Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Broniewskiego 16 w Szczecinie


Treść ogłoszenia


SIWZ

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i podmiotach trzecich

Wzór umowy

Dokumentacja techniczna

Architektura

Konstrukcja

Inwentaryzacja

Rzut parteru

Rzut piętra

Rzut poddasza

Przekrój

Przekrój

Front

Tył

Przedmiar termomodernizacji

Przedmiar instalacje

Wzór pisemnego zobowiazania podmiotu trzeciego

 

Modyfikacja SIWZ  dot. uzupełnienia dokumentacji projektowej

Modyfikacja

Rys. 1 Rzut piwnic instalacji c.o.

Rys. 2 Rzut parteru instalacji c.o.

Rys. 3 Rzut I piętra instalacji c.o.

Rys. 4 Rzut poddasza instalacji c.o.

Rys. 5 Rozwinięcie instalacji c.o.

Rys. 6 Rozwinięcie instalacji c.o.

Rys. 7 Rozwinięcie instalacji c.o.

Rys. 8 Rzut piwnic instalacja wod. - kan.

Rys. 9 Rzut parteru instalacja wod. - kan.

Rys. 10 Rzut I piętra instalacja wod. - kan.

Rys. 11 Rzut poddasza instalacja wod. - kan.


Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarciaWyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Wyniki postępowania

Informacja o wyborze


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogloszenie nr 51037.pdf


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2016/12/07
udostępnił: Centrm Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, wytworzono: 2016/12/07, odpowiedzialny/a: Teresa Jaworska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/01/09 11:35:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/01/09 11:35:02 modyfikacja wartości
Monika Pieprzak 2017/03/24 12:36:43 modyfikacja wartości
Monika Pieprzak 2017/02/22 13:44:11 modyfikacja wartości
Monika Pieprzak 2017/02/22 13:22:09 modyfikacja wartości
Teresa Jaworska 2016/12/20 12:12:02 modyfikacja wartości
Teresa Jaworska 2016/12/12 15:16:42 modyfikacja wartości
Teresa Jaworska 2016/12/12 14:40:51 modyfikacja wartości
Teresa Jaworska 2016/12/07 10:54:12 modyfikacja wartości
Teresa Jaworska 2016/12/07 10:29:40 modyfikacja wartości
Teresa Jaworska 2016/12/07 09:32:02 modyfikacja wartości
Teresa Jaworska 2016/12/07 09:16:06 nowa pozycja