Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

dostawy mleka i przetworów mlecznych do Domu Pomocy Społecznej w okresie 12 miesi


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM KOMBATANTA I PIONIERA
ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ

71-246 SZCZECIN, UL. ROMERA 21/29, TEL (091)432-77-60, CENTRALA ,FAX (091) 432-77-12
NIP: 852-21-17-662

Gmina Miasto Szczecin
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ogłasza przetarg nieograniczony dostawy mleka i przetworów mlecznych w okresie 12 miesięcy.

1. Przedmiotem zamówienia są stałe dostawy mleka i przetworów mlecznych do Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie w okresie 12 miesięcy.

2. Kryterium oceny ofert jest cena 100%.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie DPS pokój 126 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 14.30

5. Termin składania ofert upływa 18.01.2008r. o godz. 09.30. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 18.01.2008r. o godz. 10.00.

6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

7. Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Pani Katarzyna Kałucka
tel. 091/432-77-12  wew. 126 w godz. 08.00 – 14.00celem pobrania SIWZ należy kliknąć - UMSzczecinFiles/SIWZ 2008 mleko(1).pdf

celem pobrania załącznika 1 należy kliknąć - UMSzczecinFiles/Zal1mleko08.pdf

celem pobrania załącznika 2 należy kliknąć - UMSzczecinFiles/Zal2 mleko08.pdf

celem pobrania załącznika 3 należy kliknąć - UMSzczecinFiles/umowa mleko08.pdf

celem pobrania formularza ofertowego 1A należy kliknąć - UMSzczecinFiles/Za 1 A.pdfOgłoszenie o wyniku postępowania:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29  w Szczecinie informuje, że przetarg na „dostawy mleka i przetworów mlecznych w okresie 12 miesięcy do Domu Pomocy Społecznej DKiPZS

 ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie został zakończony.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejsza pod względem kryterium cena 100% okazała się oferta firmy:

„Lech” Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu ul. Rybacka 11b, 78-100 Kołobrzeg


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie  uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy mleka 
i przetworów mlecznych  zawarto umowę w dniu 29.01.2008r. roku na okres 12 miesięcy z  firmą:
 „Lech”  Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu ul. Rybacka 11b, 78-100 Kołobrzeg

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/01/10
IV
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2008/01/10, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/09 09:43:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/09 09:43:43 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2008/02/15 08:52:30 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2008/02/15 08:49:32 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2008/01/10 17:26:59 nowa pozycja