Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77460515

Aktualna strona: 510389

Wydrukowano: 949

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa zmodyfikowanego oprogramowania 286 automatow parkingowych Stelio wykorzystywanych w strefie płatnego parkowania w SzczecinieOgłoszenie o wyniku postępowania:

Szczecin, dnia 15 stycznia 2009 r.
Gmina Miasto Szczecin
Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej
ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin
Zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych informuję, iŜ w wyniku przeprowadzonego postępowania pn.:
„Dostawę zmodyfikowanego oprogramowania 286 automatów parkingowych Stelio
wykorzystywanych w strefie płatnego parkowania w Szczecinie”
zamawiający udzielił zamówienia wykonawcy:
Aram sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 180.
00-486 Warszawa,
Postępowanie było prowadzone w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a)
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/01/22
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin