Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77302694

Aktualna strona: 508884

Wydrukowano: 949

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Broniewskiego 16 w Szczecinie


Treść ogłoszenia


SIWZ

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i podmiotach trzecich

Wzór umowy

Dokumentacja techniczna

Architektura

Konstrukcja

Inwentaryzacja

Rzut parteru

Rzut piętra

Rzut poddasza

Przekrój

Przekrój

Front

Tył

Przedmiar termomodernizacji

Przedmiar instalacje

Wzór pisemnego zobowiazania podmiotu trzeciego

 

Modyfikacja SIWZ  dot. uzupełnienia dokumentacji projektowej

Modyfikacja

Rys. 1 Rzut piwnic instalacji c.o.

Rys. 2 Rzut parteru instalacji c.o.

Rys. 3 Rzut I piętra instalacji c.o.

Rys. 4 Rzut poddasza instalacji c.o.

Rys. 5 Rozwinięcie instalacji c.o.

Rys. 6 Rozwinięcie instalacji c.o.

Rys. 7 Rozwinięcie instalacji c.o.

Rys. 8 Rzut piwnic instalacja wod. - kan.

Rys. 9 Rzut parteru instalacja wod. - kan.

Rys. 10 Rzut I piętra instalacja wod. - kan.

Rys. 11 Rzut poddasza instalacja wod. - kan.


Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarciaWyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Wyniki postępowania

Informacja o wyborze


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogloszenie nr 51037.pdf


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2016/12/07
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin