Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Modernizacja systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoOgłoszenie o wyniku postępowania:

Określenie przedmiotu zamówienia:
 
Modernizacja systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”, gdzie jednym z elementów  jest zmodyfikowanie funkcjonującego sytemu SITGMIN, gwarantujące integralność treści opisowej i geometrycznej ewidencji gruntów wraz z dostawą i instalacją systemu oraz konwersją danych geometrycznych z programu EWMapa do systemu zintegrowanego, w celu stworzenia jednolitej, zgodnej merytorycznie bazy danych geometrycznych i opisowych, w zakresie ewidencji gruntów, budynków i lokali, mapy zasadniczej, oraz ewidencji uzbrojenia terenu.
  
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Zamówienie z wolnej ręki, po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą, z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych. 

 
Nazwa i adres wykonawcy:

SYSTHERM INFO Sp. z o.o.   Poznań   60-542   wielkopolskie


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/12/05
IV
udostępnił: , wytworzono: 2006/12/05, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2007/08/29 13:49:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2007/08/29 13:49:46 modyfikacja wartości
Waldemar Kotiasz 2006/12/05 15:18:31 nowa pozycja