Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Ogłoszenie o przetargu na dostawy energii do Centrum Ksztacenia Sportowego


Centrum Kształcenia Sportowego ul. Mazurska40 i ul. Rydla 49

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY/USŁUGI O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

„Sprzedaż energii elektrycznej do budynków szkół Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy: 70-424 Szczecin ul. Mazurska 40 i 70-783 Szczecin ul. Rydla 49”
 Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/08/09
udostępnił: , wytworzono: 2010/08/09, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/11/14 09:18:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/11/14 09:18:05 modyfikacja wartości
Marcin Kowalewski 2010/08/17 16:20:54 modyfikacja wartości
Marcin Kowalewski 2010/08/09 14:08:24 nowa pozycja