Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

dostawy warzyw i owoców w okresie 12 miesięcy


Gmina Miasto Szczecin
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 71-246 Szczecin,  ul. E. Romera 21-29, TEL/FAX  (091)432-77-12,  Tel. (091)432-77-60 NIP: 852-21-17-662
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy warzyw i owoców w okresie 12 miesięcy.

1. Przedmiotem zamówienia są stałe dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie w okresie 12 miesięcy.

2. Kryterium oceny ofert jest cena 100%.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie DPS pokój 126 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 14.30

5. Termin składania ofert upływa 17.04.2008r. o godz. 09.30. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 17.04.2008r. o godz. 10.00.

6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

7. Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Pani Katarzyna Kałucka
tel. 091/432-77-12 wew. 126 w godz. 08.00 – 14.00


SIWZ-

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 1AOgłoszenie o wyniku postępowania:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29  w Szczecinie informuje, że przetarg na „dostawy warzyw i owoców w okresie 12 miesięcy do Domu Pomocy Społecznej DKiPZS

 ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie został zakończony.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła tylko jedna oferta firmy:

 

 

Adam Chomicz zamieszkały: 71-220 Szczecin ul. Inspektowa 24 prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą : Warzywa-Owoce Adam Chomicz - wartość oferty netto: 109917,82 zł. tj. brutto: 114012,20zł.

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie  uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy warzyw i owoców  zawarto umowę w dniu 05.05.2008r. roku na okres 12 miesięcy z  firmą:

 

 

Adam Chomicz zamieszkały: 71-220 Szczecin ul. Inspektowa 24 prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą : Warzywa-Owoce Adam Chomicz - wartość umowy netto: 109917,82 zł. tj. brutto: 114012,20zł.

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/04/10
IV
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2008/04/10, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2009/03/23 10:58:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2009/03/23 10:58:27 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2008/05/12 12:19:32 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2008/04/10 15:22:45 nowa pozycja