Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

dostawy mięsa i wędlin w okresie 12 miesięcy


Gmina Miasto Szczecin
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 71-246 Szczecin,  ul. E. Romera 21-29, TEL/FAX  (091)432-77-12,  Tel. (091)432-77-60 NIP: 852-21-17-662
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy mięsa i wędlin w okresie 12 miesięcy.

1. Przedmiotem zamówienia są stałe dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie w okresie 12 miesięcy.

2. Kryterium oceny ofert jest cena 100%.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie DPS pokój 126 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 14.30

5. Termin składania ofert upływa 28.03.2008r. o godz. 09.30. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 28.03.2008r. o godz. 10.00.

6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

7. Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Pani Katarzyna Kałucka
tel. 091/432-77-12 wew. 126 w godz. 08.00 – 14.00


siwz - UMSzczecinFiles/SIWZ 2008(2).pdf

załącznik nr 1 - UMSzczecinFiles/Zal1(27).pdf

załącznik nr 1A - UMSzczecinFiles/Załącznik Nr 1 A(3).pdf

załącznik nr 2 - UMSzczecinFiles/Zal2(23).pdf

załącznik nr 3 - UMSzczecinFiles/umowa mieso(2).pdfOgłoszenie o wyniku postępowania:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy Eugeniusza Romera 21-29 w Szczecinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie w okresie 12 miesięcy - znak ZP/04/DŻ/08 wpłynęły 4 oferty:

Oferta nr 1-  Hurtowni  Mięsa  Wędlin i Drobiu „Piggy” Piotr Głamowski, Małgorzata Szczerbetka

72-005 Szczecin, Przecław 150 (Rolhurt) opiewająca na kwotę 195.173,00 zł brutto.

Oferta nr 2 – Zakład Przetwórstwa Mięsnego Izabela i Zbigniew Grabowscy S.J. Ościęcin 32
72-500 Gryfice opiewająca na kwotę 208.478,00 zł brutto.

Oferta nr 3 – Byk S.J. Dariusz Osiniak Jacek Malinowski ul. Welecka 38 Mierzyn  72-006 Szczecin opiewająca na kwotę 242.624,40 zł brutto.

Oferta nr 4 - Śnieżka” Abram &Gałgański Sp. J.  Budzistowo ul. Pałacowa 39  Kołobrzeg 78-100

Opiewająca na kwotę 200790,90 zł brutto.

Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych wezwał do uzupełnienia ofert 2 wykonawców : Hurtownię Mięsa  Wędlin i Drobiu „Piggy” i Spółkę Jawną „Byk” S.J. Dariusz Osiniak Jacek Malinowski.

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych wezwał do uzupełnienia ofert 2 wykonawców : Hurtownię Mięsa  Wędlin i Drobiu „Piggy” i Spółkę Jawną „Byk” S.J. Dariusz Osiniak Jacek Malinowski.  W odpowiedzi na wezwanie firma „Piggy” dostarczyła w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego brakujące oświadczenie o wdrożonym systemie HACCP, natomiast Państwa oferta nr 3 podlega odrzuceniu z powodu, iż Wykonawca nie dostarczył brakujących zaświadczeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

            W przedmiotowym postępowaniu wg kryterium cena 100% - najkorzystniejszą dla Zamawiającego okazała się oferta nr 1 Hurtowni  Mięsa  Wędlin i Drobiu „Piggy” Piotr Głamowski, Małgorzata Szczerbetka 72-005 Szczecin, Przecław 150 (Rolhurt) opiewająca na kwotę 195.173,00 zł brutto.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 
przy ulicy Eugeniusza Romera 21-29 w Szczecinie 71-246 w dniu 24.04.2008r. zawarł umowę z firmą :
Hurtownia  Mięsa  Wędlin i Drobiu „Piggy” Piotr Głamowski, Małgorzata Szczerbetka

72-005 Szczecin, Przecław 150 (Rolhurt) na kwotę 195.173,00 zł brutto za realizację zamówienia.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/03/10
IV
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2008/03/10, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/09 09:55:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/09 09:55:46 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2008/05/06 13:06:30 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2008/05/06 10:24:21 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2008/04/22 14:49:43 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2008/03/10 08:24:24 nowa pozycja