS, autoalarm, fotel kierowcy z regulacją, fotele przednie podgrzewane, głośniki – 6szt., immobilizer, instalacja do montażu telefonu, klimatyzacja automatyczna, regulowana kolumna kierownicy, komputer pokładowy, podgrzewane lusterka zewnętrzne, napinacze pasów bezpieczeństwa, poduszki powietrzne boczne przednie, poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, radioodtwarzacz, spryskiwacze reflektorów, dzielone siedzenia tylne, elektryczna regulacja szyb przednich i tylnych, przyciemniane szyby, światła z regulacją kata nachylenia, dodatkowe światło STOP, wskaźnik temperatury zewnętrznej, wspomaganie układu kierowniczego, zagłówki siedzeń tylnych, centralny zamek, zderzaki w kolorze nadwozia.

 

 1. Przedmiot przetargu znajduje się w na terenie parkingu Urzędu Miasta w Szczecinie, przy  pl. Armii Krajowej 1. Można dokonać oględzin po uprzednim ustaleniu terminu z p. Ewą Przybecką,  tel.: 91 42 45 306 w godz. 800– 1400.
 2. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do odbioru pojazdu na własny koszt i ryzyko.

 

Cena wywoławcza:

 1. Cenę wywoławczą ustalono w wysokości 3.950,00 zł brutto w oparciu o wycenę rzeczoznawcy.
 2. Oferenci biorący udział w przetargu winni wnieść wadium w wysokości 300,00 zł w terminie do dnia 20 lipca 2011 r. do godz. 1100 przelewem na rachunek bankowy MJOG w banku PKO S.A. 52 1240 3927 1111 0010 3715 5639 (decyduje data uznania rachunku).
 3. Wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od daty zamknięcia przetargu lub jego odwołania.
 4.  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał, nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny.
 5. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy przez osobę, której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

 

Warunki ogólne:

 1. Przetarg dojdzie do skutku, jeżeli wpłynie przynajmniej jedna oferta z ceną wyższą od ceny minimalnej, podanej w niniejszym ogłoszeniu (pkt 4).
 2. Jeżeli zostaną złożone co najmniej dwie oferty, w których zaoferowana zostanie taka sama najwyższa cena komisja przetargowa wezwie oferentów, którzy złożyli oferty równorzędne do niezwłocznego złożenia ofert uzupełniających w zakresie ceny.
 3. Komisja przetargowa wybierze ofertę, w której zaproponowano najwyższą cenę.
 4. O wyborze oferty zostanie niezwłocznie poinformowany oferent, którego ofertę wybrano. ze wskazaniem miejsca i terminu zawarcia umowy oraz zapłaty ceny.
 5. Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna sprzedaży.
 6. Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:
  1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
  2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 15 niniejszego ogłoszenia, lub są one niekompletne, nieczytelne, budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 7. Miejskiej Jednostce Obsługi Gospodarczej przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 

Forma oferty:

 1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej.
 2. Oferta powinna zawierać:
  • imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub nie posiadająca osobowości prawnej spółka handlowa,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnosi zastrzeżeń,
  • oferowaną cenę brutto.

 

Termin i miejsce złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej (pok. 24, II piętro) w terminie od dnia 1 do dnia 20 lipca 2011 r., do godz. 1100w zamkniętej kopercie.

      Koperta musi zawierać opis: „Przetarg pisemny – samochód osobowy”.

 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20 lipca 2011 r. o godz. 1130w siedzibie MJOG, przy ul. Czesława 9 w Szczecinie, pok. 26 a.
 2. Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
 3. Termin związania ofertą wynosi 21 dni licząc od dnia otwarcia ofert.
 4. Wyniki przetargu zostaną opublikowane na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin oraz w siedzibie Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej.
 5. Protokół z postępowania będzie jawny.

Załączniki:

Gmina Miasto Szczecin – Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

z siedzibą przy ul. Czesława 9

71-504 Szczecin

 

 

 wprowadza zmiany w ogłoszeniu o przetargu pisemnego na sprzedaż uszkodzonego samochodu osobowego marki Nissan, model Primera, rok prod. 2001

 

 

w Opisie pojazdu:

1.         Szczegółowy opis pojazdu wprowadza się następujące zmiany:

- zmienia się zapis w poz. Numer VIN, który otrzymuje następujące, zmienione brzmienie:

„SJNBCAP11U0556412”,

- zmienia się zapis w poz. Numer silnika, który otrzymuje następujące, zmienione brzmienie:

„SR203882980”,

- zmienia się zapis w poz. Data pierwszej rejestracji, który otrzymuje następujące, zmienione brzmienie:„04.05.2001”,

- zmienia się zapis w poz. Przebieg, który otrzymuje następujące, zmienione brzmienie: „192.792”.

 

W Umowie kupna – sprzedaży w zmienia się treść § 2 ust. 1, który otrzymuje następujące, zmienione brzmienie:

„Przedmiotem umowy jest samochód osobowy marki Nissan, model Primera, typ Comfort o numerze rejestracyjnym ZS 26281, numerze identyfikacyjnym (VIN) SJNBCAP 11U0556412, numerze silnika SR203882980, rok produkcji 2001.”

 

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia nie ulegają zmianie.



Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Szczecin, dnia 21 lipca 2011 r.

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu pisemnego

na sprzedaż składnika majątku ruchomego

 

 

 

 1. Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej działając w oparciu o przepisy Rozporzą-dzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe przeprowadziła przetarg pisemny na sprzedaż uszkodzonego samochodu osobowego marki Nissan Primera, rok prod. 2001 .

 

 1. Otwarcie ofert odbyło się dnia 20 lipca 2011 r. o godz. 1130w siedzibie Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej, przy ul. Czesława 9 w Szczecinie.

 

 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonała komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej                Nr 37/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.

 

 1. Złożono 1 ofertę cenową.

Grzegorz Hedzielski

ul. Łukasińskiego 36g/14

71-215 Szczecin

 

 1. Oferent spełnił wszystkie wymagane warunki, zaproponowana cena (3.951,00 zł) przekracza cenę minimalną (3.950,00).

     

          


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/07/01
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2011/07/01, odpowiedzialny/a: Andrzej Gajda, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2012/06/06 14:31:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2012/06/06 14:31:35 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2011/07/26 13:23:17 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2011/07/18 08:32:10 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2011/07/01 08:23:31 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2011/07/01 08:19:19 nowa pozycja