Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa materiałów elektrycznych do Ośrodka Wczasowo - Rehabilitacyjnego "Agawa" w MrzeżynieOgłoszenie o wyniku postępowania:

Szczecin, dnia 21 lipca 2009 r.

 

 

Gmina Miasto Szczecin

Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej w Szczecinie

71-504 Szczecin, ul. Czesława 9

 

dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na „Dostawę materiałów elektrycznych do Ośrodka Wczasowo – Rehabilitacyjnego „Agawa” w Mrzeżynie

 

 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuje, iż w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy materiałów elektrycznych do Ośrodka Wczasowo – Rehabilitacyjnego „Agawa” w Mrzeżynie za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uznał ofertę złożoną przez:

 

LEBASKI, Lech Bagiński

z siedzibą: ul. Husarów 4A, 71-005 Szczecin

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca spełnia wszystkie wymagania określone w Ustawie i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Za wykonanie zamówienia wykonawca zaproponował najniższą cenę i oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceną ofert określoną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr

oferty

Nazwa

(firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena

1.

LEBASKI, Lech Bagiński

 

ul. Husarów 4A

71-005 Szczecin

100,0

2.

EL-STYK

Hurtownia Artykułów Elektrycznych, Przemysław Winiarczyk

ul. Świerczewska 54

71-066 Szczecin

 

85,77

 

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/07/21
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2009/07/21, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/08/23 12:19:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/08/23 12:19:34 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2009/07/21 12:49:01 nowa pozycja