Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

informacja o wynniku przetargu


 

                              SAMODZIELNY  PUBLICZNY

ZAKŁAD  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  SZKÓŁ WYŻSZYCH

70-481   Szczecin  Al. Wojska Polskiego 97   tel. / fax  422-12-87

NIP 852-22-08-689

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

                                                                                                                    Szczecin 26-09-2008 r.

 

Znak: SPZOZSzW/PN/02/2008

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

na dostawę uniwersalnego, cyfrowego aparatu USG

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej szkół Wyższych

w Szczecinie

 

 

1.      Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych

70-481 Szczecin

Al. Wojska Polskiego 97

NIP: 852-22-08-689

Regon: 810821342

2.      Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszczone na stronie WWW.bip.um.szczecin.pl/zamówienia publiczne oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego – w dniu 2008-08-17

 

            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych ogłasza wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na dostawę uniwersalnego, cyfrowego aparatu USG dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej szkół Wyższych w Szczecinie.

W postępowaniu wpłynęła 1 ważna oferta.

 

Wygrała firma:

 

Siemens Sp. z o.o.  Medical Solutions ul.Żupnicza 11, 03-821 Warszawa

 

Biuro Regionalne w Poznani, ul. Ziębicka 35, 69-164 Poznań

 

Oferta uzyskała 100% punktów w jedynym kryterium oceny ofert, jakim była cena.

Cena oferty wynosiła 171 912,93 PLN brutto.Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/09/29
udostępnił: SPZOZ Szkół Wyższych, wytworzono: 2008/09/29, odpowiedzialny/a: E. Karwecka, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2009/03/23 13:14:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2009/03/23 13:14:05 modyfikacja wartości
Elżbieta Karwecka 2008/09/29 08:55:22 modyfikacja wartości
Elżbieta Karwecka 2008/09/29 08:27:26 nowa pozycja