Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Konkurs ofert na: „Prowadzenie sklepiku szkolnego w Zespole Szkół Nr 11 w Szczecinie, ul. Piaseczna 40”


Dyrektor

Zespołu Szkół Nr 11 w Szczecinie , ul. Piaseczna 40

ogłasza i zaprasza do udziału w  konkursie ofert na:

„Prowadzenie sklepiku szkolnego

w Zespole Szkół Nr 11 w Szczecinie, ul. Piaseczna 40”

 

  1. Szczegółowe warunki konkursu ( regulamin konkursu, dokumenty niezbędne do sporządzenia oferty) dostępne są na stronie internetowej  szkoły  www.zs11.szczecin.pl.
  2. lub w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 11 w Szczecinie przy ul. Piasecznej 40 w  dni robocze w godz. 8,00 -15,00
  3. Ofertę sporządzoną zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie konkursu należy złożyć w sekretariacie szkoły terminie do 22.08.2013 r. do godz. 12,00.
  4. Otwarcie ofert przez powołaną komisję nastąpi w dniu  22.08.2013 r. o godz. 12,30 w gabinecie nr 23.
  5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu przez wywieszenie w siedzibie ZS Nr 11 oraz na stronie internetowej www.zs11.szczecin.pl.
  6. Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone w siedzibie Zespołu Szkół Nr 11 w Szczecinie, ul. Piaseczna 40 oraz ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i na stronie internetowej szkoły (www.zs11.szczecin.pl).

 

 

                                                                                    Dyrektor szkoły

                                                                            mgr Jolanta Małecka


Załączniki:Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2013/08/14
udostępnił: , wytworzono: 2013/08/14, odpowiedzialny/a: Grażyna Bartosińska, wprowadził/a: Agata Zwolankiewicz, dnia: 2014/08/29 18:30:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Zwolankiewicz 2014/08/29 18:30:29 modyfikacja wartości
Roman Grzyb 2013/08/14 23:27:57 modyfikacja wartości
Roman Grzyb 2013/08/14 23:24:53 nowa pozycja