Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Wykonanie robót dodatkowych przy wymianie kanalizacji zewnętrznej na posesji przy ul. Ku Słońcu 23/24 w SzczecinieOgłoszenie o udzieleniu zamówienia:

 

 

 

GMINA MIASTO SZCZECIN

Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej

71 – 504 Szczecin, ul. Czesława 9

 

 

na podstawie ustawy z dnia 20.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 371/06 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3) ustawy na wykonanie zamówienia publicznego pn.:

 

 

„Wykonanie robót dodatkowych przy wymianie kanalizacji zewnętrznej na posesji przy ul. Ku Słońcu 23/24 w Szczecinie”

 

 

została zawarta umowa z firmą: Zakład Remontowo – Budowlany, Wacław Dobrochowski z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zielnej 6E.

 

Łączne wynagrodzenie za wykonanie zadania wynosi: 38.918,19 zł, w tym obowiązujący podatek VAT, słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście19/100).

 

 

 

Szczecin, dnia 9 maja 2007 r.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/05/11
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem